Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №4, 2021

Повернутися до номеру

Роль ендоскопічного ультразвукового дослідження в діагностиці підслизових новоутворень шлунка та дванадцятипалої кишки (огляд літератури та власні клінічні спостереження)

Автори: Степанов Ю.М., Пролом Н.В., Коненко І.С., Тарабаров С.О., Дементій Н.П., Адамська І.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Підслизові новоутворення шлунка та дванадцятипалої кишки включають групу захворювань з різною етіологією, клінічною симптоматикою, діагностикою та тактикою лікування. Звичайна гастродуоденоскопія дозволяє виявити підслизові новоутворення у 0,36–4 % випадків, тоді як шлунок є найчастішим місцем їх локалізації (до 60 %). Ендоскопія й ультразвукове ендоскопічне дослідження є важливими інструментами для діагностики підслизових новоутворень стінок стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, як доброякісних (поліпи, підслизові новоутворення, екстраорганні здавлення, кісти), так і злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту, особливо невеликих та випадково виявлених. Важливо не тільки діагностувати новоутворення, а й визначити, з яких шарів воно виходить, в який рівень проростає, чи є ураження регіонарних лімфатичних вузлів. Дати відповіді на ці запитання може лише ендоскопічна ультрасонографія (ЕУС). ЕУС поєднує можливості двох досліджень — ендоскопічного й ультразвукового, що значно підвищило інформативність ендоскопічного дослідження, оскільки з’явилась можливість визначення поширеності патологічного процесу та ступеня внутрішньостінкової інвазії, а також можливість проводити диференціальну діагностику підслизових новоутворень з патологічними процесами у прилеглих до стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки органах. У статті наведені випадки обстеження пацієнтів з підоз­рою на підслизове новоутворення шлунка та дванадцятипалої кишки в ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». За допомогою ЕУС в однієї з пацієнток був підтверджений, в іншої — виключений діагноз підслизового новоутворення.

Submucosal neoplasms of the stomach and duodenum include a group of diseases with different etiology, clinical symptoms, diagnosis and management. Conventional gastroduodenoscopy helps detect submucosal formations in 0.36–4 % of cases, while the stomach is the most common site of submucosal lesions (up to 60 %). Endoscopy and ultrasound endoscopic examination are important tools for the diagnosis of submucosal tumors of the esophagus, stomach, duodenum, both benign (polyps, submucosal formations, extraorganic compression, cysts) and malignant neoplasms of the gastrointestinal tract, especially small and accidentally detected. It is important not only to diagnose the tumor, but also to determine from which layers it comes, what level germinates, whether there is damage to regional lymph nodes. Only endoscopic ultrasonography (EUS) can answer these questions. EUS combines the capabilities of two studies: endoscopic and ultrasound, which significantly increased the informativeness of endoscopic examination, as it was possible to determine the site of the pathological process and the degree of intramural invasion, and also made it possible to carry out the differential diagnosis of submucosal tumors and pathological processes in organs adjacent to the esophagus, stomach, duodenum. The article presents examinations of patients with submucous formations of the stomach and duodenum at the Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. With the help of EUS, the diagnosis was confirmed in one patient, and in another one, the submucosal neoplasms was excluded.


Ключові слова

ендосонографія; еластометрія; захворювання шлунково-кишкового тракту; підслизові новоутворення шлунка та дванадцятипалої кишки

endosonography; elastometry; gastrointestinal disea­ses; submucosal neoplasms of stomach and duodenum


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Хоменко В.С., Строцький К.П., Сироткін А.В. та ін. Підслизові новоутворення шлунка: клініка, діагностика, лікування (огляд літератури та власні клінічні спостереження). Хірургія дитячого віку. 2020. № 1(66). С. 81-91. DOI: 10.24411/2308-1198-2018-12005.
 2. Hocke M., Braden B., Jenssen C., Dietrich C.F. Present status and perspectives of endosonography 2017 in gastroenterology. Korean J. Intern. Med. 2018 Jan. № 33(1). Р. 36-63. doi: 10.3904/kjim.2017.212. Epub 2017 Nov 23. PMID: 29161800 Free PMC article. Review.
 3. Fu W.X., Wang Q., Zhang Y.S., Li Y., Xu T., He S., Ren H., Sun T. Application of ultrasound technology in the diagnosis and treatment of digestive tract diseases. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2015 Feb. № 19(4). Р. 602-6. PMID: 25753877 Review.
 4. Seicean A., Mosteanu O., Seicean R. Maximizing the endosonography: The role of contrast harmonics, elastography and confocal endomicroscopy. World J. Gastroenterol. 2017 Jan 7. № 23(1). Р. 25-41. doi: 10.3748/wjg.v23.i1.25. PMID: 28104978 Free PMC article. Review.
 5. Simons-Linares C.R., Wander P., Vargo J., Chahal P. Endoscopic ultrasonography: An inside view. Cleve Clin. J. Med. 2020 Mar. № 87(3). Р. 175-183. doi: 10.3949/ccjm.87a.19003. PMID: 32127442 Review.
 6. Тишкова Н.В., Дриго С.А. Эндосонография: новый уровень диагностики в гастроэнтерологии: практ. пособие для врачей. Гомель: ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2014. 30 с.
 7. Годжелло Є.А., Хрусталева М.В., Булганина Н.А. и др. Комплексная диагностика и лечение редкого новообразования пищевода (клиническое наблюдение). Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал им. академика Б.В. Петровского. 2018. Т. 6. № 2. С. 87-92. DOI: 10.24411/2308-1198-2018-12012.
 8. Kitano M., Yoshida T., Itonaga M., Tamura T., Hatamaru K., Yamashita Y. Impact of endoscopic ultrasonography on diagnosis of pancreatic cancer. J. Gastroenterol. 2019 Jan. № 54(1). Р. 19-32. doi: 10.1007/s00535-018-1519-2. Epub 2018 Nov 7. PMID: 30406288 Free PMC article. Review.
 9. Han Y., Sun S., Guo J., Ge N., Wang S., Liu X., Wang G., Hu J., Wang S. Is endoscopic ultrasonography useful for endoscopic submucosal dissection? Endosc. Ultrasound. 2016 Sep-Oct. № 5(5). Р. 284-290. doi: 10.4103/2303-9027.191606. 
 10. Qiu E.Q., Guo W., Cheng T.M., Yao Y.L., Zhu W., Liu S.D., Zhi F.C. Diagnostic classification of endosonography for differentiating colorectal ulcerative diseases: A new statistical method. World J. Gastroenterol. 2017 Dec 14. № 23(46). Р. 8207-8216. doi: 10.3748/wjg.v23.i46.8207. PMID: 29290657 Free PMC article.
 11. Candoli P., Ceron L., Trisolini R., Romagnoli M., Michieletto L., Scarlata S., Galasso T., Leoncini F., Pasini V., Dennetta D., Marchesani F., Zotti M., Corbetta L. Competence in endosonographic techniques. Panminerva Med. 2019 Sep. № 61(3). Р. 249-279. doi: 10.23736/S0031-0808.18.03570-X. Epub 2018 Nov 9. PMID: 30421897 Review.
 12. Nishida T., Kawai N., Yamaguchi S., Nishida Y. Submucosal tumors: comprehensive guide for the diagnosis and therapy of gastrointestinal submucosal tumors. Dig. Endosc. 2013 Sep. № 25(5). Р. 479-89. doi: 10.1111/den.12149. Epub 2013 Jul 31.
 13. Годжелло Э.А., Булганина Н.А., Хрусталева М.В. Эндоскопическое ультразвуковое исследование — современный метод диагностики гастроинтестинальных стромальных опухолей. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2013. № 2. С. 78-90.
 14. Domagk D., Oppong K.W., Aabakken L.et al. Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. Endoscopy. 2018 Nov. № 50(11). Р. 1116-1127. doi: 10.1055/a-0749-8767. Epub 2018 Oct 19. PMID: 30340220.
 15. Старков Ю.Г., Солодинина Е.Н., Новожилова А.В. Подслизистые новообразования желудочно-кишечного тракта в эндоскопической практике. Хирургия. 2010. № 2. С. 51-59.
 16. Pih G.Y., Kim D.H. Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration and Biopsy in Gastrointestinal Subepithelial Tumors. Clin. Endosc. 2019 Jul. № 52(4). Р. 314-320. doi: 10.5946/ce.2019.100. Epub 2019 Jul 30. PMID: 31370379.
 17. Sato H., Liss A.S., Mizukami Y. Large-duct pattern invasive adenocarcinoma of the pancreas-a variant mimicking pancreatic cystic neoplasms: A minireview. World J. Gastroenterol. 2021 Jun 21. № 27(23). Р. 3262-3278. doi: 10.3748/wjg.v27.i23.3262. PMID: 34163110; PMCID: PMC8218369.
 18. Морозова Т.Г., Борсуков А.В. Диагностические возможности эластографии печени при эндосонографии. Вестник новых медицинских технологий. 2014. Т. 21. № 1. С. 44-47.
 19. Krupa Ł., Lorenc J., Staroń R., Partyka M., Chmielarz Ł., Gutkowski K. Endosonography-guided treatment of a large infected pseudocyst sustained after posttraumatic acute pancreatitis in a critically ill patient. Pol. Arch. Intern. Med. 2018 May 30. № 128(5). Р. 317-318. doi: 10.20452/pamw.4248. Epub 2018 Apr 17. PMID: 29870031 No abstract available.
 20. Somani P., Sunkara T., Sharma M. Role of endoscopic ultrasound in idiopathic pancreatitis. World J. Gastroenterol. 2017 Oct 14. № 23(38). Р. 6952-6961. doi: 10.3748/wjg.v23.i38.6952. PMID: 29097868 Free PMC article. Review.
 21. Issa Y., Kempeneers M.A., van Santvoort H.C., Bollen T.L., Bipat S., Boermeester M.A. Diagnostic performance of imaging modalities in chronic pancreatitis: a systematic review and meta-analysis. Eur. Radiol. 2017 Sep. № 27(9). Р. 3820-3844. doi: 10.1007/s00330-016-4720-9. Epub 2017 Jan 27. PMID: 28130609 Free PMC article. Review.
 22. Vilmann A.S., Menachery J., Tang S.J., Srinivasan I., Vilmann P. Endosonography guided management of pancreatic fluid collections. World J. Gastroenterol. 2015 Nov 7. № 21(41). Р. 11842-53. doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11842. PMID: 26557008 Free PMC article. Review.
 23. Wangermez M. Endoscopic ultrasound of pancreatic tumors. Diagn. Interv. Imaging. 2016 Dec. № 97(12). Р. 1287-1295. doi: 10.1016/j.diii.2016.10.002. Epub 2016 Nov 17. PMID: 27866871 Review.
 24. Cui X.W., Chang J.M., Kan Q.C., Chiorean L., Ignee A., Dietrich C.F. Endoscopic ultrasound elastography: Current status and future perspectives. World J. Gastroenterol. 2015. № 21(47): Р. 13212-13224. PMID: 26715804. DOI: 10.3748/wjg.v21.i47.13212.
 25. Nakai Y., Sato T., Hakuta R. et al. Management of Difficult Bile Duct Stones by Large Balloon, Cholangioscopy, Enteroscopy and Endosonography. Gut. Liver. 2020 May 15. № 14(3). Р. 297-305. doi: 10.5009/gnl19157. PMID: 31581389 Free PMC article. Review.
 26. Giljaca V., Gurusamy K.S., Takwoingi Y., Higgie D., Poropat G., Štimac D., Davidson B R. Endoscopic ultrasound versus magnetic resonance cholangiopancreatography for common bile duct stones. Cochrane Database Syst. Rev. 2015 Feb 26. № 2015(2). CD011549. doi: 10.1002/14651858.CD011549. PMID: 25719224 Free PMC article. Review.
 27. Manes G., Paspatis G., Aabakken L et al. Endoscopic management of common bile duct stones: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy. 2019 May. № 51(5). Р. 472-491. doi: 10.1055/a-0862-0346. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30943551.

Повернутися до номеру