Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №6(101), 2019

Back to issue

85-річчя члена-кореспондента НАН і НАМН України Л.В. Усенко

10 липня виповнилося 85 років видатному вченому, одному із засновників анестезіології та реаніматології в Україні, професору кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», члену-кореспонденту НАН та НАМН України, заслуженому діячу науки України, лауреату Державної премії України у галузі науки і техніки, лауреату Державної премії Уряду Російської Федерації, доктору медичних наук, професору Людмилі Василівні Усенко.
Л.В. Усенко після закінчення в 1958 р. Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ) стає першим і єдиним у м. Дніпропетровську штатним лікарем-наркотизатором (так тоді називали тільки-но створену спеціальність). У 1962 р. Л.В. Усенко організує і очолює перше в Дніпропетровській області відділення анестезіології на базі обласної лікарні ім. І.І. Мечникова і в цьому же році захищає кандидатську дисертацію. У 1963 р. під її керівництвом було створено перше в Дніпропетровській області й одне з перших в Україні відділення реанімації та інтенсивної терапії. У 1967 р. Л.В. Усенко очолює доцентський курс з анестезіології в Дніпропетровському медичному інституті. У 1971 р. захищає докторську дисертацію. Вона є засновником кафедри анестезіології та реаніматології ДМІ (1973), яку очолювала до 2008 р. Водночас — проректор з наукової роботи (1978–1981), а в 1981–1996 рр. — ректор ДМІ. Упродовж 15 років Л.В. Усенко працювала над створенням матеріально-технічної бази й ростом наукового й педагогічного потенціалу одного з провідних медичних вузів України, яким є сьогодні ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Науковими інтересами Л.В. Усенко є фундаментальні проблеми анестезіології та інтенсивної терапії критичних станів, серед яких важливе місце посідає дослідження патофізіологічних механізмів і розробка методів лікування при ішемічно-реперфузійному пошкодженні головного мозку, крововтраті й геморагічному шоку, особливостей анестезіологічного забезпечення при різних хірургічних втручаннях. Особливе місце посідає цикл клініко-експериментальних досліджень кровозамінника з газотранспортною функцією на основі перфторвуглецевих сполук — перфторану. Іншими напрямками наукових досліджень є серцево-легенева й церебральна реанімація та післяопераційні когнітивні дисфункції. Починаючи з 1980-х рр. вона співавтор підручників для медичних вузів України й практичних керівництв з анестезіології та інтенсивної терапії, за якими навчалися й навчаються вже не одне покоління студентів і лікарів нашої країни. 
Людмила Василівна — це людина, для якої справа є первинною і визначальною в житті. Тому саме вона стала засновником дніпропетровської наукової школи анестезіологів. Під її керівництвом захищено 7 докторських і 52 кандидатські дисертації. Першовідкривачам завжди складно, нова справа вимагає нових знань. Але це і велике щастя, коли ти є першопрохідцем. Так, розчарування чергуються з перемогами; так, недостатньо знань і досвіду, але потім, озираючись назад, можна з повним правом сказати, що це саме вони заклали фундамент нової спеціальності, яка живе й стрімко розвивається сьогодні.
Складно знайти в сьогоднішньому динамічному житті більш оптимістичну й життєрадісну людину, з великою кількістю нових планів, відкриту до всього нового.
Недарма крім професійних інтересів Людмила Василівна має масу захоплень. Як творчій людині, їй близькі музика і театр, живопис і література, колекціонування — все те, що й становить духовність людини. Це дозволяє всебічно пізнавати дійсність і самому підніматися на новий ступінь духовного розвитку. Естетика викладання, альтруїзм, висока духовність, відданість традиційним цінностям і виховання гармонійної особистості є пріоритетами професора Людмили Василівни Усенко як викладача. Вона Вчений, який надихає на творчість талановиту молодь. У 1994 р. нею засновані дві особисті щорічні премії для учнів ліцею, студентів і молодих вчених за кращі наукові роботи зі спеціальності, які з того часу вже були вручені понад 60 молодим науковцям.
Перебуваючи постійно з Людмилою Василівною, мимоволі звертаєшся до такого загальнолюдського поняття, як «щастя». Бути щасливим по-справжньому — це значить зайняти своє місце в житті, реалізувати себе повною мірою в улюбленій справі, бути потрібною людям і щедро ділитися своїми досвідом з іншими. 
Вельмишановна Людмило Василівно,
дорогий Учителю, колеги й учні щиро бажають
Вам міцного здоров’я і нових творчих відкриттів,
щоб ми могли переймати той безцінний досвід,
яким Ви щедро ділитеся з усіма оточуючими!

 
Людмила Василівна Усенко і педіатрична анестезіологія та інтенсивна терапія
Історія розвитку дитячої анестезіології та реаніматології (інтенсивної терапії) в місті Дніпропетровську тісно пов’язана з ім’ям професора Людмили Василівни Усенко. Педіатрична анестезіологія, що зародилася в шістдесяті роки, не могла пройти повз увагу тоді ще молодого професора Л.В. Усенко. Уже з перших днів організації кафедри анестезіології та реаніматології (1973) однією з її клінічних і навчальних баз стала міська дитяча клінічна лікарня ім. проф. М.Ф. Руднєва. Інтерес до педіатричної анестезіології та реаніматології був визначений не тільки освітніми (педагогічними) цілями в обсязі підготовки лікарів-педіатрів, але й метою здобуття нових наукових знань і підготовки наукових кадрів. Тому педіатричний напрямок був одною зі складових науково-дослідних програм, що розроблялися на кафедрі під керівництвом Людмили Василівни Усенко.
Протягом усієї своєї діяльності проф. Л.В. Усенко всіляко надавала підтримку своїм учням, які працюють у сфері педіатричної анестезіології та інтенсивної терапії. Ми відчували свою значимість і місце при формуванні наукової школи свого вчителя і керівника, тому завжди намагалися його не підводити.
Сприяння Л.В. Усенко педіатричній анестезіології та інтенсивній терапії визначалося ще й тим, що на кафедрі протягом багатьох років проводилась активна підготовка дитячих анестезіологів, як в інтернатурі, так і шляхом вторинної спеціалізації. На тематичних і передатестаційних циклах підвищували свою кваліфікацію багато лікарів, які працювали в цій сфері.
Чи велика роль Людмили Василівни Усенко в становленні й формуванні педіатричної анестезіології та інтенсивної терапії у нас в Дніпропетровській області? Так! Дуже велика!
Створивши науково-педагогічний потенціал, наш керівник і вчитель Л.В. Усенко таким чином забезпечила активне творення й подальше вдосконалення цілого напряму в анестезіології та інтенсивній терапії, що зараз успішно розвивається.
Проф. В.І. Снісарь

 
Ключ к успеху
Я всегда задумывался над тем, в чем секрет жизненного успеха. Почему у одних людей есть, казалось бы, все предпосылки для развития, а они не могут реализовать себя в полной мере? 
Почти 30 лет работы рядом с Людмилой Васильевной дали мне возможность увидеть вблизи и понять многое из того, что в жизни позволяет достичь особенных, выдающихся результатов. Меня всегда восхищала кипучая энергия моего Учителя, ее активное восприятие жизни, невероятное стремление к самосовершенствованию, способность генерировать, а главное, воплощать в жизнь самые смелые идеи, идти до конца, верить в конечный успех, невзирая на жизненные трудности!
Основой жизни Людмилы Васильевны являются гуманистические принципы, альтруизм, уважение к личности. Она всегда видит в студенте, враче, любом собеседнике прежде всего личность, несет окружающим идеалы добра, справедливости, человеколюбия, эстетику отношений. Недаром литература и искусство, музыка и театр, философия, этика и эстетика всегда были увлечением и предметом изучения для Людмилы Васильевны.
Путь к успеху — это и преодоление себя и своих слабостей! Помню, как глубоко поразил меня рассказ Учителя о том, как она, работая над диссертационной работой, брала на ночь из архива 50 историй болезни и к утру их сдавала обратно, обработав все нужные данные. Через некоторое время я осознал, что это единственный возможный путь реализации задуманного! 
Карл Маркс писал: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, кто без устали карабкается по ее каменистым тропам!» На мой взгляд, это в полной мере отражает формулу не только научного, но и жизненного успеха. 
Ничто не может сравниться в жизни человека с реализацией большой цели! Лишь только тогда чувство самоуважения поднимает человека в собственных глазах на совершенно новую ступень!
Итак, в чем же состоит загадка профессора Усенко, где источник ее жизненного вдохновения и оптимизма, веры в конечный успех и настойчивости в достижении целей? Почему для многих она стала образцом для подражания, побудила желание перенять эту жизненную энергию и силу, способность видеть главное?
На мой взгляд, секрет состоит в том, что для Людмилы Васильевны не существует мелочей, второстепенных заданий, того, что можно сделать не до конца, наполовину, а есть стремление в каждом, даже небольшом, деле быть лучшей! 
И еще! Способность не останавливаться на достигнутом, неуспокоенность, креативность, желание быть в курсе самых новых достижений, и не только по специальности, а также активная гражданская позиция снискали Людмиле Васильевне известность, непререкаемый авторитет и уважение в Украине и далеко за ее пределами. 
Все, за что бралась Людмила Васильевна на протяжении своего профессионального пути, с блеском реализовывалось. Она стала олицетворением слова «успех»! 
Хочу от всей души поздравить своего Учителя, пожелать ей крепкого здоровья, новых идей и их реализации, чувства гармонии в душе! Пусть Вас, глубокоуважаемая Людмила Васильевна, радует все окружающее, а уважение и любовь учеников и близких будет для Вас источником вдохновения!
С чувством глубокого
уважения
и признательности,
Юрий Кобеляцкий

 
Профессор Людмила Васильевна Новицкая-Усенко относится к славной плеяде пионеров украинской анестезиологии. Творческий путь Людмилы Васильевны охватывает целую эпоху становления и развития новой отрасли медицины — анестезиологии и интенсивной терапии.
За 60 лет своей трудовой и творческой деятельности Людмила Васильевна прошла путь от врача-наркотизатора (в прошлом так называли врачей, проводивших наркоз во время операции) до крупного ученого и организатора анестезиологической службы в Украине.
Защитив докторскую диссертацию, Людмила Васильевна организовала в 1973 году первую в Днепропетровске кафедру анестезиологии и заложила основу научной школы. Кафедра, возглавляемая Людмилой Васильевной, заняла передовые позиции в анестезиологии (ее по праву называли опорной кафедрой).
Людмила Васильевна достигла самых больших высот в нашей профессиональной и научной иерархии (член-корреспондент двух академий — национальной и медицинской).
Она удостоена многих наград и почетных званий, перечисление которых заняло бы целую страницу. Людмила Васильевна — уникальная женщина и многогранная личность. Ей присущи такие ценные качества, как принципиальность, трудолюбие, целеустремленность, интеллигентность, отзывчивость, человеческая мудрость, и много-много других замечательных качеств. Она обладает притягательным магнетизмом, к ней тянутся и стремятся люди как к духовному пастырю. Общение с ней вызывает чувство оптимизма и желание двигаться вперед.
Глубокоуважаемая Людмила Васильевна, поздравляю Вас со знаменательной датой. Своим примером Вы утверждаете разумное, доброе и светлое. Пусть Ваш дальнейший жизненный путь проходит в окружении друзей, единомышленников и благодарных учеников.
Профессор
В.В. Суслов

 
Людмила Василівна Новицька-Усенко — ці слова є синонімами таких слів, як людяність і вимогливість, доброзичливість і професіоналізм, наполегливість і взаєморозуміння.
Я познайомився з Людмилою Василівною в далекому 1990 році, коли я, тоді ще зовсім молодий лікар-анестезіолог із Західної України, приїхав вступати до аспірантури на кафедру анестезіології Дніпропетровської медакадемії, яку на той час очолювала Людмила Василівна Новицька-Усенко. Пам’ятаю, з яким ніяковінням я заходив у кабінет ректора Дніпропетровської медакадемії. Але вже через хвилину розмови з Людмилою Василівною розвіявся мій неспокій! Наша розмова стала щирою і відвертою!!!
За час навчання в аспірантурі у мене не раз виникали зневіра і втома, і кожного разу після розмови з Учителем я ніби вставав з колін й ішов далі!!! Ці розмови розбивали мою зневіру й надавали впевненості у своїх силах! Людмила Василівна завжди глибоко вникала в суть моєї кандидатської, а потім і докторської дисертацій. Усім, чого я досяг у своєму житті, я завдячую своєму Вчителю. І не тільки я. Неоціненний внесок Людмили Василівни у відродження кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У спеціалізованій вченій раді Дніпропетровської медичної академії захистили свої дисертації семеро співробітників кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Я напівжартома завжди називаю свою кафедру дочірньою кафедрою кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської медичної академії. І завжди говорю, що це велика честь і відповідальність — захистити дисертацію в спеціалізованій вченій раді Дніпропетровської медичної академії, яку вже багато років очолює Людмила Василівна Новицька-Усенко.
Складно назвати ті грані анестезіології та інтенсивної терапії, у які Людмила Василівна не зробила б свого вагомого внеску! Екзо- і ендогенні інтоксикації та екстракорпоральна детоксикація, кровотечі й киснево-транспортна система крові, шок і проблема болю. Останнім часом — незвична для анестезіологів тема когнітивних дисфункцій у післяопераційному періоді й у критичних хворих.
Вимогливість і бажання допомогти молодим вченим — це риси, які притаманні Людмилі Василівні. З 1990 року я зберігаю всі листівки, якими Людмила Василівна вітає мене і мою родину з кожним Новим роком і Різдвом Христовим. Зберігаю їх як дорогу для мене реліквію, бо це листівки мого Вчителя!!!
Мама, бабуся, лікар, вчений, керівник наукового закладу, суспільний діяч — і все це в одній людині!!!
Дорога, рідна та вельмишановна Людмило Василівно, від щирого серця вітаю Вас із Днем народження!!! Здоров’я!!! Щастя!!! Здійснення всіх Ваших мрій і сподівань!!! Божого благословення Вам і Вашій Родині!!! Нехай Ваш ангел-охоронець завжди йде поруч із Вами!!!
З глибокою шаною та любов’ю,
Ваш Ярослав Підгірний

 
Глубокоуважаемая Людмила Васильевна!
Коллектив кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Донецкого национального медицинского университета Министерства здравоохранения Украины сердечно поздравляет Вас со славным юбилеем!
Вы — уникальное явление в отечественной науке, анестезиологии, медицине критических состояний. Академизм и фундаментальность, потрясающая работоспособность, эффективность и продуктивность, высочайший уровень ответственности и требовательности к себе, коллегам и Вашим ученикам снискали Вам высокий авторитет и международное признание научного мира.
Вы — талантливый организатор, создатель мощной днепропетровской научной школы анестезиологии — воспитали целую плеяду блистательных учеников, ставших высокими профессионалами — практическими врачами, исследователями, учеными, которые ведут активную практическую, организационную и педагогическую деятельность. 
За годы руководства Вами специализированным ученым советом Д 08.601.01 успешно прошли многие защиты кандидатских и докторских диссертаций по специальности 14.01.30 — анестезиология и интенсивная терапия представителей различных регионов Украины, в том числе и более 10 сотрудников Донецкого национального медицинского университета.
Ваш авторитет в профессиональной, научной медицинской среде в Украине и на постсоветском пространстве непререкаем. Ваши заслуги перед наукой отмечены многочисленными почетными званиями и наградами. Вы — член-корреспондент Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины, заслуженный деятель науки Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
Здоровья Вам! Сил для новых свершений. Тепла, радости и благополучия вашему дому, вашим любимым и дорогим людям!
С уважением, 
восхищением и благодарностью судьбе
за возможность и честь общения с Вами,
заведующий кафедрой
анестезиологии
и интенсивной терапии,
доктор медицинских наук,
профессор
Алексей Николаевич
Нестеренко

 
Шановна Людмило Василівно!
Прийміть сердечні вітання від професорсько-викладацького складу кафедри анестезіології та реаніматології Української військово-медичної академії з нагоди Вашого ювілею.
Ви присвятили все своє життя шляхетній праці в ім’я найсвятішого на землі — збереження життя і здоров’я людей. Віддаючи всі свої духовні й фізичні сили самовідданій і сумлінній праці, Ви проявили себе як видатний вчений, висококваліфікований лікар, вмілий організатор науково-дослідної роботи й педагогічного процесу. 
Шановна Людмило Василівно! Ви маєте всі підстави пишатися своїми здобутками, адже Вами зроблено стільки добрих і корисних справ, досягнуто стількох омріяних висот.
На всіх етапах свого життєвого шляху Ви лишили помітні віхи, відзначені трудовими нагородами, що свідчать про високу оцінку в Україні та світі.
Більше ніж половину Вашого життя було віддано роботі в Дніпропетровському державному медичному інституті (нині — академії), де Ви послідовно обіймали відповідальні посади завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, проректора з наукової роботи й ректора цього вищого медичного навчального закладу.
Ваші наукові праці з анестезіології та інтенсивної терапії здобули визнання у видатних вчених не тільки в нашій державі, але й далеко за її межами.
Результати Вашої багаторічної плідної праці знайшли своє відображення в численних наукових публікаціях, монографіях, винаходах, підручниках, навчальних посібниках, методичних рекомендаціях і керівництвах для викладачів і студентів.
Творчо займаючись науково-дослідною і педагогічною діяльністю, Ви підготували численну плеяду докторів і кандидатів наук для вітчизняної медицини, створили свою наукову школу. 
Свій світлий розум, природжений дар і рідкісний професійний хист і талант Ви сповна поклали на вівтар Вітчизни, медичної науки та освіти. 
Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки УРСР, лауреат премії Уряду Російської Федерації, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор, Ви і сьогодні ведете активну педагогічну й наукову діяльність, передаєте свій багатий професійний і життєвий досвід молодому поколінню лікарів.
Щиро бажаємо Вам, шановна Людмило Василівно, міцного здоров’я, щастя і добробуту, оптимізму та гарного настрою, подальших успіхів у гуманній і благородній праці. 
Залишайтеся ще багато років такою ж бадьорою, оптимістичною та життєрадісною.
З повагою,
колектив кафедри
анестезіології
та реаніматології
Української військово-
медичної академії

 
Від імені кафедри анестезіології та інтенсивної терапії  НМАПО імені П.Л. Шупика;
автор М.В. Бондар
 
Професору Людмилі Василівні Усенко в день славного ювілею!
Поздоровляєм нашу Ювілярку —
Співаємо «Многая літа» і вітаєм палко!
Низько вклоняємося їй — до самих ніг,
І славим Бога, що її для нас зберіг!
Усенко — символ мудрості й добра,
Народжена на берегах Дніпра,
Взяла від нього і рішучість, й силу,
І широту душі, й посмішку милу!
Долала, як вода, усі незгоди, 
Своїми діями не скаламутила його прозорі води!
Завжди була найпершою в усьому —
Давала лад і кафедрі, і дому.
І вправно керувала університетом —
В той час він був її пріоритетом!
І сам Дніпропетровськ анестетично став звучати,
Бо в нього появилася анестетична мати!
Досліджувала першою славетний перфторан
Для лікування кровотеч і ран!
Дослідження «системи еритрона» довгії роки
В науці слід лишили навіки!
Із вуст її завжди лились віршовані рядки!
Її найголовніше кредо все життя —
Покращити своїх колег буття!
Запропонований в професію відбір! —
Усенко тести мають цінність до цих пір
Для визначення профпридатності студентів,
І швидко, без обтяжливих моментів,
Студенти набувають професійної натури
Ще до початку навчання в інтернатурі!
Вона займалась і «синдромом вигорання»,
Щоб повільніше йшло душі згасання —
Своїх колег щомиті захищала,
Учила розуму, навчала
Професії премудростям складним,
Сама ж щоденно воювала з ним!
Сьогодні поздоровлення
для неї плинуть сушею і морем —
Divinum opus sedare dolorem!
(Тамувати біль — це Божа справа )
 
РЕЗЮМЕ.
Найкращі:
в поезії — Ліна Костенко,
А в «інтенсиві» — Людмила Усенко!
ЩИРО ВІТАЄМО!!!
 
З глибокою повагою, співробітники
кафедри анестезіології та інтенсивної
терапії НМАПО імені П.Л. Шупика
10.07.2019, м. Київ

 
Вітаємо з ювілеєм!
Відомий вчений у галузі анестезіології та інтенсивної терапії 10 липня 2019 року відзначив ювілейний день народження! І ми дуже раді, що вже понад 25 років знайомі й маємо честь співпрацювати з дивовижною та прекрасною Людиною, Лікарем і Вченим від Бога, професором Людмилою Василівною Усенко!
Вельмишановна Людмило Василівно! Прийміть наші добрі й щирі вітання з днем народження і з Вашим чудовим ювілеєм! Ваш життєвий шлях — це приклад для наслідування, приклад цілеспрямованої людини, талановитого керівника, високопрофесійного, доброзичливого, відповідального, людяного, освіченого майстра своєї справи, який вирішує найскладніші завдання у всіх сферах своєї діяльності. Ви людина, яка надихає, і впродовж багатьох років ми, анестезіологи-реаніматологи Одеси й Одеської області, йдемо під Вашим прапором анестезіології та інтенсивної терапії, який Ви підняли на початку становлення нашої спеціальності. Людмило Василівно, Ви здобули репутацію одного з провідних вчених, великих організаторів освіти і науки, а також багато зробили для виховання інтелектуальної еліти країни. Особливо ми вдячні Вам за те, що саме під Вашим керівництвом на вченій раді багато наших анестезіологів-реаніматологів захистили свої дисертації, отримавши звання кандидатів і докторів медичних наук. Для нас це велика честь! Так що там наша кафедра, це лише мала частина всіх дисертантів, які мають честь захищатися й бути причетними до роботи цієї прославленої ради, що зарекомендувала себе як дуже професійна, принципова, але по-людськи доступна, під стать самому її Фундатору — члену-корреспонденту НАН і НАМН України, професору Людмилі Василівні Усенко.
Складно сказати, скільки всього учнів і послідовників у Людмили Василівни! Можна перелічити десятки блискучих фахівців — анестезіологів-реаніматологів, вихованих цією чудовою Людиною протягом її багаторічної викладацької роботи, у якій тісно переплетені талант лікаря, вченого-новатора, з дбайливим ставленням до кожного учня як до особистості!
Ми щиро вдячні Вам, шановна Людмило Василівно, за Вашу підтримку всіх наших освітніх проектів!
Ми пишаємося можливістю вчитися у Вас нашої спеціальності, і не тільки її, але й життя взагалі! Адже Ваш досвід практичного Лікаря і Вченого-Дослідника неможливо переоцінити!
Ваш видатний внесок у розвиток вищої медичної освіти і науки є яскравим прикладом самовідданого служіння високій меті укріплення могутності й процвітання Батьківщини і Медицини. 
Шановна Людмило Василівно! Співробітники кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою і весь колектив Одеського національного медичного університету разом з редколегією журналу «Clinical anesthesiology and intensive care» і всіма анестезіологами Одещини щиро вітають корифея і засновника вітчизняної анестезіології та інтенсивної терапії з ювілеєм і бажають Вам і Вашій родині доброго здоров’я, багато-багато щастя, радості й задоволення від успіхів Ваших близьких і Ваших численних учнів!
Бажаємо, щоб Ви завжди залишалися такою ж активною і життєрадісною, а почуття глибокого задоволення від усього Вами задуманого супроводжувало Вас на Вашій життєвій дорозі!!! 
Нехай кожен новий день буде добрим і щасливим, додає Вам сили й дарує нові можливості для творчих і професійних перемог. Нехай улюблена справа дає задоволення і радість, дарує повагу оточуючих людей, відкривається новими цікавими гранями й надихає на успіхи! Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, невичерпного оптимізму, впевненості в завтрашньому дні, миру і благополуччя! Вітаємо!
Дякуємо, що Ви є у нас!
О.О. Тарабрін, в.о. проректора
з науково-педагогічної (міжнародної) роботи
ОНМедУ, завідувач кафедри анестезіології,
інтенсивної терапії з післядипломною
підготовкою ОНМедУ,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор

 
Украинская анестезиология! Нет в нашей специальности более уважаемого человека, чем Людмила Васильевна Усенко. В этом году мы отмечаем юбилей основателя Днепропетровской школы анестезиологов, члена-корреспондента НАН и НАМН Украины, заслуженного деятеля науки Украины, лауреата Государственной премии Украины и премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, профессора Людмилы Васильевны Усенко.
В 1958 г. в областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова г. Днепропетровска она была зачислена на должность врача-анестезиолога. Это была эпоха зарождения анестезиологии как отдельной медицинской специальности. 
Людмила Васильевна Усенко — это личность! Сколько всего нового и интересного в нашей жизни связано с ее именем. Имя ее неразрывно связано с нашей специальностью. Она посвятила свою жизнь медицине — самому благородному из всех искусств. Врач всегда философ, поэтому нет большой разницы между мудростью и медициной. Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, — это всегда автопортрет. Она писала его десятилетиями, тщательно накладывая мазки, соблюдая гармонию.
Людмила Васильевна Усенко. Сколько теплых и высоких слов хочется сказать об этом человеке! Что чувствует каждый из нас? Это глубочайшее уважение как к профессионалу, врачу и ученому, блестящему организатору и руководителю, художнику и философу. Учителю с большой буквы. Основное достижение ее жизни — это созданная научная школа, самая мощная в стране анестезиологическая ассоциация, — коллектив единомышленников, который дальше понесет знамя нашей специальности! Колоссальный научный потенциал, ученый с мировым именем, врач от бога и Учитель. Людмила Васильевна любит и помнит своих учеников и никогда не забывает своих учителей, у нее особое трепетное отношение к истории специальности и медицине.
Глубокая порядочность и принципиальность, спокойная рассудительность и отношение к собеседнику как к равному, профессионализм и жажда восприятия всего нового, перспективного. 
Научные сообщения тщательно продуманы, выверены, глубоко философские, новаторские, новые направления в анестезиологии.
Особое место занимают в творчестве Людмилы Васильевны трактаты, посвященные проблемам мироздания, существования материи, создания мира, роли творца. Чтобы иметь смысл жизни, необходимо верить в то, что Он есть. С Богом жизнь обретает цель, опору. Имея Бога в душе, наполняешься подлинным богатством. Будьте здоровы и счастливы, дорогая Людмила Васильевна! 
Ваш В. Черний

 
Вельмишановна Людмило Василівно!
Асоціація акушерських анестезіологів України щиро вітає Вас із ювілеєм!
Усі, хто знає Вас і працює поруч, відзначають і цінують Вашу високу працездатність, вимогливість до себе, невичерпну енергію, принциповість, лікарський талант і вміння з успіхом довести будь-яку справу до кінця.
Шануємо Вас як високопрофесійного, досвідченого, вмілого фахівця і лікаря, наставника молодих лікарів і просто прекрасну людину, яка готова розділити і радість, і біль, і тривогу. Ви присвятили своє життя найблагороднішій справі — турботі про здоров’я людини. Глибокою вдячністю до Вас наповнені серця тих, кому Ви допомогли й допомагаєте справлятися з тяжкими недугами, кого повертаєте до життя й роботи.
Ви, як вчений, робите величезний внесок у розвиток анестезіології та інтенсивної терапії в Україні. Впевнені, що Ваші досвід, знання і прекрасні людські якості будуть спрямовані на розвиток анестезіології України і в подальшому.
Нам дуже приємно привітати Вас із днем народження і висловити Вам особисту подяку за роки довгої спільної роботи. У день Вашого ювілею, шановна Людмило Василівно, бажаємо Вам міцного здоров’я, довгих років щасливого життя, любові й шани рідних і близьких, благополуччя, оптимізму, невичерпної енергії та нових творчих успіхів і видатних досягнень на благо рідної Батьківщини!
Зичимо Вам невпинного руху вперед. Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують розуміння і підтримка з боку колег та однодумців, а професійна діяльність буде сповнена задоволення і творчих перемог. Бажаємо щоб Ваше життя було світлим і радісним, як цей святковий день, а дружні вітання додали життєвої наснаги в скарбничку Вашої душі.
З великою шаною і повагою,
президент Асоціації акушерських
анестезіологів України, професор,
заслужений лікар України
Р.О. Ткаченко


Back to issue