Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Хірургія дитячого віку" 1-2 (50-51) 2016

Повернутися до номеру

Звернення професора Ю.В. Вороненка

Статтю опубліковано на с. 7

 

Під науковим патронатом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України виходить 50-й номер науково-практичного журналу «Хірургія дитячого віку». 
Журнал «Хірургія дитячого віку» — це єдиний часопис із хірургічних напрямків лікування дітей в Україні. 
Протягом тринадцяти років видання тематика часопису розкривала найактуальніші питання дитячої хірургії та супутніх дисциплін. Редакційна колегія журналу докладала максимум зусиль стосовно висвітлення нових здобутків вітчизняної дитячої хірургії, а також досягнень зарубіжних країн.
Тим часом дитяча хірургія — одна із дисциплін, що динамічно розвиваються, в якій за останнє десятиліття досягнуто вражаючих успіхів. Це стосується лікування вроджених вад розвитку, хірургічної інфекції, пластичної та малоінвазивної хірургії. 
На сьогодні дитяча хірургія перебуває на стадії інноваційного розвитку. Впровадження новітніх інноваційних технологій суттєво покращило результати лікування дітей і скоротило летальність та інвалідність, а також відповідно покращило якість життя вилікуваних дітей.
Переконаний, що і в подальшому журнал буде корисним для всіх, хто сумлінно ставиться до рівня своєї професійної підготовки.
 
Ректор
НМАПО імені П.Л. Шупика,
академік НАМН України,
професор Ю.В. Вороненко


Повернутися до номеру