Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Oral and General Health Том 2, №3, 2021

Повернутися до номеру

Государственные программы профилактики основных стоматологических заболеваний в Беларуси

Автори: Манак Т.Н. (1), Юдина Н.А. (2)
(1) — Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Метою дослідження є аналіз результатів реалізації державних програм профілактики основних стоматологічних захворювань — карієсу зубів та хвороб періодонту — в Республіці Білорусь. Матеріали та методи. Узагальнення досліджень з епідеміології карієсу зубів та захворювань періодонту серед дітей та дорослого населення в Білорусі. Результати. Перша державна програма первинної профілактики стоматологічних захворювань у дітей, розроблена професором Е.М. Мельниченко у 1986 р., разом із оновленим варіантом 1998 р. була ефективною у зниженні інтенсивності карієсу зубів у ключовій віковій групі дітей 12 років на 20 % від вихідного рівня, національна програма профілактики дозволила досягти індексу КПУ 2,4. Висновки. Досвід практичної реалізації державної програми профілактики стоматологічних захворювань у Республіці Білорусь був позитивним завдяки використанню доказових методів, рекомендованих ВООЗ.

Целью исследования является анализ результатов реализации государственных программ профилактики основных стоматологических заболеваний — кариеса зубов и болезней периодонта — в Республике Беларусь. Материалы и методы. Обобщение исследований по эпидемиологии кариеса зубов и заболеваний периодонта среди детей и взрослого населения в Беларуси. Результаты. Первая государственная программа первичной профилактики стоматологических заболеваний у детей, разработанная профессором Э.М. Мельниченко в 1986 г., вместе с обновленным вариантом 1998 г. была эффективной в снижении интенсивности кариеса зубов в ключевой возрастной группе детей 12 лет на 20 % от исходного уровня, национальная программа профилактики позволила достигнуть индекса КПУ 2,4. Выводы. Опыт практической реализации государственной программы профилактики стоматологических заболеваний в Республике Беларусь был положительным благодаря использованию доказательных методов, рекомендованных ВОЗ.

Background. The purpose of the study was to analyze the results of the implementation of state programs for the prevention of major dental diseases, dental caries and periodontal diseases, in the Republic of Belarus. Materials and methods. Generalization of studies on the epidemiology of dental caries and periodontal diseases among children and adults in Belarus. Results. The first state program for the primary prevention of dental diseases in children, developed by professor E.M. Melnichenko in 1986, together with the updated version of 1998, was effective in reducing the prevalence of dental caries in the key age group of 12-year-old children by 20 % from the baseline level; the national prevention program made it possible to achieve the decayed, missing and filled teeth index of 2.4. Conclusions. The experience of practical implementation of the state program for the prevention of dental diseases in the Republic of Belarus was positive due to the use of evidence-based methods recommended by the World Health Organization.


Ключові слова

карієс зубів; захворювання періодонту; епідеміологія; комунальні програми; методи профілактики; програми профілактики; досвід Білорусі

кариес зубов; заболевания периодонта; эпидемиология; коммунальные программы; методы профилактики; программы профилактики; опыт Беларуси

dental caries; periodontal diseases; epidemiology; municipal programs; methods of prevention; awareness program; experience of Belarus


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Казеко Л.А., Борисенко Л.Г., Агиевцева С.В. Нуждаемость населения Республики Беларусь в периодонтологической помощи. Организация, профилактика, новые технологии и реабилитация в стоматологии: Материалы IV съезда стоматологов Беларуси. Витебск, 2000. С. 402-403. 
2. Леус П.А. Стоматологическое здоровье населения Республики Беларусь в свете глобальных целей ВОЗ и в сравнении с другими странами. Современная стоматология. 1997. № 2. С. 3-12.
3. Леус П.А. Сравнительная оценка индикаторов стоматологического здоровья детей школьного возраста Восточной Европы и Средней Азии. Стоматологический журнал. 2016. T. 17. № 1. С. 6-12. 
4. Матвеев А.М., Юдина Н.А., Казеко Л.А. и др. Результаты эпидемиологического обследования взрослого населения Республики Беларусь, проведенного в 2017 году. Стоматологический журнал. 2018. № 2. С. 82-87. 
5. Мельниченко Э.М. Эффективность программы профилактики в Республике Беларусь. Здравоохранение. 1995. № 10. С. 23-26. 
6. Юдина Н.А., Юрис О.В., Русак А.С., Бровка Д.К., Шабунько Д.В. Результаты эпидемиологического обследования населения Республики Беларусь (часть 1 — Кариозная болезнь). Стоматологический журнал. 2011. № 1. С. 22-26. 
7. Юдина Н.А., Юрис О.В., Русак А.С., Бровка Д.К., Шабунько Д.В. Эпидемиологическое обследование взрослого населения Беларуси (часть 2 — Периодонтальный статус). Стоматологический журнал. 2011. № 3. С. 198-201. 
8. World Health Organization. Oral Health Surveys Basic Methods. 1st ed. WHO Geneva, 1972. 82 p.; 5th ed. 2013. 125 p.

Повернутися до номеру