Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 3, №4, 2022

Повернутися до номеру

Великий стоматологічний конгрес у Нью-Йорку — початок нової сторінки співпраці стоматологів України та США

Автори: Скрипник І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку


Резюме

Наприкінці осені 2022 року, з 25 по 30 листопада, у Нью-Йорку відбулася найбільша науково-практична стоматологічна конференція і стоматологічна виставка — Greater New York Dental Meeting. У ній взяли участь понад 12 тисяч делегатів з 162 країн світу (https://www.gnydm.com/exhibitor-information/exhibitor-general-information/). До складу української делегації увійшли провідні спеціалісти галузі — президент ГО «Асоціація стоматологів України» професор І.П. Мазур і генеральний секретар ГО «Асоціація стоматологів України» доцент І.Л. Скрипник, які ознайомили присутніх зі своїми науковими здобутками і виступили з науковою доповіддю. На початку роботи заходу відбулося урочисте його відкриття, до президії було запрошено членів української делегації, яким було надано слово для привітання учасників заходу. Зустріч була ознаменована щирими оплесками — учасники заходу аплодували українцям стоячи. Під час наукової частини заходу українські науковці подали результати своїх розробок на тему «Вивчення впливу метаболізму кісткової системи на перебіг стоматологічних захворювань». Учасники заходу відвідали виставку досягнень галузі. Також відбулися дуже цікаві зустрічі в кулуарах. Проведені перемовини й визначені терміни надання гуманітарної допомоги українським лікарям для полегшення лікування пацієнтів у гарячих точках країни. Відбувся цікавий і продуктивний візит до Медичного університету Нью-Йорка, де науковці відвідали низку кафедр і ознайомилися з навчальним планом і програмою університету. Також для делегації підготували ґрунтовну культурну програму, на кожному кроці якої була виявлена підтримка народом Америки народу України.

The largest scientific and practical dental conference and dental exhibition, Greater New York Dental Meeting, was held in New York in late autumn 2022, from November 25 to 30. It was attended by more than 12 thousand participants from 162 countries у (https://www.gnydm.com/exhibitor-information/exhibitor-general-information/). Ukrainian delegation was represented by leading industry experts — President of the Public Organization “Ukrainian Dental Association” professor I.P. Mazur and Secretary General of the UDA associate professor I.L. Skrypnyk who familiarized the audience with their scientific achievements and gave a scientific report. At the beginning of the event, a solemn opening took place, members of the Ukrainian delegation were invited to the presidium and were given the floor to welcome the participants of the event. The meeting was marked by sincere applause — the participants of the event gave the Ukrainians a standing ovation. During the work of the scientific part of the event, Ukrainian experts presented the results of their research on the topic “The study of bone system metabolism effect on the course of dental diseases”. The participants of the event visited the exhibition of achievements of the industry. There were also very exciting meetings on the sidelines. Negotiations had been held and deadlines had been set for the provision of humanitarian assistance to Ukrainian doctors to facilitate the treatment of patients in the country’s hot spots. There was an interesting and productive visit to the New York Medical University, where scientists visited a number of departments and got acquainted with the university’s curriculum and program. A thorough cultural program was also prepared for the delegation at every step of which the support of the people of America for the people of Ukraine was shown.


Ключові слова

ГО «Асоціація стоматологів України»; Greater New York Dental Meeting; Медичний університет Нью-Йорка; гуманітарна допомога українським стоматологам

Ukrainian Dental Association; Greater New York Dental Meeting; New York Medical University; humanitarian aid for Ukrainian dentists


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Greater New York Dental Meeting 24–29 Nov 2023. Add To Calendar Jacob K. Javits Convention Center, New York, USA.
2. School of Medicine — Frequently Asked Questions — New York Medical College. Archived from the original on May 31, 2012. Retrieved July 25, 2009.
3. Мазур И.П., Есембаева С.С., Шевченко О.В. Cотрудничество стоматологов стран Восточной Европы. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 1. С. 8-17.
4. Супрунович І.М., Мазур І.П. Міжпрофесійна взаємодія для досягнення оптимального здоров’я порожнини рота. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 2. С. 72-75.
5. Мазур І.П. Всесвітня федерація стоматологів у формуванні стратегії розвитку стоматології. Современная стоматология. 2017. № 3(87). С. 100-103.

Повернутися до номеру