Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Стан гемостатичного потенціалу крові у хворих на рак тіла матки

Authors: Босенко К.В., Потапчук Ю.О.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Останніми десятиліттями спостерігається поступове і неухильне зростання як захворюваності на рак тіла матки, так і смертності від даної патології. Пацієнти, які хворіють на злоякісні новоутворення, мають більш високу частоту тромбоемболічних ускладнень.

Матеріали та методи. Для визначення тромбонебезпечності онкогінекологічних хворих було здійснено комплексне динамічне дослідження стану системи гемостазу у 87 гінекологічних хворих; контроль — 30 практично здорових жінок. Усім пацієнтам проводився аналіз згортальної системи крові з використанням стандартних біохімічних тестів, а також нового метода — низькочастотної п’езоелектричної гемівіскозиметрії одразу ж після госпіталізації, після операції та упродовж знаходження у стаціонарі. Дані лабораторних та інструментальних методів були співставлені між собою та проаналізовані.

Результати та обговорення. Результати досліджень представляють групу хворих із раком тіла матки як модель, при якій мають місце виражені розлади агрегатного стану крові, де гіперкоагуляція домінує над антикоагулянтним потенціалом. Стосовно характеристики коагуляції, було відзначене збільшення амплітудних і скорочення хронометричних показників тромбоеластограми. Дані, що були отримані з гемостазіограми, свідчать про те, що є процес гіперкоагуляції, насамперед за рахунок підвищення активності як прокоагулянтної ланки гемостазу, так і судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу, а також значне зниження інтенсивності ретракції та лізису згустку, що відображає процес фібринолізу в крові, та його зменшення більш ніж на 50 %.

Висновки. Посилена активація однієї чи обох ланок згортання навіть при нормальному функціонуванні протизгортальної системи може призвести до генералізованого тромбоутворення. Тому треба враховувати перевагу процесів тромбоутворення над процесами фібринолізу і розцінювати активацію агрегації тромбоцитів як додатковий фактор, що бере участь у забезпеченні гіперкоагуляції. Порушення, що були виявлені, характерні для І стадії (стадії гіперкоагуляції) гострого синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання, що вже є небезпекою розвитку тромбоемболічних ускладнень, а також локальних і генералізованих порушень мікроциркуляції.Back to issue