Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №2, 2023

Повернутися до номеру

Внутрішній контроль якості при наданні медичної допомоги в медичному закладі

Автори: Вахненко О.М.
ГО «Асоціація стоматологів України», Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті висвітлено складові та принципи побудови системи внутрішнього контролю якості медичної допомоги в медичному закладі. Подано аналіз ступенів контролю якості медичної допомоги на рівні медичного закладу. Показано, як розробляється й оформлюється на рівні закладу охорони здоров’я безперервна система контролю якості медичної допомоги. Наводяться вимоги до Положення про систему контролю якості медичної допомоги закладу. Пояснюються складові експертного оцінювання рівня діагностики, лікування та реабілітації, правила проведення соціологічних досліджень. Також подано аналіз проведення клінічного аудиту (внутрішнього і зовнішнього).

The article highlights the components and principles of the system of internal control of health care quality in a medical institution. An analysis of the degrees of quality control of health care at the level of a medical institution is presented. It is shown how a continuous system of quality control of medical care is developed and formalized at the level of a health care institution. The requirements for the Regulation on the quality control system of medical care of the institution are given. The components of expert evaluation of the level of diagnosis, treatment and rehabilitation, the rules of sociological research are described. An analysis of clinical audit (internal and external) is also presented.


Ключові слова

якість медичної допомоги; система внутрішнього контролю якості медичної допомоги на рівні закладу; ступені контролю якості медичної допомоги; положення про систему внутрішнього контролю якості медичної допомоги; соціологічні дослідження серед пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги; клінічний аудит

quality of medical care; system of internal control of health care quality at the level of institution; degrees of control of medical care quality; provisions on the system of internal control of medical care quality; sociological research among patients regar-ding the quality of medical care; clinical audit


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Рогач І.М., Слабкий Г.О., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю., Качур О.Ю., Картавцев Р.Л. Контроль якості медичної допомоги на рівні закладу охорони здоров’я: методичні рекомендації). Ужгород, 2003. 47 с.
2. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г. та ін. Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я: методичні рекомендації. Київ, 2014. 31 с.
3. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги».
4. Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги. Управління закладом охорони здоров’я. 2021. № 5. 
5.  Мазур І.П., Лехан В.М., Рибачук А.В. Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги. Медичні перспективи. 2022. № 1. С. 184-192.
6. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2021. 101 с. 
7. Мазур І.П., Вахненко О.М., Рибачук А.В., Мазур П.В. Аналіз основних показників стоматологічної допомоги в Україні за 2020 рік. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 3. С. 44-50.
8. Horachuk V. Accreditation as a tool for improving the quality of medical care. Oral and General Health. 2023. 4(1). 6-9. https://doi.org/10.22141/ogh.4.1.2023.144.

Повернутися до номеру