Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Спінальна анестезія як найбільш адекватна анестезія в онкопацієнтів при проведенні брахітерапії з можливістю збереження свідомості

Authors: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2), Пилипенко С.О.(1)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В онкопацієнтів при проведенні брахітерапії ми повинні скоординувати таким чином лікувальний процес, щоб мати можливість провести складний процес брахітерапії, де одночасно задіяно декілька лікарів для досягнення операційних результатів швидше, менш травматично, без проведення загального наркозу. При цьому використовуються радіоактивні речовини, що ставить для анестезіолога завдання мати можливість залишити хворого на певний час без введення анестетиків, спостерігаючи тільки за показаннями моніторів. Метою знеболювання є зменшення болю при збереженні свідомості, оскільки у хворого під час проведення брахітерапії відзначається виражений біль.

Мета дослідження: вивчення та обґрунтування доцільності використання спінальної анестезії на спонтанному диханні в онкохворих при проведенні брахітерапії для забезпечення анестезії з випереджаючою терапією вірогідних ускладнень та отримання більш комфортного стану пацієнтів.

Матеріали та методи. Використовувалася спінальна анестезія на рівні L4–L5. Вводився повільно бупівакаїн 0,5% 3,5–4,0 мл. Проводилась інфузійна підтримка розчином Рінгера 15 мл/кг. Проведення маніпуляції вимагало часу проведення знеболювання від 2 до 4 годин. Виконувалася оцінка больових відчуттів за критеріями болю за розробленою нами шкалою болю.

Результати та обговорення. При проведенні спінальної анестезії зберігався адекватний контакт з пацієнтом, що є необхідною умовою для проведення маніпуляцій лікарями, забезпечено достатнє знеболювання. Маніпуляції були безпечні, незважаючи на тяжкий стан хворих, а більшість пацієнтів були похилого віку та обтяжені соматично.

Висновки. Спінальна анестезія на спонтанному диханні може успішно застосовуватися для багатьох пацієнтів при проведенні брахітерапії, оскільки, незважаючи на проведення тривалих брахітерапевтичних втручань, у наших дослідженнях не було виявлено ускладнень, ми отримали адекватне знеболювання під час маніпуляцій. Це значно скорочує період відновлення хворого після операції, що надалі дає психоемоційну й економічну вигоду.Back to issue