Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 56, №4, 2022

Повернутися до номеру

Порівняння результатів лапароскопічної холецистектомії в чоловіків і жінок: проспективне обсерваційне дослідження з поправкою на індекс маси тіла

Автори: Brajesh Kumar (1), S. Anand (2), Jafar Husain (3), Rajesh Sahu (3), Manas Pattnaik (1), Vipin Venugopal Nair (3), R. Nagamahendran (3)
(1) — Command Hospital Lucknow, Uttar Pradesh, India
(2) — Command Hospital Pune, Maharashtra, India
(3) — Armed Forces Medical College, Pune, India

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Лапароскопічна холецистектомія стала операцією вибору при лікуванні симптоматичного холелітіазу та замінила відкриту холецистектомію. За останні 2–3 десятиліття проведено численні дослідження і впроваджено бальну систему, що дозволяє прогнозувати частоту конверсії лапароскопічної холецистектомії у відкриту. Нещодавно було розроблено кілька бальних систем, що включають оцінку різних інтраопераційних результатів, для прогнозування цієї конверсії. У літературі немає досліджень з оцінки ускладнень лапароскопічної холецистектомії залежно від статті й маси тіла. Мета: порівняти результати лапароскопічної холецистектомії в пацієнтів чоловічої та жіночої статі щодо передопераційних факторів, інтраопераційних труднощів, частоти конверсії у відкриту холецистектомію та поширених післяопераційних ускладнень. Матеріали та методи. Це нерандомізоване проспективне обсерваційне дослідження проводилося в лікарні третинної медичної допомоги в Північній Індії з червня 2019 року по травень 2021 року. Було зібрано різні передопераційні дані, такі як вік пацієнтів, клас за Американським товариством анестезіологів (ASA), супутні захворювання, показання до хірургічного втручання, результати передопераційної ультрасонографії, будь-яка попередня операція. Втручання в усіх хворих розпочато з лапароскопічної холецистектомії під загальною анестезією. Р езультати оцінювали з урахуванням часу, необхідного для завершення операції, конверсії лапароскопічної холецистектомії у відкриту, пошкодження загальної жовчної/міхурової протоки під час втручання, поширених післяопераційних ускладнень і середньої тривалості перебування в лікарні в днях. Результати. Усього в дослідження було включено 300 пацієнтів: 222 жінки та 78 чоловіків. Середній вік жінок становив (46,45 ± 11,55) року, коливаючись у діапазоні від 21 до 71 року, а чоловіків — (51,78 ± 11,49) року (36–76 років). Ця різниця була статистично значущою (р = 0,001). Іншими значущими передопераційними відмінностями між чоловіками та жінками були супутня патологія (p = 0,001) та попередні операції (p = 0,001). Однак клас ASA, за яким пацієнти були прооперовані, не був значущим (p = 0,998). Різні показання до хірургічного втручання, включаючи хронічний холецистит, завершений гострий холецистит, панкреатит, викликаний жовчнокам’яною хворобою, і камінь загальної жовчної протоки, не мали статистичних відмінностей між чоловіками та жінками (p = 0,072). Висновки. Це дослідження дозволило зробити висновок, що інтраопераційні труднощі частіше спостерігалися в пацієнтів чоловічої статі, ніж у жінок. Середній час операції, частота конверсії лапароскопічної холецистектомії у відкриту та тривалість післяопераційного перебування в стаціонарі були значно вищими в чоловіків, ніж у жінок.

Background. Laparoscopic cholecystectomy has become the choice of treatment for symptomatic cholelithiasis and has replaced open cholecystectomy. Numerous studies and scoring system have been develo­ped over the past 2–3 decades which predict the rate of conversion of laparoscopic to open cholecystectomy. Recently, few scoring systems have been developed which incorporates various intraoperative findings to predict this conversion. No studies are available in literature to assess gender-specific and body weight complications in laparoscopic cholecystectomy. The purpose of this study was to compare the outcome of laparoscopic cholecyst­ectomy between male and female patients in terms of preoperative factors, intraoperative difficulties and rate of conversion to open cholecystectomy and common postoperative complications. Materials and methods. This non-randomized, prospective, observational study was conducted at a tertiary care hospital in Northern India from June 2019 to May 2021. Various preoperative data was collected from the patients like age, the American Society of Anesthesiologists (ASA) class, comorbidity, indication for surgery, preoperative ultrasonography findings and any previous surgery. Surgeries in all patients were started with laparoscopic cholecystectomy under general anae­sthesia. The outcomes were measured in terms of time taken to complete surgery, whether laparoscopic cholecystectomy was converted to open cholecystectomy, common bile duct/cystic duct injury during surgery, common postoperative complications and average length of hospital stay in days. Results. A total of 300 patients were included in the study: 222 females and 78 males. Mean age of presentation in women was (46.45 ± 11.55) years ranging from 21 to 71 years and in men (51.78 ± 11.49) years ranging from 36 years to 76 years. This difference was statistically significant (p = 0.001). The other significant preoperative differences between males and females were comorbidity (p = 0.001) and previous surgeries (p = 0.001). However, the ASA class under which the patients were operated was not significant (p = 0.998). The various indications for surgery to include chronic cholecystitis, resolved acute cholecystitis, gallstone-induced pancreatitis and common bile duct stone had no statistical diffe­rence between men and women (p = 0.072). Conclusions. This study concludes that intraoperative difficulties were more often in male patients as compared to females. The average operating time, conversion of laparoscopic to open cholecystectomy and postoperative hospital stay were significantly higher in men than in women.


Ключові слова

лапароскопічна холецистектомія; холецистит; малоінвазивна хірургія

laparoscopic cholecystectomy; cholecystitis; minimally invasive surgery


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. McKernan JB, Champion JK. Access techniques: Veress needle — initial blind trocar insertion versus open laparoscopy with the Hasson trocar. Endosc Surg Allied Technol. 1995;3:35.
 2. Ballem RV, Rudomanski J. Techniques of pneumoperitoneum. Surg Laparosc Endosc. 1993;3:42.
 3. McMahon AJ, Russell IT, Baxter JN et al. Laparoscopic versus minilaparotomy cholecystectomy: a randomised trial. Lancet. 1994;343:135-138.
 4. Berggren U, Gordh T, Grama D, Haglund U, Rastad J, Arvidsson D. Laparoscopic versus open cholecystectomy: hospitalization, sick leave, analgesia and trauma responses. Br J Surg. 1994;81:1362-1365.
 5. Trondsen E, Reiertsen O, Andersen OK, Kjaersgaard P. Laparoscopic and open cholecystectomy: a prospective, randomized study. Eur J Surg. 1993;159:217-221.
 6. Alexander JI. Pain after laparoscopy. Br J Anaesth. 1997;79:369.
 7. Rademaker BM, Kalkman CJ, Odoom JA et al. Intraperitoneal local anaesthetics after laparoscopic cholecystectomy: effects on postoperative pain, metabolic responses and lung function. Br J Anaesth. 1994;72:263.
 8. Lee IO, Kim SH, Kong MH et al. Pain after laparoscopic cholecystectomy: the effect and timing of incisional and intraperitoneal bupivacaine. Can J Anaesth. 2001;48:545.
 9. Ghnnam W, Malek J, Shebl E, Elbeshry T, Ibrahim A. Rate of conversion and complications of laparoscopic cholecystectomy in a tertiary care centre in Saudi Arabia. Annals of Saudi Medicine. 2010;30(2):145-148. doi: 10.4103/0256-4947.60521.
 10. Gupta N, Ranjan G, Arora MP, Binita Goswami, Poras Choudhary, Arun Kapur et al. Validation of a scoring system to predict difficult laparoscopic cholecystectomy. International Journal of Surgery. 2013;11:1002-1006.
 11. Kama NA, Doganay M, Dolapci M, Reis E, Atli M, Kologlu M. Risk factors resulting in conversion of laparoscopic cholecystectomy to open cholecystectomy. Surgical Endoscopy. 2001;15(9):965-968.
 12. Daradkeh S. Laparoscopic cholecystectomy: what are the factors determining difficulty? Hepatogastroenterology. 2001 Jan-Feb;48(37):76-78.
 13. Jorgensen JO, Hunt DR. Laparoscopic cholecystectomy. A prospective analysis of the potential causes of failure. Surg Laparos Endosc. 1993;3:49-53.
 14. Fried GM, Barkun JS, Sigman HH et al. Factors determining conversion to laparotomy in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg. 1994;167(1):35-39.
 15. Ahmet Alponat, Cheng K, Bee C Koh, Andrea R, Peter MY Goh. Predictive factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy. World J Surg. 1997;21:629-633.
 16. Kanaan SA, Murayama KM, Merriam LT, Dawes LG, Prystowsky JB, Reye RB, Jochi RJ. Risk factors for conversion of laparoscopic to open cholecystectomy. J Surg Res. 2002;106:20-24.
 17. Vivek MA, Augustine AJ, Rao R. A comprehensive predictive scoring method for difficult laparoscopic cholecystectomy. Journal of Minimal Access Surgery. 2014;10:62-7.
 18. Michael Sugrue, Shaheel M Sahebally, Luca Ansaloni, Martin D Zielinski. Grading operative findings at laparoscopic cholecystectomy — a new scoring system. World Journal of Emergency Surgery. 2015;10:14.
 19. Yol S, Kartal A, Vatansev C, Aksoy F, Toy H. Sex as a factor in conversion from laparoscopic cholecystectomy to open surgery. JSLS. 2006;10(3):359-363.
 20. Wiebke EA, Pruitt AL, Howard TJ, Jacobson LE, Broadie LE, Goulet RJ. Conversion of laparoscopic to open cholecystectomy: an analysis of risk factors. Surg Endosc. 1996;10:742-745.
 21. Gronroos JM, Homoloinen MT, Karvonen J, Gullichsen R, Laine S. Is male gender a risk for bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy? Langenbecks Arch Surg. 2003;388:261-264.
 22. Liu CL, Fan ST, Lai EC, Lo CM, Chu KM. Factors affecting the conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery. Arch Surg. 1996;131(1):98-101.
 23. Cuschieri A, Dubois F, Mouiel J, Mouret P, Becker H, Buess G et al. The European experience with laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg. 1991;161:385-7.
 24. Al-Mulhim AA. Male gender is not a risk factor for the outcome of laparoscopic cholecystectomy: a single surgeon experience. Saudi J Gastroenterol. 2008;14:73-79.
 25. Sanabria JR, Gallinger S, Croxford R, Strasberg SM. Risk factors in elective laparoscopic cholecystectomy for conversion to open cholecystectomy. J Am Coll Surg. 1994;179:696-704.
 26. Jansen S, Jorgensen J, Caplehorn J, Hunt D. Preoperative ultrasound to predict conversions in laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc. 1997;7:121-123.
 27. Brodsky A, Matter I, Sabo E, Cohen A, Abrahamson J, Eldar S. Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: can the need for conversion and the probability of complications be predicted? A prospective study. Surg Endosc. 2000;14:755-760.
 28. Merriam LT, Kanaan SA, Dawes LG, Angelos P, Prystowsky JB, Rege RV et al. Gangrenous cholecystitis: analysis of risk factors and experience with laparoscopic cholecystectomy. Surgery. 1999;126:680-685.
 29. Rosen M, Brody F, Ponsky J. Predictive factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg. 2002;184:254-8.
 30. Simopoulos C, Botaitis S, Polychronidis A, Tripsianis G, Karayiannakis AJ. Risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy to open cholecystectomy. Surg Endosc. 2005;19:905-9.
 31. Nachnani J, Supe A. Preoperative prediction of difficult laparoscopic cholecystectomy using clinical and ultrasonographic parameters. Indian J Gastroenterol. 2005;24:16-18.
 32. Ibrahim S, Tay KH, Lim SH et al. Risk factors for conversion to open surgery in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. World J Surg. 2006;30:1698-1704.

Повернутися до номеру