Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози як предиктор погіршення перебігу первинного остеоартрозу

Автори: Галабіцька І.М.
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. Ураження органів шлунково-кишкового тракту, що супроводжується зниженням екскреторної функції підшлункової залози (ПЗ), є частими патологічними процесами, що супроводжують первинний остеоартроз (ОА) як коморбідні стани. Патологічні зміни у системі травлення можуть розвиватися на тлі лікування первинного ОА, особливо тривалого прийому нестероїдних протизапальних та інших груп препаратів, що використовуються для зменшення інтенсивності болю та запалення, а також із метою хондропротекції та хондростимуляції.
Мета: провести дослідження параметрів суглобового болю та їх взаємозв’язків із показниками екскреторної функції підшлункової залози в пацієнтів із первинним ОА із коморбідними станами. 
Матеріали та методи. Були обстежені 117 амбулаторних пацієнтів із первинним ОА, поєднаним із захворюваннями, що супроводжуються зниженням екскреторної функції ПЗ. Діагноз ОА встановлювали на основі діагностичних критеріїв ACR та Європейської асоціації ревматологів (European League Against Rheumatism (EULAR), 2018). Симптоми ОА оцінювали також за індексом Лекена і тестом Харріса. Для оцінки стану екскреторної функції ПЗ визначали вміст фекальної α-еластази. Фекальну α-еластазу визначали методом імуноферментного аналізу за допомогою стандартних наборів фірми BIOSERV ELASTASE 1-ELISA.
Результати. Аналіз отриманих показників вмісту фекальної α-еластази пацієнтів засвідчив зниження екскреторної функції ПЗ у групі дослідження — (59,72 ± 3,71) мкг/г порівняно з групою контролю — (215,70 ± 5,32) мкг/г (р < 0,05). Індекс Лекена був на рівні (6,81 ± 0,98) бала. Індекс за тестом Харріса становив (64,41 ± 3,79) бала. Між індексом Лекена і фекальною α-еластазою були встановлені статистично значущі обернені кореляційні зв’язки значної сили (r = –0,589, р < 0,05), а між індексом Харріса та фекальною α-еластазою — статистично значущі прямі кореляційні зв’язки високої сили (r = 0,547, р < 0,05).
Висновки. Виявлені кореляційні зв’язки довели взаємозалежність і взаємообтяжливість сили больового суглобового синдрому при первинному ОА і зниження екскреторної функції ПЗ (р < 0,05).


Повернутися до номеру