Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №2, 2021

Повернутися до номеру

Cтан G-клітин антрального відділу шлунка при порушенні прохідності пілородуоденального каналу

Автори: Гайдар Ю.А., Тарабаров С.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: оцінити cтан G-клітин антрального відділу шлунка при порушенні прохідності пілородуоденального каналу.
Матеріали та методи. Обстежено 15 пацієнтів із стенозом вихідного отвору та дванадцятипалої кишки, які перебували на лікуванні у відділенні хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Стан G-клітин слизової оболонки антрального відділу шлунка оцінювали за C.M.S. Royston et al. (1978) за допомогою імуногістохімічного дослідження. Для виявлення гастринпродукуючих клітин депарафіновані 3–5-мкм зрізи антрального відділу шлунка інкубували з поліклональної кролячої сироватки Abcam (США) в робочому розведенні 1 : 200 при температурі +4 °С протягом 8 годин у вологій камері. Реакцію виявляли за допомогою набору Master Polymer Plus Detection System (Peroxidase) (Іспанія). Стан популяції G-клітин оцінювали за характером розташування гастринпродукуючих ендокриноцитів у шлунковому епітелії і кількості G-клітин на 1 мм довжини м’язової пластинки слизової оболонки антрального відділу шлунка. Кількість клітин визначали у 5 послідовних полях зору при Х200 світлового мікроскопа. 
Результати. В нормі поодинокі G-клітини знаходяться у вставочному відділі пілоричних залоз. При легкій гіперплазії (I ступеня) клітини не контактують одна з одною, не формують «пояски» в пілоричних залозах. При помірній гіперплазії (II ступеня) клітини контактують одна з одною та формують «пояски» в пілоричних залозах. При антральній гастриномі, гіперплазії (III ступеня) клітини щільно контактують та поширюються до зони ямок та дна залоз. У 8 (53,3 %) хворих встановлена вірогідно нормальна кількість гастринпродукуючих клітин, яка в середньому дорівнювала (34,4 ± 1,96) клітинам проти гіперплазії I ступеня (57,83 ± 2,88) клітин та гіперплазії ІI ступеня — (83,75 ± 5,54 %) клітин. Гіперплазія I ступеня визначена у 3 (20,0 %) хворих, II ступеня — в 4 (26,7 %) випадках.
Висновки. При стенозі пілородуоденального відділу нормальна кількість G-клітин виявляється у 53,3 % хворих. Гіперплазія I ступеня трапляється у 20 % хворих, II ступеня — у 26,7 %. На ці дані слід зважати при виборі способу лікування (балонодилатації) ускладнень виразкової хвороби.


Повернутися до номеру