Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 2, №4, 2021

Повернутися до номеру

Історична хронологія організації державної системи стоматологічної служби в Україні

Автори: Левченко А.-О.Ю., Мазур П.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті наведені історичні нариси створення державної системи організації стоматологічної служби України. Досвід багаторічної історії стоматологічної допомоги розкриває еволюційний шлях створення, розвитку та вдосконалення зуболікарської діяльності як невід’ємної складової медицини. Організаційно-економічна модель зуболікарської допомоги бере початок із дореволюційного періоду та будується на принципах безоплатності, доступності, кваліфікованості, комплексності та профілактики захворювань. Аналіз історичних даних дозволяє побачити закономірності досягнень та внесків діячів ­одонтології в розвиток стоматології та націлити на вдосконалення та процвітання сучасної стоматології та стоматології майбутнього.

The article presents historical essays on the creation of the state system of organization of the dental service of Ukraine. The experience of the long history of dental care reveals the evolutionary path of creating, developing and improving dental activity as an integral component in medicine. The organizational and economic model of dental care dates back to the pre-revolutionary period and was based on the principles of free, availability, proficiency, integrated approach, and disease prevention. The analysis of historical data allows us to see patterns of contributions and achievements of odontologists in the development of dentistry and suggest the improvement and prosperity of modern dentistry and dentistry of the future.


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Общественное зубоврачевание. Журнал одонтологии и стоматологии. 1926. № 4. C. 52-53. 
2. Пашков К.А. Зубоврачевание и стоматология в России: основные этапы и направления развития (IX–XX века). Второе издание, переработанное и дополненное. Казань: Центр инновационных технологий, 2011. С. 78-79. 
3. Формування стоматології як самостійної спеціальності. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленко, І.Л. Скрипник. Українська наукова стоматологічна школа. Історичні нариси. Кропивницький: Поліум, 2020. С. 22-23. 
4. План организации зубоврачебной помощи населению Украины. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 342. Оп. 2, Спр. 103.20. Дело № 93. Циркуляры, инструкции, приказы и образцы регистрационных карточек (одонтологическое подотделение лечебной медицины НКЗ СССР 1920 г.)». Арк. 28. Оригінал. Машинопис.
5. Дауге П.Г. Основы социального зубоврачевания. Журнал одонтологии и стоматологии. 1923. № 2. C. 54-60. 
6. Общественное зубоврачевание. Журнал одонтологии и стоматологии. 1926. № 4. C. 58. 
7. Дауге П.Г. Основы социального зубоврачевания. Журнал одонтологии и стоматологии. 1923. № 2. C. 55. 
8. Дауге П.Г. Об основах социального зубоврачевания. Труды 1-го Всероссийского одонтологического съезда 1924 г. С. 154-157. 
9. Печковский К.Е., Печковская И.М. Дискуссия 1918–1930-х годов о моделях подготовки стоматологических кадров. Современная стоматология. 2015. № 5. С. 106-108.
10.  Дауге П.Г. Зубоврачебное строительство в центре и на местах. Журнал одонтологии и стоматологии. 1925. C. 51-55. 
11.  Каминир Б. О методах работы научных объединений. Журнал одонтологии и стоматологии. 1925. C. 92-94. 
12.  Берлин А.М. Организационные вопросы в общественном зубоврачевании. Журнал одонтологии и стоматологии. 1926. № 4. C. 71-76. 
13. Дауге П.Г. Общественное зубоврачевание. О руководстве зубоврачебным делом на местах. Журнал одонтологии и стоматологии. 1926. № 4. C. 62-66. 
14. Общественное зубоврачевание. О Трудовых единицах. Журнал одонтологии и стоматологии. 1926. № 4. C. 63-67. 
15. Мазур І.П. Історичні аспекти організації стоматологічної служби в Україні. Здоров’я України 21 сторіччя. 2019. № 21 (466). С. 36-37. https://health-ua.com/article/44893-storichn-aspekti-organzatc-stomatologchno-sluzhbi-v-ukran

Повернутися до номеру