Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Нуклеїнові кислоти та нітроген оксиду як біомаркери прогнозу в пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою

Authors: Матолінець Н.В., Нетлюх А.М., Гайдук Р.Б.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Травматичні ушкодження черепа та головного мозку становлять понад третину травм і посідають перше місце серед причин смертності та інвалідизації постраждалих [1]. Ефективність та наслідки лікування при тяжкій черепно-мозковій травмі (ТЧМТ) в першу чергу залежать від ранньої діагностики тяжкості стану пацієнта, що включає лабораторні показники крові та сечі [2]. Відображенням реакції організму на травму та її перебігу є зміни метаболізму оксиду азоту, нуклеїнових кислот [3]. 
Мета: встановлення прогностичної ролі нітрогену оксиду (NO) та нуклеїнових кислот (РНК, ДНК) у пацієнтів із ТЧМТ. 
Матеріали та методи. Обстежено 50 пацієнтів із ТЧМТ віком 18–60 років (середній вік 42,3 ± 15,2 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Поліщук М.Є., Гончарук О.М. Закрита черепно-мозкова травма. Сучасний погляд на проблему. Міжнародний неврологічний журнал. 2015. 6(76). 72-80. http://www.mif-ua.com/archive/article/41966. 
  2. Салій З.В. Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черепно-мозкової травми. Science Rise. Medical science. 2015. 8(3). 58-64. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_8(3)_12.
  3. García-Mata C., Lamattina L. Gasotransmitters are emerging as new guard cell signaling molecules and regulators of leaf gas exchange. Plant Sci. 2013. 201-202. 66-73.

Back to issue