Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Діагностика й корекція тромбогеморагічних порушень у вагітних із тяжкою прееклампсією

Authors: Володичев Д.С., Суслов О.С.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Прееклампсія займає 2-ге — 3-тє місце в структурі материнської смертності за даними Міністерства охорони здоров’я України. Тяжкість прееклампсії зумовлена її ускладненнями: ураженням нирок, центральної нервової системи, печінки, венозним тромбоемболізмом.

 Мета роботи: поліпшення результатів лікування тромбогеморагічних ускладнень (ТГУ) у вагітних і породілей з тяжкою прееклампсією шляхом призначення антикоагулянтів і дезагрегантів у перинатальному періоді згідно з виявленням тромбонебезпечності.

Матеріали та методи. Досліджено 96 вагітних жінок із терміном гестації 28–40 тижнів, віком від 18 до 42 років, які були розподілені на наступні групи: група 1 (n = 36) — практично здорові вагітні з терміном гестації 28–40 тижнів; група 2 (n = 30) — вагітні жінки з патологією тяжкої прееклампсії з терміном гестації 28–40 тижнів, яким не проводилась корекція ТГУ; група 3 (n = 30) — вагітні з патологією тяжкої прееклампсії з терміном гестації 28–40 тижнів, яким проводилась корекція тромбогеморагічних порушень дезагрегантом — препаратом ацетилсаліцилової кислоти 75 мг та магнію гідроксиду 15,2 мг у дозуванні 1 таблетка на добу, антикоагулянтом беміпарином в дозуванні 2500 МО 1 раз на добу в перинатальному періоді. У групах 2 і 3 розродження здійснювалося шляхом планового кесаревого розтину під спінальною анестезією розчином бупівакаїну 0,5%. Усім вагітним проводилось дослідження системи гемостазу за допомогою методу низькочастотної п’єзоелектричної гемовіскозиметрії.

Результати та обговорення. За допомогою методу низькочастотної п’єзоелектричної гемовіскозиметрії виявлено, що початковий стан системи гемостазу у вагітних із тяжкою прееклампсією характеризується активацією процесу в усіх ланках системи згортання крові. Призначення антикоагулянтів у комплексі з дезагрегантами покращує прогноз і перебіг захворювання порівняно з пацієнтами, які не отримували їх в схемі терапії тяжкої прееклампсії.

Висновки. Згідно з отриманими результатами, використання антикоагулянтів і дезагрегантів у комплексній інтенсивній терапії патології тяжкої прееклампсії є патогенетично обґрунтованим, ефективним і безпечним.Back to issue