Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Травма" Том 24, №1, 2023

Повернутися до номеру

Нетрадиційні методи лікування остеоартрозу колінного суглоба

Автори: Штробля В.В. (1), Дроговоз С.М. (2), Луценко Р.В. (3)
(1) — Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
(3) — Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Сьогодні лікування остеоартрозу (ОА), як і раніше, є серйозною проблемою для медицини. Незважаючи на те, що багато широко використовуваних консервативних методів лікування ОА колінного суглоба визнані ефективними, триває пошук нових методів. Оскільки суглобовий хрящ має обмежений потенціал відновлення, ефективні методи лікування залишаються складними актуальними завданнями. Інноваційна терапія спрямована на пошук найкращого способу лікування для уповільнення прогресування ОА. Актуальними є епідеміологічні та клінічні дослідження ОА, оскільки епідеміологічні дослідження виявляють фактори ризику виникнення і прогресування цього захворювання, а клінічні дослідження відіграють важливу роль для нових методів лікування ОА, включно з пероральною, ін’єкційною та внутрішньосуглобовою терапією. Сьогодні провідні фахівці з лікування ОА продовжують дискутувати щодо корисності внутрішньосуглобових ін’єкцій (ВСІ) та доходять різних висновків. Мета дослідження: провести огляд літератури про лікування ОА колінного суглоба з аналізом інноваційних методів лікування щодо використання внутрішньосуглобових ін’єкцій (як-от: збагачена тромбоцитами плазма, терапія стовбуровими клітинами, пролотерапія, блокада генікулярного (колінного) нерва) та їх переваг і недоліків задля визначення можливих напрямків лікування, які є більш безпечними й економічно ефективними для пацієнта. Матеріали та методи. Пошук наукової інформації проведений в електронних базах PubMed, Google Scholar. Результати. У цьому огляді наведені методи лікування ОА із застосуванням внутрішньосуглобових ін’єкцій біологічно-фармакологічних засобів, як-от: збагачена тромбоцитами плазма, терапія стовбуровими клітинами та пролотерапія, блокада генікулярного нерва. Висновки. Зважаючи на мультидисциплінарний підхід, що включає біофармакологічні та немедикаментозні методи лікування ОА, внутрішньосуглобові ін’єкції можна розглядати як ефективну місцеву терапію ОА.

Today, the treatment of osteoarthritis (OA), as before, is a serious problem for medicine. Although many of the widely used conservative methods for knee OA treatment are recognized as effective, the search for new methods continues. Since articular cartilage has a limited repair potential, effective treatment methods remain a current challenge. Innovative therapies are aimed to find the best treatment to slow the progression of OA. Epidemiological and clinical studies of OA are relevant, as epidemiological stu-
dies reveal risk factors for the onset and progression of this disease, and clinical studies play a role in new treatments for OA, including oral, injection, and intra-articular therapies. Today, leading experts in the treatment of OA continue to debate the usefulness of intra-articular injections and come to different conclusions. Objective: to conduct a literature review of knee OA treatment with an analysis of innovative treatment methods for the use of intra-articular injections, such as platelet-rich plasma, stem cell therapy, prolotherapy, genicular (knee) nerve block, and their advantages and disadvantages to determine possible directions of treatment that are safer and more cost-effective for a patient. Materials and methods. The search for scientific information was carried out in PubMed, Google Scholar electronic databases. Results. This review presents methods of treating OA with intra-articular injections of biopharmacological agents such as platelet-rich plasma, stem cell therapy and prolotherapy, and genicular nerve block. Conclusions. Considering the multidisciplinary approach, which includes biopharmacological and non-pharmacological methods of OA treatment, intra-articular injections can be considered as an effective local therapy.


Ключові слова

остеоартроз; збагачена тромбоцитами плазма; терапія стовбуровими клітинами; пролотерапія; блокада генікулярного нерва

osteoarthritis; platelet-rich plasma; stem cell therapy; prolotherapy; genicular nerve block


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Buendía-López D., Medina-Quirós M., Fernández-Villacañas Marín M.Á. Clinical and radiographic comparison of a single LP-PRP injection, a single hyaluronic acid injection and daily NSAID administration with a 52-week follow-up: a randomized controlled trial. J. Orthop. Traumatol. 2018 Aug 20. 19(1). 3. doi: 10.1186/s10195-018-0501-3. PMID: 30128934; PMCID: PMC6102156.-46.
2. Cook C.S., Smith P.A. Clinical Update: Why PRP Should Be Your First Choice for Injection Therapy in Treating Osteoarthritis of the Knee. Curr. Rev. Musculoskelet. Med. 2018 Dec. 11(4). 583-592. doi: 10.1007/s12178-018-9524-x. PMID: 30350299; PMCID: PMC6220006.-40.
3. Dumais R., Benoit C., Dumais A., Babin L., Bordage R., de Arcos C., Allard J., Bélanger M. Effect of regenerative injection therapy on function and pain in patients with knee osteoarthritis: a randomized crossover study. Pain Med. 2012 Aug. 13(8). 990-9. doi: 10.1111/j.1526-4637.2012.01422.x. Epub 2012 Jul 3. PMID: 22759069.-33.
4. Foster T.E., Puskas B.L., Mandelbaum B.R., Gerhardt M.B., Rodeo S.A. Platelet-rich plasma: from basic science to clinical applications. Am. J. Sports Med. 2009 Nov. 37(11). 2259-72. doi: 10.1177/0363546509349921. PMID: 19875361.-45.
5. Gallelli L., Galasso O., Falcone D., Southworth S., Greco M., Ventura V., Romualdi P., Corigliano A., Terracciano R., Savino R., Gulletta E., Gasparini G., De Sarro G. The effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on clinical outcomes, synovial fluid cytokine concentration and signal transduction pathways in knee osteoarthritis. A randomized open label trial. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Sep. 21(9). 1400-8. doi: 10.1016/j.joca.2013.06.026. PMID: 23973155.-15.
6. Gazendam A., Ekhtiari S., Bozzo A., Phillips M., Bhandari M. Intra-articular saline injection is as effective as corticosteroids, platelet-rich plasma and hyaluronic acid for hip osteoarthritis pain: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. Br. J. Sports Med. 2021 Mar. 55(5). 256-261. doi: 10.1136/bjsports-2020-102179. Epub 2020 Aug 22. PMID: 32829298.-19.
7. Gibofsky A., Hochberg M.C., Jaros M.J., Young C.L. Efficacy and safety of low-dose submicron diclofenac for the treatment of osteoarthritis pain: a 12 week, phase 3 study. Curr. Med. Res. Opin. 2014 Sep. 30(9). 1883-93. doi: 10.1185/03007995.2014.946123. Epub 2014 Aug 6. PMID: 25050589.-14.
8. Gupta A., Huettner D.P., Dukewich M. Comparative Effectiveness Review of Cooled Versus Pulsed Radiofrequency Ablation for the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Pain Physician. 2017 Mar. 20(3). 155-171. PMID: 28339430.-47.
9. Ha C.W., Park Y.B., Kim S.H., Lee H.J. Intra-articular Mesenchymal Stem Cells in Osteoarthritis of the Knee: A Systematic Review of Clinical Outcomes and Evidence of Cartilage Repair. Arthroscopy. 2019 Jan. 35(1). 277-288.e2. doi: 10.1016/j.arthro.2018.07.028. Epub 2018 Nov 16. PMID: 30455086.-26.
10. Hassan F., Trebinjac S., Murrell W.D., Maffulli N. The effectiveness of prolotherapy in treating knee osteoarthritis in adults: a systematic review. Br. Med. Bull. 2017 Jun 1. 122(1). 91-108. doi: 10.1093/bmb/ldx006. PMID: 28334196.-32.
11. Iannaccone F., Dixon S., Kaufman A. A Review of Long-Term Pain Relief after Genicular Nerve Radiofrequency Ablation in Chronic Knee Osteoarthritis. Pain Physician. 2017 Mar. 20(3). E437-E444. PMID: 28339444.-48.
12. Jevsevar D.S., Brown G.A., Jones D.L., Matzkin E.G., Manner P.A., Mooar P., Schousboe J.T., Stovitz S. еt al. The American Academy of Orthopaedic Surgeons evidence-based guideline on: treatment of osteoarthritis of the knee, 2nd edition. J. Bone Joint Surg. Am. 2013 Oct 16. 95(20). 1885-6. doi: 10.2106/00004623-201310160-00010. PMID: 24288804.-6.
13. Jones I.A., Togashi R., Wilson M.L., Heckmann N., Vangsness C.T. Jr. Intra-articular treatment options for knee osteoarthritis. Nat. Rev. Rheumatol. 2019 Feb. 15(2). 77-90. doi: 10.1038/s41584-018-0123-4. PMID: 30498258; PMCID: PMC6390843.-18.
14. Katz J.N., Arant K.R., Loeser R.F. Diagnosis and Treatment of Hip and Knee Osteoarthritis: A Review. JAMA. 2021 Feb 9. 325(6). 568-578. doi: 10.1001/jama.2020.22171. PMID: 33560326; PMCID: PMC8225295.-12.
15. Kolasinski S.L., Neogi T., Hochberg M.C., Oatis C., Guyatt G., Block J., Callahan L. et al. 2019 American College of Rheumatology. Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care Res. (Hoboken). 2020 Feb. 72(2). 149-162. doi: 10.1002/acr.24131. Epub 2020 Jan 6. Erratum in: Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 May. 73(5). 764. PMID: 31908149.-5.
16. Maniquis-Smigel L., Reeves K.D., Rosen H.J., Lyftogt J., Graham-Coleman C., Cheng A.L., Rabago D. Analgesic Effect and Potential Cumulative Benefit from Caudal Epidural D5W in Consecutive Participants with Chronic Low-Back and Buttock/Leg Pain. J. Altern. Complement. Med. 2018 Dec. 24(12). 1189-1196. doi: 10.1089/acm.2018.0085. Epub 2018 Jun 8. PMID: 29883193; PMCID: PMC6308281.-37.
17. Martel-Pelletier J., Raynauld J.P., Mineau F., Abram F., Paiement P., Delorme P., Pelletier J.P. Levels of serum biomarkers from a two-year multicentre trial are associated with treatment response on knee osteoarthritis cartilage loss as assessed by magnetic resonance imaging: an exploratory study. Arthritis Res. Ther. 2017 Jul 20. 19(1). 169. doi: 10.1186/s13075-017-1377-y. PMID: 28728606; PMCID: PMC5520291.-10.
18. Migliore A., Paoletta M., Moretti A., Liguori S., Iolascon G. The perspectives of intra-articular therapy in the mana-gement of osteoarthritis. Expert Opin. Drug Deliv. 2020 Sep. 17(9). 1213-1226. doi: 10.1080/17425247.2020.1783234. Epub 2020 Jun 22. PMID: 32543240.-13.
19. Muchedzi T.A., Roberts S.B. A systematic review of the effects of platelet rich plasma on outcomes for patients with knee osteoarthritis and following total knee arthroplasty. Surgeon. 2018 Aug. 16(4). 250-258. doi: 10.1016/j.surge.2017.08.004. Epub 2017 Sep 22. PMID: 28943099.-41.
20. Neogi T. The epidemiology and impact of pain in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Sep. 21(9). 1145-53. doi: 10.1016/j.joca.2013.03.018.-1.
21. Orchard J.W. Is there a place for intra-articular corticosteroid injections in the treatment of knee osteoarthritis? BMJ. 2020 Jan 15. 368. l6923. doi: 10.1136/bmj.l6923. PMID: 31941647.-20.
22. Pas H.I., Winters M., Haisma H.J., Koenis M.J., Tol J.L., Moen M.H. Stem cell injections in knee osteoarthritis: a systematic review of the literature. Br. J. Sports Med. 2017 Aug. 51(15). 1125-1133. doi: 10.1136/bjsports-2016-096793. Epub 2017 Mar 3. PMID: 28258177.-22.
23. Peng H., Ou A., Huang X., Wang C., Wang L., Yu T., Zhang Y., Zhang Y. Osteotomy Around the Knee: The Surgical Treatment of Osteoarthritis. Orthop. Surg. 2021 Jul. 13(5). 1465-1473. doi: 10.1111/os.13021. Epub 2021 Jun 10. PMID: 34110088; PMCID: PMC8313165.-3.
24. Pers Y.M., Ruiz M., Noël D., Jorgensen C. Mesenchymal stem cells for the management of inflammation in osteoarthritis: state of the art and perspectives. Osteoarthritis Cartilage. 2015 Nov. 23(11). 2027-35. doi: 10.1016/j.joca.2015.07.004. PMID: 26521749.-23.
25. Radnovich R., Scott D., Patel A.T., Olson R., Dasa V., Segal N., Lane N.E., Shrock K. et al. Cryoneurolysis to treat the pain and symptoms of knee osteoarthritis: a multicenter, randomized, double-blind, sham-controlled trial. Osteoarthritis Cartilage. 2017 Aug. 25(8). 1247-1256. doi: 10.1016/j.joca.2017.03.006. Epub 2017 Mar 20. PMID: 28336454.-50.
26. Reginster J.Y., Veronese N. Highly purified chondroitin sulfate: a literature review on clinical efficacy and pharmacoeconomic aspects in osteoarthritis treatment. Aging Clin. Exp. Res. 2021 Jan. 33(1). 37-47. doi: 10.1007/s40520-020-01643-8. Epub 2020 Jul 7. PMID: 32638342; PMCID: PMC7897612.-11.
27. Rehman J., Traktuev D., Li J., Merfeld-Clauss S., Temm-Grove C.J., Bovenkerk J.E., Pell C.L., Johnstone B.H., Considine R.V., March K.L. Secretion of angiogenic and antiapoptotic factors by human adipose stromal cells. Circulation. 2004 Mar 16. 109(10). 1292-8. doi: 10.1161/01.CIR.0000121425.42966.F1. Epub 2004 Mar 1. PMID: 14993122.-27.
28. Rezuş E., Burlui A., Cardoneanu A., Macovei L.A., Tamba B.I., Rezuş C. From Pathogenesis to Therapy in Knee Osteoarthritis: Bench-to-Bedside. Int. J. Mol. Sci. 2021 Mar 7. 22(5). 2697. doi: 10.3390/ijms22052697. PMID: 33800057; PMCID: PMC7962130.-9.
29. Richards M.M., Maxwell J.S., Weng L., Angelos M.G., Golzarian J. Intra-articular treatment of knee osteoarthritis: from anti-inflammatories to products of regene-rative medicine. Phys Sportsmed. 2016. 44(2). 101-8. doi: 10.1080/00913847.2016.1168272. Epub 2016 Apr 4. PMID: 26985986; PMCID: PMC4932822.-21.
30. Robinson P.D., McEwan J., Adukia V., Prabhakar M. Osteoarthritis and arthroplasty of the hip and knee. Br. J. Hosp. Med. (Lond.). 2018 Apr 2. 79(4). C54-C59. doi: 10.12968/hmed.2018.79.4.C54. PMID: 29620976.-17.
31. Roemer F.W., Kwoh C.K., Hayashi D., Felson D.T., Guermazi A. The role of radiography and MRI for eligibility assessment in DMOAD trials of knee OA. Nat. Rev. Rheumatol. 2018 Jun. 14(6). 372-380. doi: 10.1038/s41584-018-0010-z. PMID: 29752462; PMCID: PMC60081.
32. Roman-Blas J.A., Bizzi E., Largo R., Migliore A., Herrero-Beaumont G. An update on the up and coming therapies to treat osteoarthritis, a multifaceted disease. Expert. Opin. Pharmacother. 2016 Sep. 17(13). 1745-56. doi: 10.1080/14656566.2016.1201070. Epub 2016 Jul 4. PMID: 27326466.-7.
33. Rubio-Terrés C. Grupo del estudio VECTRA. Evaluación económica del uso de condroitín sulfato y antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento de la artrosis. Datos del estudio VECTRA [An economic evaluation of chondroitin sulfate and non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of osteoarthritis. Data from the VECTRA study]. Reumatol. Clin. 2010 Jul-Aug. 6(4). 187-95. Spanish. doi: 10.1016/j.reuma.2009.12.009. Epub 2010 Jun 24. PMID: 21794711.-4.
34. Saulnier N., Viguier E., Perrier-Groult E., Chenu C., Pillet E., Roger T., Maddens S., Boulocher C. Intra-articular administration of xenogeneic neonatal Mesenchymal Stromal Cells early after meniscal injury down-regulates metalloproteinase gene expression in synovium and prevents cartilage degradation in a rabbit model of osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2015 Jan. 23(1). 122-33. doi: 10.1016/j.joca.2014.09.007. Epub 2014 Sep 16. PMID: 25219668.-24.
35. Sit R.W., Chung V.Ch., Reeves K.D., Rabago D., Chan K.K., Chan D.C., Wu X., Ho R.S., Wong S.Y. Hypertonic dextrose injections (prolotherapy) in the treatment of sympto-matic knee osteoarthritis: A systematic review and meta-ana-lysis. Sci. Rep. 2016 May 5. 6. 25247. doi: 10.1038/srep25247. Erratum in: Sci. Rep. 2017 Apr 07. 7. 45879. PMID: 27146849; PMCID: PMC4857084.-29.
36. Vicenti G., Bizzoca D., Carrozzo M., Solarino G., Moretti B. Multi-omics analysis of synovial fluid: a promi-sing approach in the study of osteoarthritis. J. Biol. Regul. Homeost. Agents. 2018 Nov-Dec. 32(6 Suppl. 1). 9-13. PMID: 30644275.-51.
37. Wasterlain A.S., Braun H.J., Harris A.H., Kim H.J., Dragoo J.L. The systemic effects of platelet-rich plasma injection. Am. J. Sports Med. 2013 Jan. 41(1). 186-93. doi: 10.1177/0363546512466383. Epub 2012 Dec 4. PMID: 23211708.-44.
38. Wee T.C., Neo E.J.R., Tan Y.L. Dextrose prolotherapy in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. J. Clin. Orthop. Trauma. 2021 May 20. 19. 108-117. doi: 10.1016/j.jcot.2021.05.015. PMID: 34046305; PMCID: PMC8144680.-28.
39. Zhao A.G., Shah K., Freitag J., Cromer B., Sumer H. Differentiation Potential of Early- and Late-Passage Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Cultured under Hypoxia and Normoxia. Stem Cells Int. 2020 Sep 18. 2020. 8898221. doi: 10.1155/2020/8898221. PMID: 33014073; PMCID: PMC7519987.-25.
40. Zhu Y., Yuan M., Meng H.Y., Wang A.Y., Guo Q.Y., Wang Y., Peng J. Basic science and clinical application of platelet-rich plasma for cartilage defects and osteoarthritis: a review. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Nov. 21(11). 1627-37. doi: 10.1016/j.joca.2013.07.017. Epub 2013 Aug 7. PMID: 23933379.-42.

Повернутися до номеру