Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №3, 2021

Back to issue

Analysis of the main indicators of dental care in Ukraine for 2020

Authors: Мазур І.П. (1, 2), Вахненко О.М. (2), Рибачук А.В. (3), Мазур П.В. (1, 2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті наведений аналіз результатів державних та галузевих статистичних звітів стоматологічних закладів охорони здоров’я, які були подані до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» у 2020 році. Станом на 1 січня 2021 року в Україні стоматологічну допомогу населенню України надавало 22 180 лікарів стоматологічного профілю та 766 зубних лікарів у 6443 установах різних форм власності. У статті описано структуру, забезпеченість та укомплектованість стоматологічними кадрами в Україні та проведено порівняльний аналіз за останні 5 років забезпеченості стоматологами, які працюють у закладах охорони здоров’я різних форм власності. Наведено основні показники системи надання стоматологічної допомоги як у комунальних, так і в приватних закладах охорони здоров’я. Подано порівняльний аналіз із основними показниками стоматологічної допомоги за 2019 рік. Зменшується кількість проведених планових оглядів порожнини рота та збільшується кількість злоякісних новоутворень, особливо занедбаних форм.

The article presents an analysis of the results of state and sectoral statistical reports of dental healthcare institutions, which were submitted to the State Institution “Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine” in 2020. As of January 1, 2021, 22,180 general dental practitioners and 766 dentists provided dental care to the population of Ukraine in 6,443 institutions of various forms of ownership. The article presents the structure, staffing level and dentistry personnel density in Ukraine; also, a comparative analysis for the last 5 years was conducted in terms of staffing level of dentists working in healthcare institutions of different forms of ownership. The main indicators of the system of providing dental care in both public and private healthcare facilities are presented. A comparative analysis with the main indicators of dental care for 2019 was carried out. The number of routine examinations of the oral cavity decreases and the number of malignant neoplasms, especially advanced ones, increases.


Keywords

стоматологічна допомога; забезпеченість лікарями; укомплектованість стоматологічними кадрами; заклади охорони здоров’я комунальної та приватної форм власності; санація порожнини рота; основні показники стоматологічної допомоги

dental care; density of physicians; dentistry personnel density; municipal and private healthcare facilities; full mouth debridement; main indicators of dental care


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Вороненко Ю.В., Павленко О.В., Мазур І.П. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.: довідник. Кропивницький: Поліум, 2018. 212 с.
2. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с.
3. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2021. 101 с. 
4. Мазур І.П., Заболотько В.М., Стешенко І.Є. Кадровий потенціал системи охорони здоров’я: галузева структура медичних працівників у 2019 році. Українські медичні вісті. 2021. С. 16-22.
5. Маланчук В.О., Мазур І.П., Рибачук А.В. Високоспеціалізована стоматологічна допомога в Україні в умовах трансформації системи охорони здоров’я. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 2. С. 84-89.

Back to issue