Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" №3 (750), 2021

Повернутися до номеру

Онлайн науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні захворювання органів системи дихання. Клініка, діагностика, лікування, профілактика»

Автори: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

5 березня 2021 року фахівцями Української військово-медичної академії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Української асоціації медичної освіти, Міжнародного благодійного фонду «Видавництво «Сфера» за підтримки Видавничого дому «Заславський», газети «Новини медицини та фармації», журналів «Актуальна інфектологія» і «Здоров’я дитини», медичного порталу www.mif-ua.com була проведена онлайн науково-практична конференція «Інфекційні захворювання органів системи дихання. Клініка, діагностика, лікування, профілактика».
Конференцію відкрив Володимир Іванович Трихліб, полковник медичної служби у відставці, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії МО України. З вітальними словами виступили О.В. Охонько, полковник медичної служби, заступник начальника Української військово-медичної академії МО України, В.І. Задорожна, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».
Для участі в конференції було зареєстровано 1924 медичних працівники (інфекціоністи (дорослі й дитячі), епідеміологи, сімейні лікарі, терапевти, педіатри, гастроентерологи, кардіологи, пульмонологи, організатори, фтизіатри, лаборанти). Ефірний час — 10 год 16 хв. Максимальна кількість учасників, які слухали протягом дня, була близько 360 осіб, на закінчення конференції слухали близько 180 чоловік. Станом на 07:00 9 березня було зареєстровано 3147 переглядів матеріалів конференції.
Багато доповідей було присвячено новій коронавірусній інфекції COVID-19. З питання імунопрофілактики виступили І.Л. Маричев, к.м.н., старший науковий співробітник, В.І. Задорожна, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна.
Стосовно перспективних напрямків лікування й профілактики гепатопатій в еру COVID-19 виступила Г.В. Осьодло, полковник медичної служби, д.м.н., професор, начальник кафедри військової терапії, Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна.
Про різні захворювання печінки на фоні COVID-19 зробили спільну доповідь В.І. Трихліб, полковник медичної служби запасу, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, Україна, А.М. Нагієв, полковник медичної служби запасу, медичний центр MedEraHospital, м. Баку, Азербайджан, і слухачі Української військово-медичної академії Т.І. Лисенко, лейтенант медичної служби, О.С. Мартинчик, лейтенант медичної служби, К.П. Бєляєва, лейтенант медичної служби, Н.Р. Цюрак, лейтенант медичної служби, А.О. Єрошенко, лейтенант медичної служби, В.А. Черняк, працівник ЗСУ, Україна. Стосовно медикаментозних токсичних гепатитів при антибіотикотерапії доповів Л.Л. Пінський, д.м.н., професор, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Україна.
О.В. Усачова, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, Україна, доповіла про мультизапальний педіатричний синдром, який розвивається після коронавірусної хвороби COVID-19.
Також про мультисистемний запальний синдром у дітей, асоційований з COVID-19, доповіли О.Р. Буц, к.м.н., доцент, О.В. Корбут, к.м.н., доцент, Г.Г. Юхименко, к.м.н., асистент, О.А. Дмитриєва, к.м.н., асистент, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Л.І. Бойченко, завідувач, О.М. Калініченко, дитячий інфекціоніст, Ю.А. Турій, дитячий інфекціоніст ІІ інфекційно-боксованого відділення, Н.М. Мягка, к.м.н., завідувач, Г.Ю. Борисова, лікар-педіатр, Н.В. Дюденко, лікар-педіатр педіатричного відділення КНП «Дитяча клінічна лікарня № 2», м. Київ, Україна.
Про клінічні особливості COVID-19 у дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні, доповіли В.В. Євтушенко, к.м.н., доцент кафедри, С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Т.М. Камінська, д.м.н., директор, О.В. Головач, завідувач відділення, Н.В. Чемеркіна, завідувач відділення, Л.А. Большакова, завідувач відділення КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня»; Н.С. Кириця, асистент кафедри, І.Ю. Серякова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.
Про лікування дітей з COVID-19 на госпітальному етапі доповіли С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Т.М. Камінська, д.м.н., директор, КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», Л.О. Палатна, к.м.н., доцент, І.В. Шпак, к.м.н., доцент, Н.С. Кириця, асистент, І.Ю. Серякова, асистент, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Т.М. Камінська, д.м.н., директор, А.О. Рязанських, зав. ВАІТ КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня»; С.І. Волгіна, директор, Н.О. Штепа, обласний дитячий інфекціоніст КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня»; Ю.Р. Ізірінська, студент 6-го курсу медичного факультету № 3, С.А. Кропивко, студент 5-го курсу медичного факультету № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.
На даний час лікарі часто зустрічаються з постковідним синдромом, тому відповіді на різні запитання щодо даного синдрому дали О.В. Виговська, професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, М.П. Нечаєв, Ю.Р. Ізірінська, студенти 6-го курсу медичного факультету № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.
Про потенційну небезпеку поширення зоонозних штамів грипу доповіли Н.О. Виноград, д.м.н., професор, завідувач кафедри, У.А. Шуль, к.м.н., асистент, З.П. Василишин, к.м.н., доцент, Л.П. Козак, к.м.н., доцент, І.Д. Байдалка, к.м.н., доцент, кафедра епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна.
З урахуванням постійно існуючої загрози появи нових інфекційних захворювань, активізації природно-осередкових інфекцій Н.О. Виноград, д.м.н., професор, завідувач кафедри, З.П. Василишин, к.м.н., доцент, Л.П. Козак, к.м.н., доцент, І.Д. Байдалка, к.м.н., доцент, У.А. Шуль, к.м.н., асистент кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна, зробили доповідь про респіраторні прояви ендемічних природно-осередкових особливо небезпечних інфекцій. Ці автори також зробили доповідь про потенційну небезпеку поширення зоонозних штамів грипу.
Про негоспітальну пневмонію під час епідемії COVID-19 доповіли В.І. Трихліб, полковник медичної служби запасу, д.м.н., професор кафедри військової терапії, Т.І. Лисенко, лейтенант медичної служби, О.С. Мартинчик, лейтенант медичної служби, К.П. Бєляєва, лейтенант медичної служби, Н.Р. Цюрак, лейтенант медичної служби, А.О. Єрошенко, лейтенант медичної служби, В.А. Черняк, працівник ЗСУ, слухачі Української військово-медичної академії, м. Київ, Україна. Дані доповідачі також представили доповідь стосовно деяких питань патогенетичної терапії при COVID-19.
А.А. Асауленко, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна, доповіла про вірус-індуковані пневмонії в дітей, диференціальну діагностику й підходи до лікування.
Стосовно респіраторного мікоплазмозу в практиці лікаря поділилась інформацією А.М. Гончарук, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна.
С.А. Бичкова, к.м.н., доцент, В.В. Дяченко, к.м.н., полковник медичної служби, головний терапевт Командування Медичних сил ЗСУ, м. Київ, Україна, зробили доповідь стосовно діагностики й лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень.
Я.Б. Савченко, майор медичної служби, ординатор клініки гематології НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», С.А. Гусєва, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ, Україна, поділились інформацією стосовно клініко-лабораторних особливостей анемії в пацієнтів при коронавірусній хворобі.
 
Після закінчення конференції модератор Володимир Іванович Трихліб, полковник медичної служби у відставці, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії МО України, подякував усім доповідачам, слухачам за цікаві доповіді, за те, що вони знайшли час для підготовки прекрасних матеріалів і поділитися ними з колегами, і запросив для участі в наступній онлайн-конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря. Алгоритми діагностики, лікування, спостереження», яка планується 8–9 квітня 2021 року.
 
З матеріалами конференції
від 5 березня 2021 року
можна ознайомитись після реєстрації
на сайті Видавничого дому «Заславський»


Повернутися до номеру