Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №2, 2021

Повернутися до номеру

Вивчення змін індексу маси печінки на різних строках моделювання хронічного алкогольного ураження

Автори: Галінський О.О., Галінська А.М., Грабовська О.І., Кленіна І.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: виявити вплив різнотривалого моделювання хронічного алкогольного ураження на зміни індексу маси печінки.
Матеріали та методи. Дослідження проводили на 66 лабораторних щурах обох статей масою 180–230 г. Хронічні алкогольні ураження печінки (ХАУП) моделювали після 48 годин харчової депривації шляхом 10-добового внутрішньочеревного введення 4 мл/кг етанолу (16,5% розчину в 5% водному розчині глюкози), після чого тварини вживали як єдине джерело пиття 15% розчин етанолу. Залежно від тривалості напівпримусової алкоголізації тварин розподіляли на групи: І група (n = 16) — 4 тижня, ІІ група (n = 18) — 6 тижнів, ІІI група (n = 17) — 12 тижнів. Контрольну групу становили 15 інтактних тварин. Індекс маси (ІМ) печінки розраховували як відношення маси досліджуваного органа до маси тварини. Дослідження проводилися з дотриманням біоетичних нормативів міжнародного та вітчизняного законодавства.
Результати. У тварин контрольної групи ІМ печінки знаходився на рівні (2,56 ± 0,08). У тварин І групи ІМ був на рівні 3,02 ± 0,08, що свідчить про питоме зростання маси печінки на 18 % (p < 0,01) порівняно з контролем. При подовженні терміну моделювання до 6 тижнів у тварин ІІ групи ІМ печінки становив (2,96 ± 0,09), що на 16 % (p < 0,05) більше порівняно зі значенням тварин контрольної групи, але немає статистично значущої різниці зі значеннями І групи. При дослідженні вагових показників печінки тварин ІІІ групи встановлено зростання маси печінки на 35 % (p < 0,001) порівняно з інтактними значеннями, тобто після подовження терміну моделювання ХАУП до 12 тижнів ІМ печінки становив (3,46 ± 0,08), що на 17 % (p < 0,01) більше, ніж показники в І групі. Отже, подовження моделювання ХАУП до 12 тижнів сприяє зростанню питомої маси печінки на 17 % (p < 0,01) порівняно зі значеннями 4-тижневої моделі.
Висновки. Встановлено, що 4-тижнева модель ХАУП викликає зростання питомої маси печінки на 18 % (p < 0,01), збільшення терміну алкоголізації на 2 тижні не викликає вірогідної зміни маси печінки, а вживання 15% водного розчину етанолу протягом 12 тижнів сприяє зростанню питомої маси печінки на 17 % (p < 0,01) порівняно зі значеннями 4-тижневої моделі. Отже, перспективними строками для оцінки морфофункціонального стану печінки за моделювання хронічного алкогольного ураження печінки є 4 та 12 тижнів. 


Повернутися до номеру