Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 51, №3, 2017

Повернутися до номеру

Звіт про проведення науково-практичної конференції «V наукова сесія «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

8–9 червня 2017 року в м. Дніпрі відбулася V наукова сесія ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» з міжнародною участю «Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології». 
Доповіді провідних учених України були присвячені сучасним підходам до діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення і поєднаної з ними іншої патології. Лекції були адресовані сімейним лікарям, гастроентерологам, висвітлена важлива роль лікаря загальної практики у веденні таких пацієнтів. Значна частина повідомлень була сформована на доказовій базі й результатах власних досліджень.
Науковий керівник конференції — доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, заслужений лікар України, президент Громадської спілки «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» Юрій Миронович Степанов відкрив конференцію вступним словом і зазначив, що цей захід саме в такому форматі проводиться вже п’ятий рік поспіль. Ця конференція є одним із головних науково-практичних заходів в Україні з міжнародною участю, що вже став традиційним та очікуваним для лікарів та науковців. Головною метою наукової сесії інституту є ознайомлення широкого кола лікарів із досягненнями сучасної гастроентерологічної науки, зокрема, з науковими результатами Інституту гастроентерології, фахівці якого успішно демонструють результати своєї роботи в рамках тематики закладу. 
У роботі сесії взяли участь провідні вчені, лікарі-гастроентерологи, хірурги, лікарі загальної практики (сімейні лікарі, терапевти, педіатри), ендоскопісти, сонологи та ін.
Із вступним словом на відкритті конференції від Національної академії медичних наук України виступив начальник лікувально-організаційного управління, д.м.н., професор І.Д. Шкробанець, від Дніпропетровської облдержадміністрації — д.м.н., професор В.О. Павлов. Присутніх привітав голова Української гастроентерологічної асоціації професор О.Я. Бабак.
На відкритті конференції були вручені грамоти Президії НАМН України співробітникам інституту за плідну багаторічну працю й вагомий внесок у досягнення установи.
У рамках конференції були проведені 4 пленарні та 1 секційне засідання. 
Доповіді провідних гастроентерологів України були присвячені основним проблемам у діагностиці та лікуванні гастроентерологічної патології. Учені інституту представили досягнення науково-дослідної роботи в галузі вивчення етіології, патогенезу, діагностики й лікування гастроентерологічної патології в дорослих і дітей. Основна частина повідомлень була заснована на результатах власних досліджень.
Ученими інституту було представлено 20 усних доповідей, які присвячені останнім науковим досягненням за минулий рік, і 6 доповідей молодих учених, у яких були висвітлені результати власних досліджень у гастроентерології на сучасному рівні. 
На першому пленарному засіданні професор Т.Й. Мальчевська, д.м.н., проф., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національно–го медичного університету ім. О.О. Богомольця виступила з доповіддю «Сучасні погляди на принципи інфузійної терапії в клініці внутрішніх хвороб».
Професор Ю.М. Степанов присвятив свій виступ сучасному уявленню про замісну терапію при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, доповідь об’єднала дані про можливість застосування принципу заміщення при патології підшлункової залози, печінки й кишечника. 
Професор О.Я. Бабак висвітлив проблему комплексного лікування коморбідної патології, у тому числі алкогольної хвороби печінки й підшлункової залози, зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози і функціональних розладів біліарного тракту й навів своє бачення лікарської терапії таких хворих. 
Далі відбулася панельна дискусія на тему «Ключові питання механізму, клінічні прояви та лікування НПЗП-асоційованих ушкоджень гастродуоденальної зони». Під час проведення дискусії професори Т.Й. Мальчевська і Ю.М. Степанов висвітлили проблему НПЗП-асоційованих ушкоджень шлунково-кишкового тракту, що сьогодні є дуже актуальною й невирішеною, особливості патогенезу, діагностики, лікування цієї соціально значущої патології. Особливе місце в дискусії зайняли питання можливості запобігання НПЗП-асоційованим ушкодженням гастродуоденальної зони, а також підвищення ефективності лікування із застосуванням найсучасніших методів.
Проблемі патології печінки, зокрема діагностиці, терапії та профілактиці, була присвячена низка доповідей. Проф. Ю.М. Степанов висвітлив свій погляд на токсичні ураження печінки, були наведені класифікація причин їх розвитку, особливості шкідливої дії фармакопрепаратів, дієтичних добавок, розкрито механізм токсичного пошкодження печінки. 
У даний час все більшу увагу вчених привертає метаболічний синдром, стеатоз печінки й підшлункової залози. Професори Г.А. Анохіна і О.Ю. Губська, доцент О.В. Швець присвятили свої повідомлення неалкогольній хворобі печінки, її етіології та ефективності лікування. 
Патології верхніх відділів травного каналу, у тому числі функціональним розладам, були присвячені доповіді провідних учених України. Професор Ю.М. Степанов обґрунтував свої позиції в лікуванні кислотозалежних захворювань. На конференції широко обговорювалася проблема ерадикації Н.pylori. Так, цій проблемі було присвячено повідомлення доцента В.В. Чернявського, який проаналізував зміст Маастрихтських консенсусів — від 1-го до 5-го. 
Телеміст із Францією дозволив присутнім взяти участь у лекції провідного фахівця з гастроентерології, одного із засновників робочої групи із кислотозалежних захворювань, проф. Френсіса Мегро, який провів майстер-клас, присвячений консенсусу Маастрихт V і доповів основні положення цього документа, розкрив сучасний погляд на принципи ерадикації Н.pylori.
На сесії була розглянута проблема захворювань кишечника. Доповідь проф. Ю.М. Степанова була присвячена такій складній патології, як хронічні запальні захворювання кишечника, принцип лікування яких ґрунтується на Consensus ECCO. Проф. Т.Д. Звягінцева у своєму повідомленні розглянула основи патогенезу, діагностики та лікування дивертикулярної хвороби кишечника. На підставі доказів рекомендована циклічна терапія із застосуванням антибіотиків для пацієнтів із симптоматичною неускладненою дивертикулярною хворобою. К.м.н. В.І. Діденко висвітлив роль мікробіоти і пробіотиків у сучасній теорії харчування. Проф. О.І. Сергієнко присвятила свою доповідь запальним захворюванням кишечника у вагітних.
Молоді вчені інституту виступили на окремій секції і навели свої досягнення за минулий рік. 
Наукова сесія інституту завершилася врученням дипломів, грамот і премій за кращі доповіді: 1-ше місце — О.В. Зеленюк; 2-ге місце — О.Ю. Лук’яненко; 3-тє місце — І.С. Коненко.
Преміями були нагороджені кращі стендові доповіді:
1-ше місце — Н.Ю. Завгородня за стендову доповідь «Роль поліморфізму гена TLR4 у розвитку неалкогольної жирової хвороби дітей».
2-ге місце — М.В. Стойкевич за стендову доповідь «Нутритивний статус у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника».
За результатами проведеної конференції схвалена резолюція:
1. Вченим Інституту продовжити виконання НДР, присвячених найбільш складним питанням патогенезу, діагностики і лікування соціально значущих, значно поширених і тяжких захворювань органів травлення (дифузних захворювань печінки, неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, передракових станів, стеатозу печінки та підшлункової залози, хірургічного лікування патології верхніх відділів травного каналу), продовжити дослідження процесів фіброгенезу при патології органів травлення, його діагностики і можливостей корекції.
2. Продовжити пошук і впровадження нових методів діагностики та лікування хвороб органів травлення.
3. Продовжити розробку міні-інвазивних методів хірургічного лікування патології органів травлення. 
4. Продовжити практику проведення наукових сесій інституту із залученням у їх роботу зарубіжних учених і практикою широкої дискусії з найбільш важливих проблем.
Організатори конференції дякують співробітникам «Менори» за прекрасну роботу й суттєву допомогу в проведенні заходу.
Матеріал надано
організаторами конференції


Повернутися до номеру