Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" №6 (724), 2020

Повернутися до номеру

Шановні автори!

Для розміщення в тематичних випусках газети «Новини медицини та фармації» приймаються наукові, науково-практичні, науково-публіцистичні матеріали:

— науковий огляд;

— оригінальні дослідження;

— опис клінічного випадку;

— досвід практикуючого лікаря;

— оригінальний погляд на розв’язання медичної проблеми;

— огляд медичного форуму;

— статті, присвячені актуальним питанням охорони здоров’я, правовим, юридичним, моральним і громадським аспектам лікарської діяльності;

— матеріали з історії медицини (відомі діячі медицини, історичні аспекти лікування захворювань).

Прохання дотримуватися таких вимог до надання наукових матеріалів:

1. Повна інформація про автора:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— спеціальність;

— ВНЗ, кафедра;

— вчений ступінь, звання;

— науковий керівник;

— місце роботи;

— контактний номер телефону;

— поштова адреса;

— посада;

— е-mail.

2. Наявність таких обов’язкових елементів наукового тексту:

— заголовок;

— структурована подача наукового матеріалу.

Для клінічного дослідження: вступ, матеріали і методи, результати, обговорення результатів, висновки, список літератури.

Для наукового огляду: вступ, основна частина, висновок, список літератури.

3. Одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ.

4. Усі буквені позначення та абревіатури повинні бути пояснені в тексті при першому використанні.

5. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки можуть бути кольоровими або чорно-білими. Графіки та схеми не повинні бути перевантажені текстовими написами. До ілюстрацій подаються підписи із зазначенням номера рисунка. У підписах наводиться пояснення значень усіх кривих, букв, цифр та інших умовних позначень.

6. Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву. Усі цифри, що наводяться в таблиці, мають бути ретельно вивірені автором й відповідати цифрам, які подані в тексті. Необхідно вказати місце таблиці в статті та її порядковий номер. Вірогідність розбіжностей слід підтверджувати статистичним аналізом.

7. Посилання в тексті повинні даватися з номерами у квадратних дужках відповідно до списку літератури.

8. Клінічні дослідження супроводжуються листом від керівництва установи, у якій проводилися дослідження.

9. Матеріали приймаються електронною поштою. Надання друкованої версії не є обов’язковим.

У разі відправки матеріалу для публікації до редакції видання автор автоматично приймає умови авторської угоди на використання цього матеріалу видавцем.

Статті надсилати на адресу: med.redactor2019@gmail.com або medredactor@i.ua (у темі листа обов’язково вказати: «У тематичний випуск газети «Новини медицини та фармації»). Повернутися до номеру