Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" №11 (765), 2021

Повернутися до номеру

Інформаційний лист щодо проведення IV з’їзду істориків медицини України з міжнародною участю 3–4 листопада 2021 року, м. Харків

Шановне товариство, колеги!
Запрошуємо вас до участі у IV З’їзді істориків медицини України з міжнародною участю, що проводиться під патронатом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Української академії історії медицини, Міжнародного товариства історії медицини (м. Страсбург, Франція), Всеукраїнського лікарського товариства, Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Інституту історії медицини (м. Рига, Латвія), Товариства істориків медицини Латвії (м. Рига, Латвія), Празького теологічного інституту (Чехія), Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Асоціації стоматологів України, Харківського НДІ судових експертиз імені засл. проф. М.С. Бокаріуса, Харківського медичного товариства.
Захід присвячений 30-й річниці незалежності України.
Головною метою з’їзду є демонстрація досліджень історії медицини як окремої науки. Підведення підсумків розвитку вітчизняної та світової медицини у Новітній період історії. З’їзд планує розглянути роботи щодо висвітлення окремих важливих для сьогодення етапів, відкриттів, здобутків, персоналій, інших фактів, що можуть стати обґрунтуванням шляхів розвитку сучасної медицини й організації охорони здоров’я. Буде проведене також обговорення досліджень еволюції актуальних напрямів розвитку технологій та інструментів діагностики, лікування, профілактики й управління охороною здоров’я.
 
Члени оргкомітету:
Акад. В.С. Бакіров, проф. Д. Баран (Румунія), проф. І.В. Белозьоров, доц. А.В. Благовещенська, проф. К.К. Васильєв, проф. М.А. Георгіянц, проф. А. Жаловага (Польща), проф. К.І. Карпенко, проф. Т.Є. Когановська, проф. М.О. Корж, проф. О.М. Корж, проф. С.М. Куделко, полк. О.О. Малиш, проф. І.П. Мазур, О.С. Мусій, доц. С.В. Нечаєв, проф. В.А. Огнєв, проф. А.Г. Опарін, проф. О.А. Опарін, доц. З.П. Петрова, доц. М. Поземковська (Латвія), проф. С.І. Посохов, доц. Б.А. Рогожин, проф. І.Ю. Робак, доц. Т.М. Руденко, проф. Ю. Салакс (Латвія), проф. С.Б. Сорочан, проф. Ф.Я. Ступак, проф. М.І. Хвисюк, проф. Н.Є. Хільмончик (Білорусь), проф. П. Химинец (Німеччина), проф. П. Шимек (Чехія), доц. Н.Є. Філіпенко.
 
Основні питання, що будуть розглянуті на з’їзді
- Значення праць науковців України для розвитку вітчизняної і міжнародної медичної освіти та клінічної медицини. Історичні аспекти розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я в контексті світових тенденцій.
- Міжнародні наукові та клінічні школи: діяльність їх засновників і видатних представників, внесок цих вчених у теорію і практику медицини.
- Дослідження клінічної медичної практики в її еволюційному розвитку (історія створення методів діагностики, лікування і профілактики захворювань).
- Історія медицини як наукова дисципліна, теоретичне та практичне значення історичних досліджень медицини на сучасному етапі структурних змін національної системи охорони здоров’я України.
- Історія медицини Стародавнього світу, Середніх віків, Візантії та Нового часу.
- Питання історії медичної освіти.
- Питання історії фармації.
- Видатні особистості в історії світової і вітчизняної медицини.
- Філософські та релігійні уявлення Стародавнього світу, Середньовіччя, Візантії і Нового часу та їх вплив на розвиток медичної науки й практики.
- Питання історії та культури Стародавнього світу, Середньовіччя та Візантії.
- Організаційні та поточні справи Української академії історії медицини.
 
Подані та прийняті на з’їзд наукові статті будуть надруковані в окремому номері «Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини», внесеного до переліку фахових видань України та включеного до 15 наукометричних міжнародних баз. Вимоги до оформлення наукових праць див. на сайті «Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини». Інформація щодо з’їзду та резюме виступів буде надрукована в журналі «Vezalsus» Міжнародного товариства історії медицини (м. Страсбург).
З’їзд буде проходити у колонній залі Північного корпусу
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 6.
 
Вимоги до оформлення статей
Звертаємо увагу учасників з’їзду, що до друку приймаються оригінальні праці, які мають відповідати вимогам щодо перевірки за програмою «антиплагіат».
1. Текст у редакторі MS Word (лише одна робота в кожному файлі).
2. Параметри сторінки: текст формату А4; гарнітура Times New Roman; кегль 12; інтервал 1,5; поля по 2,0 см.
 
Замовлення виступу та включення до програми з’їзду
Вкажіть, до якого з тематичних напрямків конференції (див. наукову програму) належить ваша доповідь.
Електронну версію статей надсилати на e-mail: teraprevm@med.edu.ua
 
Замовлення на участь
Вкажіть форму участі: виступ, публікація — стаття. Статті будуть опубліковані у «Східноєвропейському журналі внутрішньої та сімейної медицини», що входить до Переліку наукових фахових видань з медичних наук (Додаток 1 до Наказу МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).
 
Публікації надсилати на e-mail: teraprevm@med.edu.ua
Передбачена видача сертифікату про участь: 10 балів безперервного професійного розвитку до атестації.
 
Секретар оргкомітету:
академік-секретар Української академії історії медицини
Рогожин Борис Анатолійович,
e-mail: rogozin956@meta.ua, тел.: +38 (066) 757-29-24.
 
Інформаційний спонсор: «Новини медицини та фармації»


Повернутися до номеру