Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №3, 2021

Back to issue

Prospects and ways of development of accessible stomatology in Ukraine

Authors: Вахненко О.М. (1), Коваленко І.О. (2)
(1) — ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська обласна стоматологічна поліклініка» Черкаської обласної ради, м. Черкаси, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті наведено основні принципи функціонування системи надання медичної стоматологічної допомоги населенню на 1991 рік, зміни, що відбулися останніми роками. Проаналізовано стан надання медичної стоматологічної допомоги дітям, у сільській місцевості та пільговим категоріям населення, профілактики основних стоматологічних захворювань та робота щодо профілактичних стоматологічних програм. Подано бачення подальшого розвитку доступної стоматології в Україні.

The article presents the basic principles of functioning of the system of providing medical dental care to the population for 1991, the changes that have taken place in recent years. The state of providing medical dental care to children, rural and privileged categories of the population, prevention of major dental diseases and work on preventive dental programs are analyzed. The vision of further development of affordable dentistry in Ukraine is presented.


Keywords

доступність медичної стоматологічної допомоги; стоматологічна допомога дітям; стоматологічна допомога в сільській місцевості та пільговим категоріям населення; профілактика основних стоматологічних захворювань

availability of medical dental care; dental care for children; dental care in rural areas and to privileged categories of the population; prevention of major dental diseases


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.: довідник. Під ред. Ю.В. Вороненка, О.В. Павленка, І.П. Мазур. Кропивницький: Поліум, 2018. 212 с.
2. Документи Кабінету Міністрів України. https://kmu.gov.ua
3. Документи Міністерства охорони здоров’я України. https://moz.gov.ua
4. Документи Національної служби здоров’я України. https://nszu.gov.ua
5. Матеріали 5-го Національного українського стоматологічного конгресу «Стоматологічне здоров’я — інтегральна складова здоров’я нації». www/udenta.org.ua

Back to issue