Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Газета "Новини медицини та фармації" №3 (750), 2021

Повернутися до номеру

Проблемы подготовки преподавателя медицинского вуза

Автори: Криштафор Д.А., Станин Д.М.
Днепровский государственный медицинский университет, г. Днепр, Украина

Розділи: Медична освіта

Версія для друку

При кажущейся простоте замены педагогических кадров в медицинских высших учебных заведениях качественная подготовка преподавателей представляет серьезную проблему.
Как правило, основной педагогический состав кафедры пополняется выпускниками аспирантуры или клинической ординатуры, которые показали интерес к научной работе [1]. Второй вариант подбора сотрудников — это предложение для практических врачей, проявляющих интерес к науке. Но и в том и другом случае не учитывается, что сотрудник медицинского высшего учебного заведения — это в первую очередь преподаватель.
В то время как педагогические вузы целенаправленно подготавливают специалистов в сфере обучения, в медицинских высших учебных заведениях на педагогические способности будущего преподавателя обращают внимание в последнюю очередь. Согласно Порядку подготовки соискателей ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., Краснов В.В. Організація безперервного професійного розвитку викладачів у системі медичної освіти (аналітичний огляд та пропозиції). Медична освіта. 2012. № 4. С. 6-17.
2. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016.
3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників: наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
4. Про атестацію наукових працівників: положення Кабінету Міністрів України № 1475 від 13.08.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-п
5. Клигуненко О.М., Площенко Ю.О., Кравець О.В. Досвід впровадження концепції безперервної медичної освіти в навчанні лікарів-анестезіологів Дніпропетровської області. Медична освіта. 2019. № 4. С. 89-92.
6. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. 178 с.
7. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
8. Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти: наказ МОН № 600 від 01.06.16 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf 

Повернутися до номеру