Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №2, 2023

Повернутися до номеру

Особливості зміни рівня нейрогормонів у сироватці крові у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою після холецистектомії

Автори: Кидибиц С.С., Філак Я.Ф., Сірчак Є.С.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: визначити зміни рівня мелатоніну (МТ) і серотоніну (СТ) у сироватці крові у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) після проведеної холецистектомії (ХЕ).
Матеріали та методи. Обстежено 52 хворих з ГЕРХ після ХЕ. Контрольну групу становили 20 фактично здорових осіб. Усім обстеженим пацієнтам проведено загальноклінічні методи обстеження. Для підтвердження діаг–нозу ГЕРХ в обстежуваних пацієнтів після ХЕ виконано фіброезофагогастродуоденоскопію, а також проведено добовий рН-моніторинг. У сироватці крові за допомогою радіоімунного аналізу проведено визначення рівня МТ із використанням тест-систем LDN Labor Diagnostika Nord GmbH, Німеччина. Забір крові в обстежених проводили в той самий час з 07:30 до 08:00. За ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.Повернутися до номеру