Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №2, 2021

Повернутися до номеру

Показники гуморального імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника

Автори: Татарчук О.М., Кленіна І.А., Стойкевич М.В., Недзвецька Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: визначити стан показників гуморального імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника (ХЗЗК).
Матеріали та методи. Обстежено 34 хворих на ХЗЗК, які перебували на лікуванні у відділенні захворювань кишечника ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Усі хворі були розподілені на дві групи: І — 25 хворих на неспецифічний виразковий коліт (НВК) та ІІ — 9 хворих на хворобу Крона (ХК). Контрольну групу становили 15 практично здорових людей. Мононуклеарні клітини виділяли з периферичної венозної крові пацієнтів у градієнті щільності 1,077 г/см. Субпопуляційний склад лімфоцитів визначали за допомогою моноклональних антитіл фірми «Сорбент ТМ» до молекул СД22 (В-лімфоцити). Визначення кількісного вмісту імуноглобулінів (Ig) класів А, М, G в сироватці крові проводили методом кількісного імуноферментного аналізу за допомогою тест-систем ТОВ НВЛ «Гранум» (м. Харків). Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) визначали за методом V. Haskova.
Результати. У 20,0 % хворих на НВК та у 33,3 % хворих на ХК встановлено зниження відсоткової кількісті В-лімфоцитів, у решти хворих їх кількість була у межах норми. У хворих на НВК на фоні збереження нормальної кількості В-лімфоцитів встановлюється вірогідне зниження кількості IgМ (в 2,0 раза; р < 0,05) та IgG (в 1,5 раза, р < 0,05) в сироватці крові. У групі хворих на ХК вірогідно знижено рівень IgА (в 1,4 раза; р < 0,05), IgМ (в 2,1 раза; р < 0,05) та IgG (в 1,4 раза; р < 0,05) порівняно з контрольною групою, що вказує на зниження гуморальної ланки імунітету. Не встановлено статистично значимої різниці між рівнем IgА, IgМ та IgG у хворих на НВК та ХК. Вміст ЦІК у досліджених хворих на ХЗЗК коливався від 0,8 до 10,2 од. оптимальної щільності (опт.щ.). Середні показники становили (4,11 ± 0,66) од. опт.щ. у хворих на НВК і (3,20 ± 0,89) од. опт.щ. у хворих на ХК. Статистично значимої різниці між рівнем ЦІК у хворих на НВК та ХК не встановлено.
Висновки. У 20,0 % хворих на НВК та у 33,3 % хворих на ХК встановлено зниження відсоткової кількісті В-лімфоцитів. У хворих на НВК встановлюється вірогідне зниження кількості IgМ (в 2,0 раза; р < 0,05) та IgG (в 1,5 раза; р < 0,05). У групі хворих на ХК вірогідно знижений рівень IgА (в 1,4 раза; р < 0,05), IgМ (в 2,1 раза; р < 0,05) та IgG (в 1,4 раза; р < 0,05) порівняно з контрольною групою, що вказує на зниження гуморальної ланки імунітету.


Повернутися до номеру