Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" №3 (715), 2020

Повернутися до номеру

Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)

Міністерство охорони здоров’я України
Наказ
02.04.2020 № 762

 

м. Київ
 
Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги
для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 
Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України від 30 березня 2020 року № 539-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на підставі протоколу засідання робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) від 01 квітня 2020 року № 1
Наказую:
1. Затвердити протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», що додається.
2. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Думенко Т.) забезпечити внесення документа, затвердженого пунктом 1 цього наказу, до реєстру медико-технологічних документів.
3. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Максим Степанов
 
 
Затверджено
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
№ ______
Протокол
«Надання медичної допомоги для лікування
коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 

Вступ

Протокол розроблено відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року № 539-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

І. Паспортна частина

1. Діагноз. Коронавірусна хвороба (COVID-19).
2. Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба [тимчасова назва].
3. Протокол, призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19).
4. Мета протоколу: реалізація порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому, критичному перебігу.
5. Дата складання протоколу: 01.04.2020 р.
6. Дата перегляду протоколу: за потреби.
7. Список осіб, які брали участь в розробці протоколу.
8. Коротка епідеміологічна інформація. Поширеність коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні в березні-квітні 2020 року характеризується стрімким зростанням. За прогнозними оцінками, госпіталізації потребуватиме до 15 % пацієнтів, у тому числі тяжкий і критичний перебіг очікується до 5 % випадків.

ІІ. Загальна частина

Цей протокол є частиною нормативно-правових актів, затверджених МОЗ України з метою забезпечення протистояння коронавірусній хворобі (COVID-19). Організаційні заходи, більшість клінічних аспектів, зокрема виявлення випадку, госпіталізації за клінічними критеріями, групи ризику розвитку ускладнень захворювання, надання неспецифічного лікування тощо врегульовані наказом МОЗ України від 28 березня 2020 року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», та впроваджуються в закладах охорони здоров’я шляхом розробки клінічних маршрутів пацієнтів та локальних протоколів.
На момент затвердження протоколу відсутнє специфічне противірусне лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), в світі проводиться понад 350 клінічних досліджень різних лікарських засобів. Клінічний протокол містить інформацію щодо лікарських засобів, які зареєстровані з іншими показаннями або не зареєстровані в Україні, але застосовуються для лікування окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) в таких країнах, визначених Законом України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

ІІІ. Основна частина

При госпіталізації обстеження здійснюються для оцінки клінічного стану пацієнта та визначення можливості застосування зазначених в протоколі лікарських засобів з огляду на наявність протипоказань та взаємодію лікарських засобів.
Перелік обстежень при госпіталізації:
- ЕКГ з метою виключення подовження інтервалу QT;
- загальний клінічний аналіз крові з підрахунком формених елементів;
- загальний клінічний аналіз сечі;
- біохімічний аналіз крові;
- визначення рівня глюкози крові.
- процесі лікування лікарськими засобами гідроксихлорохін, хлорохін, лопінавір/ритонавір повторно оцінюється інтервал QT пацієнта, з метою контролю виникнення протипоказань.
Призначення лікарських засобів здійснюється з урахуванням індивідуального перебігу захворювання, супутньої патології та наявності протипоказань (табл. 1–3) та за умови отримання інформованої згоди, що додається.

Список літератури

IV. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного протоколу медичної допомоги

1. Interim clinical guidance for adults with suspected or confirmed COVID-19 in Belgium. https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf.

2. Liu Y., Yan L.-M., Wan L., Xiang T.-X., Le A., Liu J.-M. et al. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. The Lancet Infectious Diseases. 2020. 0. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30232-2.

3. Zhou F., Yu T., Du R., Fan G., Liu Y., Liu Z. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet Published Online First. 11 March 2020. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.

4. Agostini M.L., Andres E.L., Sims A.C., Graham R.L., Sheahan T.P., Lu X. et al. Coronavirus Susceptibility to the Antiviral Remdesivir (GS-5734) Is Mediated by the Viral Polymerase and the Proofreading Exoribonuclease. mBio. 2018. 9. doi: 10.1128/mBio.00221-184; Sheahan T.P., Sims A.C., Graham R.L., Menachery V.D., Gralinski L.E., Case J.B. et al. Broad-spectrum antiviral GS-5734 inhibits both epidemic and zoonotic coronaviruses. Sci. Transl. Med. 2017. 9. 3653.

5. Sheahan T.P., Sims A.C., Leist S.R., Schäfer A., Won J., Brown A.J. et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. Nat. Commun. 2020. 11. 222.

6. Gordon C.J., Tchesnokov E.P., Feng J.Y., Porter D.P., Gotte M. The antiviral compound remdesivir potently inhibits RNA-dependent RNA polymerase from Middle East respiratory syndrome coronavirus. J. Biol. Chem. 2020. jbc.AC120.013056.

7. Wang M., Cao R., Zhang L., Yang X., Liu J., Xu M. et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell. Research. 2020. 1–3.

8. Brown A.J., Won J.J., Graham R.L., Dinnon K.H., Sims A.C., Feng J.Y. et al. Broad spectrum antiviral remdesivir inhibits human endemic and zoonotic deltacoronaviruses with a highly divergent RNA dependent RNA polymerase. Antiviral. Res. 2019. 169. 104541.

9. Vincent M.J., Bergeron E., Benjannet S., Erickson B.R., Rollin P.E., Ksiazek T.G. et al. Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread. Virology Journal. 2005. 2. 69.

10. Keyaerts E., Vijgen L., Maes P., Neyts J., Van Ranst M. In vitro inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2004. 323. 264-268.

11. De Wilde A.H., Jochmans D., Posthuma C.C., Zevenhoven-Dobbe J.C., van Nieuwkoop S., Bestebroer T.M. et al. Screening of an FDA-Approved Compound Library Identifies Four Small-Molecule Inhibitors of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Replication in Cell Culture. Antimicrob. Agents Chemother. 2014. 58. 4875-4884.

12. Barnard D.L., Day C.W., Bailey K., Heiner M., Montgomery R., Lauridsen L. et al. Evaluation of immunomodulators, interferons and known in vitro SARS-coV inhibitors for inhibition of SARS-coV replication in BALB/c mice. Antivir. Chem. Chemother. 2006. 17. 275-284.

13. Multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia. [Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020. 43. E019.

14. Biot C., Daher W., Chavain N., Fandeur T., Khalife J., Dive D. et al. Design and Synthesis of Hydroxyferroquine Derivatives with Antimalarial and Antiviral Activities. J. Med. Chem. 2006. 49. 2845-2849.

15. Yao X., Ye F., Zhang M., Cui C., Huang B., Niu P. et al. In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin. Infect. Dis. Published. Online First. 9 March 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa237.

16. Gautret P., Lagier J.-C., Parola P., Hoang V.T., Meddeb L., Mailhe M. et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents. 2020. 105949.

17. Chen F., Chan K.H., Jiang Y., Kao R.Y.T., Lu H.T., Fan K.W. et al. In vitro susceptibility of 10 clinical isolates of SARS coronavirus to selected antiviral compounds. J. Clin. Virol. 2004. 31. 69-75.

18. Yamamoto N., Yang R., Yoshinaka Y., Amari S., Nakano T., Cinatl J. et al. HIV protease inhibitor nelfinavir inhibits replication of SARS-associated coronavirus. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2004. 318. 719-725.

19. Chu C.M., Cheng V.C.C., Hung I.F.N., Wong M.M.L., Chan K.H., Chan K.S. et al. Role of lopinavir/ritonavir in the treatment of SARS: initial virological and clinical findings. Thorax. 2004. 59. 252-256.

20. Chan J.F.W., Chan K.-H., Kao R.Y.T., To K.K.W., Zheng B.-J., Li C.P.Y. et al. Broad-spectrum antivirals for the emerging Middle East respiratory syndrome coronavirus. Journal of Infection. 2013. 67. 606-616.

21. Chan J.F.-W., Yao Y., Yeung M.-L., Deng W., Bao L., Jia L. et al. Treatment With Lopinavir/Ritonavir or Interferon-β1b Improves Outcome of MERS-CoV Infection in a Nonhuman Primate Model of Common Marmoset. J. Infect. Dis. 2015. 212. 1904-1913.

22. The Efficacy of Lopinavir Plus Ritonavir and Arbidol Against Novel Coronavirus Infection — Full Text View — ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04252885 (accessed 24 Mar 2020).

23. Cao B., Wang Y., Wen D., Liu W., Wang J., Fan G. et al. A Trial of Lopinavir — Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N. Engl. J. Med. 2020. NEJMoa2001282.

24. Dobson J., Whitley R.J., Pocock S., Monto A.S. Oseltamivir treatment for influenza in adults: a meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet. 2015. 385. 1729-1737.

25. Kamal M.A., Gieschke R., Lemenuel-Diot A., Beauchemin C.A.A., Smith P.F., Rayner C.R. A Drug-Disease Model Describing the Effect of Oseltamivir Neuraminidase Inhibition on Influenza Virus Progression. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2015. 59. 5388-5395.

26. Organization WH. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: interim guidance, 13 March 2020. Published Online First. 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331446 (accessed 16 Mar 2020).

27. Russell C.D., Millar J.E., Baillie J.K. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. Lancet. 2020. 395. 473-475.

28. Schwartz D.A. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Arch. Pathol. Lab. Med. Published Online First. 17 March 2020. doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA.

29. Chen H., Guo J., Wang C., Luo F., Yu X., Zhang W. et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet. 2020. 395. 809-815.

30. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? The Lancet. 2020. 395. 760-762.

31. CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Centers for Disease Control and Prevention. 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children.html (accessed 24 Mar 2020).

32. Dong Y., Mo X., Hu Y., Qi X., Jiang F., Jiang Z. et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics. 2020. Е20200702.

33. CDC. Coronavirus Disease (COVID-19) and Breastfeeding. Centers for Disease Control and Prevention. 2020. https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/covid-19-and-breastfeeding.html (accessed 24 Mar 2020).

34. Lu X., Zhang L., Du H., Zhang J. SARS-CoV-2 Infectionin Children. N. Engl. J. Med. 2020 Mar 18. doi: 10.1056/NEJMc2005073.

35. Zimmermann P., Nigel C. Coronavirus Infectionsin Children Including COVID-19 An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatmentand Prevention Options in Children. The Pediatric Infectious Disease Journal. March 12, 2020. doi: 10.1097/INF.0000000000002660.


Повернутися до номеру