Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 2, №2, 2021

Повернутися до номеру

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та ГО «Асоціація стоматологів України» має честь запросити вас на 6-й Національний український стоматологічний конгрес «Інноваційні технології в стоматології», який відбудеться 22–23 жовтня 2021 року в Києві

Конгрес присвячений 65-річчю об’єднання стоматологів України в Республіканське наукове товариство стоматологів України, правонаступником якого є Асоціація стоматологів України. 
У рамках конгресу планується демонстрація нових технологій діагностики та лікування стоматологічних захворювань, проведення майстер-рингу для молодих спеціалістів у галузі стоматології, навчальних тренінгів з оволодіння практичними навичками, симпозіум молодих учених та лікарів, виставка стоматологічного обладнання.
Заплановане проведення експертного засідання провідних фахівців країн Європи щодо профілактики основних стоматологічних захворювань із залученням міжнародних спеціалістів.
Захід внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році», та затверджений Міністерством охорони здоров’я України та Національною академією медичних наук України, що дає підстави надавати сертифікати з освітніми балами.
У рамках конгресу заплановане проведення науково-практичного симпозіуму молодих учених та лікарів, на якому буде надана можливість подати свої стендові доповіді на віртуальній науковій платформі конгресу та опублікувати тези в науковому фаховому стоматологічному виданні «Oral and General Health». 
Участь із презентацією й тезами доповіді буде внесено до програми конгресу і зараховано як участь у конгресі зі стендовою доповіддю та надано відповідний сертифікат учасника за умови подачі матеріалів до 01.09.2021 року.
 
Вимоги до стендової доповіді
Стендова доповідь надається у вигляді презентації Power Point у форматі .pptx або PDF, не більше ніж 6–7 слайдів. Інформація наукової доповіді має бути розміщена в презентації так:
— 1-й слайд: прізвище, ім’я та по батькові доповідача; назва доповіді; назва закладу вищої освіти чи наукового закладу; науковий керівник: прізвище, ім’я та по батькові; 6-й Національний український стоматологічний конгрес «Інноваційні технології в стоматології», 22–23 жовтня 2021 року, м. Київ;
— 2-й слайд: актуальність проблеми;
— 3-й слайд: матеріали та методи дослідження;
— 4–5-й слайд: основні результати дослідження;
— 6-й слайд: основні висновки дослідження.
До стендової доповіді додаються матеріали публікації у вигляді тез, що будуть опубліковані в науковому фаховому стоматологічному виданні «Oral and General Health». 
 
Вимоги до тез:
— тези стендової доповіді мають відповідати тематиці конгресу, базуватися на власних матеріалах і бути такими, що не друкувалися раніше;
— тези подають українською мовою;
— обсяг тез — до 2500–3000 знаків, текст подається в електронному вигляді у форматі Word, шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифту) — 14, інтервал — 1,5, без ручних перенесень;
— після тексту тез/стендової доповіді обов’язково слід надати ПІБ (повністю), посаду, місце роботи та електронну адресу кожного автора; 
— у темі електронного листа обов’язково вказати: «Публікація тез» або «Публікація стендової до-
повіді». 
 
Оформлення тез та стендових доповідей для публікації здійснюється в такому порядку:
— прізвище авторів(-а) та ініціали;
— назва установи (закладу), де виконана робота,  місто, країна;
— назва публікації (жирним шрифтом); 
— текст повинен включати такі розділи: актуальність; мета дослідження; матеріали та методи; результати та обговорення; висновки.
Усі абревіатури в тексті статті слід розшифровувати.
 
Публікації будуть прийняті до друку до 01.09.2021 р.
Вартість участі зі стендовою доповіддю з публікацією тез (пакет 1 «Публікація стендової доповіді з отриманням сертифіката та друкованого примірника журналу «Oral and General Health» із матеріалами конгресу») — 700 грн, публікації тез (пакет 2 «Публікація тез») — 500 грн. У разі надходження тез після 01.09.2021 р. вартість підвищується.
 
Реквізити для оплати: 
Назва банку: АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна, МФО 320984.
Отримувач: Міжнародний благодійний фонд «Видавництво «Сфера».
Код отримувача: 21656443.
Рахунок отримувача: UA253209840000026003210225335.
Необхідно правильно заповнювати призначення оплати: «Безповоротна благодійна фінансова допомога для виконання статутних завдань від (ПІБ)».
Статті (тези) та скановану копію квитанції про сплату слід відправити на електронну пошту журналу «Oral and General Health» (e-mail: medredactor@i.ua).
 
За додатковою інформацією можете звернутися до організатора науково-практичного симпозіуму молодих учених та лікарів — Слободяник Мар’яна Володимирівна, тел. +38 (099) 250-80-24, електронна скринька: maryana.slobodyanik@gmail.com 
 
Більш детальна інформація про проєкт програми конгресу розміщена на сайті ГО «Асоціація стоматологів України»: www.udenta.org.ua
 
До зустрічі на конгресі!
 
Оргкомітет конгресу


Повернутися до номеру