Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №5, 2023

Повернутися до номеру

Сучасні нейровізуалізаційні критерії діагностики розсіяного склерозу у дітей

Автори: Паламарчук Ю.О.
Медичний центр Святої Параскеви, м. Львів, Україна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті наведено клінічний випадок пацієнтки 10 років з розсіяним склерозом (РС), використання у діагностиці РС однієї з передових методик магнітно-резонансної томографії (МРТ), а саме протонної магнітно-резонансної спектроскопії (ПМРС). МРТ є невід’ємною частиною діагностичного алгоритму у хворих із розсіяним склерозом згідно з критеріями McDonald, останній перегляд яких відбувся у 2017 році. Крім того, МРТ дозволяє оцінити перебіг захворювання, слугуючи критерієм підтвердження загострення патологічного процесу. Хоча критерії McDonald стосуються дорослих, вони також використовуються для діагностики РС у дітей, водночас РС у дітей має свої особливості. Критерії МсDonald включають традиційні (звичайні) МРТ-послідовності: Т2-зважені зображення, Т1-зважені зображення, постконтрастні Т1-зважені зображення. Із стрімким розвитком МРТ з’явилися передові (просунуті) її методики, які дозволяють краще зрозуміти зміни у мозковій речовині при РС: волюметрія головного мозку, зображення із перенесенням намагніченості, зображення для візуалізації кори, дифузно-тензорні зображення, протонна МР-спектроскопія; зображення, зважені за чутливістю. Зокрема, ПМРС дозволяє оцінити ступінь цілісності білої речовини шляхом виявлення підвищеного резонансу метаболітів розпаду мієліну. Проведені дослідження показали, що зміни при РС мають свою специфічність, однак консенсусу у цьому питанні немає. На сьогодні не існує погоджених рекомендацій, які включали б передові методики МРТ, проте саме вони, на нашу думку, дозволять краще зрозуміти перебіг РС та прогнозувати розвиток захворювання. Такий підхід дозволить поліпшити менеджмент РС як у дорослих, так і у дітей та поліпшити якість їхнього життя.

The article presents a clinical case of multiple sclerosis (MS) in a 10-year-old female patient, the use of one of the advanced magnetic resonance imaging (MRI) techniques, namely proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS), in the diagnosis of MS. MRI is an integral part of the diagnostic algorithm for patients with multiple sclerosis according to the McDonald criteria, which were last updated in 2017. In addition, MRI allows assessing the course of the disease, serving as a criterion for confirming the aggravation of the pathological process. Although the McDonald criteria are applied in adults, they are also used to diagnose MS in children, and MS in children has its own particularities. The McDonald criteria include traditional (conventional) MRI sequences: T2-weighted images, T1-weighted images, post-contrast T1-weighted images. With the rapid development of MRI, cutting-edge (advanced) MRI techniques have emerged that allow for a better understanding of changes in the brain matter in MS: brain volumetry, magnetization transfer imaging, cortical imaging, diffusion tensor imaging, 1H-MRS, susceptibility-weighted imaging. In particular, 1H-MRS allows us to assess the degree of white matter integrity by detecting increased resonance of myelin breakdown metabolites. The studies have shown that changes in MS have their own specificity, but there is no consensus on this issue. Currently, there are no agreed guidelines that would include advanced MRI techniques, but we believe they will allow us to better understand the course of MS and to predict the development of the disease. This approach will improve the management of MS in both adults and children and quality of their life.


Ключові слова

розсіяний склероз, діти, нейровізуалізація

multiple sclerosis; children; neuroimaging


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Міщенко Т.С., Шульга О.Д., Бобрик Н.В., Шульга Л.А. Розсіяний склероз: глобальні перспективи. Український медичний часопис. 2014. 3 (101). 84-7.
2. Tenembaum S.N. Pediatric Multiple Sclerosis Distinguishing Clinical and MR Imaging Features. Neuroimaging Clin. N. Am. 2017 May. 27(2). 229-50. doi: 10.1016/j.nic.2016.12.007.
3. Бараненко А.Н., Криничная И.П., Тягло Ю.П., Бачурина И.В., Максюта А.В. Рассеянный склероз у детей. Український медичний часопис. 2018. 2 (1). 30-4. 
4. Jakimovski D., Awan S., Eckert S.P., Farooq O., Weinstock-Guttman B. Multiple Sclerosis in Children: Differential Diagnosis, Prognosis, and Disease-Modifying Treatment. CNS Drugs. 2022. 36. 45-59. doi: 10.1007/s40263-021-00887-w.
5. Євтушенко С.К., Москаленко М.А. Курсова терапія дітей з розсіяним склерозом з використанням внутрішньовенного імуноглобуліну (Біовен моно). Міжнародний неврологічний журнал. 2014. 4(66). 80-7.
6.  Шоробура М.С. Сучасні загальні принципи лікування розсіяного склерозу у дітей. Львівський клінічний вісник. 2014. 4 (8). 49-53. 
7.  Мальцев Д.В. Ассоциация аутоиммунных демиелинизирующих болезней нервной системы с гуморальными иммунодефицитами: новый ключ к пониманию эффективности иммуноглобулинотерапии. Міжнародний неврологічний журнал. 2014. 2(64). 27-31. 
8. Fadda G., Brown R.A., Longoni G., Castro D.A., O’Mahony J., Verhey L.H., et al. MRI and laboratory features and the performance of international criteria in the diagnosis of multiple sclerosis in children and adolescents: a prospective cohort study. Lancet Child Adolesc Health. 2018. 2(3). 191-204. doi: 10.1016/S2352-4642(18)30026-9.
9. Baumann M., Bartels F., Finke C., Adamsbaum C., Hacohen Y., Rostasy K., et al. E.U. paediatric MOG consortium consensus: Part 2-Neuroimaging features of paediatric myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disorders. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2020. 29. 14-21. doi: 10.1016/j.ejpn.2020.10.002.
10.  Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н. Рассеянный склероз: Руководство для врачей. 2-е изд. Москва: МЕДпресс-информ, 2010. 163 с.
11.  Huppke B., Ellenberger D., Rosewich H., Friede T., Gärtner J., Huppke P. Clinical presentation of pediatric multiple sclerosis before puberty. Eur. J. Neurol. 2014 Mar. 21(3). 441-6. doi: 10.1111/ene.12327. 
12.  Boesen Spangsberg M., Blinkenberg F., Sellebjerg M. Onset symptoms in paediatric multiple sclerosis. Dan. Med. J. 2014 Apr. 61(4). A4800. 
13.  Meador W. Current and Emerging Therapies for Multiple Sclerosis. Neurology Rep. 2014. 7 (1). 24-30.
14.  Río J., Comabella M., Montalban X. Multiple sclerosis: current treatment algorithms. Curr. Opin. Neurol. 2011 Jun. 24(3). 230-7. doi: 10.1097/WCO.0b013e328346bf66.
15.  Reinhardt K., Weiss S., Rosenbauer J., von Krieset J.G.R. Multiple sclerosis in children and adolescents: incidence and clinical picture — new insights from the nationwide German surveillance (2009–2011). Eur. J. Neurol. 2014 Apr. 21(4). 654-9. doi: 10.1111/ene.12371. 
16.  Parmar K., Banwell B.L., Akbar N., Bigi S. Imaging Pediatric Multiple Sclerosis-Challenges and Recent Advances. Neuropediatrics. 2018 Jun. 49(3). 165-72. doi: 10.1055/s-0038-1635123. 
17.  Barraza G., Deiva K., Husson B., Adamsbaum C. Imaging in Pediatric Multiple Sclerosis: An Iconographic Review. Clin. Neuroradiol. 2021 Mar. 31(1). 61-71. doi: 10.1007/s00062-020-00929-8. 
18.  Lu V.M., Niazi T.N. Pediatric Spinal Cord Diseases. Pediatr. Rev. 2021 Sep. 42(9). 486-99. doi: 10.1542/pir.2020-000661. 
19.  Verhey L.H., Narayanan S., Banwell B. Standardized magnetic resonance imaging acquisition and reporting in pediatric multiple sclerosis. Neuroimag. Clin. N. Am. 2013. 23. 217-26.
20.  Auber-Broch B., Fonov V., Ghassemi R., et al. Regional brain atrophy in children with multiple sclerosis. Neuroimage. 2011. 58. 409-12.
21.  Mesaros S., Rocca M.A., Absinta M., et al. Evidence of thalamic gray matter loss in pediatric multiple sclerosis. Neurology. 2008. 70. 1107-12.
22.  Kerbrat A., Aubert-Broche B., Fonov V., et al. Reduced head and brain size for age and disproportionately smaller thalami in child-onset MS. Neurology. 2012. 78. 194-201.
23.  Aubert-Broch B., Fonov V., Narayanan S., еt al. Onset of multiple sclerosis before adulthood leads to failure of age-expected brain growth. Neurology. 2014. 83. 2140-6.
24.  Verhey L.H., Sled J.G. Advanced magnetic resonance imaging in pediatric multiple sclerosis. Neuroimag. Clin. N. Am. 2013. 23. 337-54.
25.  Till C., Deotto A., Tipu V., et al. White matter integrity and math performance in pediatric multiple sclerosis: a diffusion tensor imaging study. Neuroreport. 2011. 22. 1005-9.
26.  Julian L., Serafin D., Charvet L. еt al., Network of Pediatric MS Centers of Excellence. Cognitive impairment occurs in children and adolescents with multiple sclerosis: results from a United States network. J. Child Neurol. 2013. 28. 102-7.
27.  Bruhn H., Frahm J., Merboldt K.D., et al. Multiple sclerosis in children: cerebral metabolic alterations monitored by localized proton magnetic resonance spectroscopy in vivo. Ann. Neurol. 1992. 32. 140-50.
28.  Oguz K.K., Kurne A., Aksu A.O., et al. Assessment of citrullinated myelin by H-MR spectroscopy in early-onset multiple sclerosis. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2009. 30. 716-21.

Повернутися до номеру