Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №5, 2023

Повернутися до номеру

Удосконалення хірургічного лікування гліобластоми: поточні тенденції та перспективні напрямки майбутнього

Автори: Dipak Chaulagain, V. Smolanka, A. Smolanka, T. Havryliv
Uzhhorod Regional Clinical Center of Neurosurgery and Neurology, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Гліобластома (ГБМ) є найпоширенішою та найзлоякіснішою пухлиною мозку дорослих. Незважаючи на значні дослідження та прогрес у хірургії, прогноз залишається поганим, що вимагає постійних досліджень сучасних тенденцій та потенційної хірургічної терапії. Ця робота підсумовує розробки щодо хірургії ГБМ та майбутні напрямки. Стандартами лікування ГБМ є максимально безпечна резекція, ад’ювантна променева терапія та хіміотерапія. Проникнення пухлини у функціонально важливі ділянки мозку часто перешкоджає хірургічному видаленню. Функціональне картування мозку та інтраопераційна візуалізація сприяють безпечній резекції. Краніотомія у свідомості й інтраопераційна хірургія під контролем флуоресценції можуть допомогти видалити більше пухлини. Хірургія з приводу ГБМ тепер включає молекулярні та генетичні дані. Молекулярне профілювання допомагає виявити мутації та генетичні зміни для індивідуального лікування. Імунотерапія та цільова терапія мають потенціал щодо покращення результатів лікування пацієнтів із діагнозом ГБМ. Очікується, що персоналізована медицина, яка передбачає адаптацію терапїі раку до унікальних характеристик кожного пацієнта, відіграватиме ключову роль у майбутніх дослідницьких зусиллях. Нанотехнології та пристрої доставки ліків дають можливість оптимізувати доставку протипухлинних препаратів, потенційно підвищуючи їхню ефективність. Штучний інтелект і машинне навчання в передопераційному плануванні та під час прийняття рішень мають покращити хірургічні результати. Сучасні тенденції в хірургії ГБМ включають максимізацію безпечної резекції з використанням передових методів картографування та візуалізації, включення молекулярної інформації для персоналізованого лікування й дослідження цільової терапії та імунотерапії. Майбутнє хірургії з приводу ГБМ полягає в інтеграції прицільної медицини, нанотехнологій і штучного інтелекту. Завдяки застосуванню цих інновацій хірургічне лікування ГБМ може зазнати значних удосконалень, що сприятиме покращенню результатів лікування пацієнтів і підвищенню якості життя.

Glioblastoma (GBM) is the most common and malignant adult brain tumor. Despite substantial study and surgical advancements, the prognosis remains poor, demanding ongoing research of the current trends and potential surgical therapy. This abstract summarizes GBM surgical developments and future directions. GBM is treated with maximal safe resection, adjuvant radiation, and chemotherapy. Tumor penetration into eloquent brain areas often complicates surgical excision. Functional brain mapping and intraoperative imaging have increase safe resection. Awake craniotomy and intraoperative fluorescence-guided surgery may help remove more tumor. GBM surgery now incorporates molecular and genetic data. Molecular profiling helps discover mutations and genetic changes for tailored treatment. Immunotherapies and targeted therapies have the potential to enhance treatment outcomes for patients diagnosed with GBM. Precision medicine, which involves tailoring cancer treatments to each patient’s unique characteristics, is expected to play a pivotal role in future research endeavors. Nanotechnology and drug delivery devices offer the opportunity to optimize the delivery of anti-tumor drugs, potentially improving their efficacy. Artificial intelligence and machine learning in preoperative planning and intraoperative decision-making should improve surgical results. Current trends in GBM surgery include maximizing safe resection using advanced mapping and imaging techniques, incorporating molecular information for personalized treatment, and investigating targeted therapies and immunotherapies. The future of GBM surgery lies in the integration of precision medicine, nanotechnology, and artificial intelligence. By adopting these innovations, the surgical management of GBM may experience significant improvements, leading to better patient outcomes and an increase in life quality.


Ключові слова

гліобластома; сучасні тенденції; хірургічне лікування

glioblastoma; current trends; surgical management


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1.  Brown T.J. et al. Association of the Extent of Resection with Survival in Glioblastoma: a Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncology. 2016. 2(11). 1460-1469. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.1373.
2.  Wang L., Liang B., Li Y.I. et al. What is the advance of extent of resection in glioblastoma surgical treatment — a systematic review. Chinese Neurosurgical Journal. 2019. 5. 2. doi: 10.1186/s41016-018-0150-7.
3.  Li Yao et al. A systematic review of multifocal and multicentric glioblastoma. Journal of Clinical Neuroscience: Official Journal of the Neurosurgical Society of Australasia. 2021. 83. 71-76. doi: 10.1016/j.jocn.2020.11.025.
4.  Heiland D.H. et al. One decade of glioblastoma multiforme surgery in 342 elderly patients: what have we learned? Journal of Neurooncology. 2018. 140(2). 385-391. doi: 10.1007/s11060-018-2964-8.
5.  Mühlbauer M. et al. Microsurgery for glioblastoma preserves short-term quality of life both in functionally impaired and independent patients. Wiener Klinische Wochenschrift. 2002. 114(19–20). 866-73.
6.  Tan A.C., Ashley D.M., López G.Y., Malinzak M., Friedman H.S., Khasraw M. Management of glioblastoma: state of the art and future directions. CA Cancer J. Clin. 2020. 70. 299-312. doi: 10.3322/caac.21613.
7.  Revilla-Pacheco F., Rodríguez-Salgado P., Barrera-Ramírez M., Morales-Ruiz M.P., Loyo-Varela M. et al. Extent of resection and survival in patients with glioblastoma multiforme: systematic review and meta-analysis. Medicine. 2021 Jun 25. 100(25). e26432. doi: 10.1097/MD.0000000000026432.
8.  Chojak R., Koźba-Gosztyła M., Słychan K. et al. Impact of surgical resection of butterfly glioblastoma on survival: a meta-ana-lysis based on comparative studies. Sci. Rep. 2021. 11. 13934. doi: 10.1038/s41598-021-93441-z.
9.  Wach J. et al. Intraoperative MRI-guided Resection in Pediatric Brain Tumor Surgery: A Meta-analysis of Extent of Resection and Safety Outcomes. Journal of Neurological Surgery. Part A. Central European Neurosurgery. 2021. 82(1). 64-74. doi: 10.1055/s-0040-1714413.
10.  Bernstock J.D. et al. Standard clinical approaches and emer-ging modalities for glioblastoma imaging. Neurooncology Advances. 2022 May 26. 4(1). vdac080. doi: 10.1093/noajnl/vdac080.
11.  Bonosi L., Marrone S., Benigno U.E., Buscemi F., Musso S. et al. Maximal Safe Resection in Glioblastoma Surgery: A Systematic Review of Advanced Intraoperative Image-Guided Techniques. Brain Sci. 2023. 13. 216. doi: 10.3390/brainsci13020216.
12.  Hadjipanayis C.G. et al. What is the Surgical Benefit of Utilizing 5-Aminolevulinic Acid for Fluorescence-Guided Surgery of Malignant Gliomas? Neurosurgery. 2015. 77(5). 663-73. doi: 10.1227/NEU.0000000000000929.
13.  Ahrens L.C. et al. Effect of 5-Aminolevulinic Acid and Sodium Fluorescein on the Extent of Resection in High-Grade Gliomas and Brain Metastasis. Cancers. 2022 Jan 26. 14(3). 617. doi: 10.3390/cancers14030617.
14.  Zhang J.J.Y., Lee K.S., Voisin M.R., Hervey-Jumper S.L., Berger M.S., Zadeh G. Awake craniotomy for resection of supratentorial glioblastoma: a systematic review and meta-analysis. Neuroonco-logy Advances. 2020. 2(1). vdaa111. doi: 10.1093/noajnl/vdaa111.
15.  Garzon-Muvdi T. et al. Intraoperative imaging techniques for glioma surgery. Future Oncology (London, England). 2017. 13(19). 1731-1745. doi: 10.2217/fon-2017-0092.
16.  Senft C. et al. Intraoperative MRI guidance and extent of resection in glioma surgery: a randomised, controlled trial. The Lancet. Oncology. 2011. 12(11). 997-1003. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70196-6.
17.  Hanuman Prasad Prajapati, Deepak Kumar Singh. Recurrent glioblastoma in elderly: options and decision for the treatment. Surg. Neurol. Int. 2022. 13. 397.
18.  Manrique-Guzmán S., Herrada-Pineda T., Revilla-Pacheco F. Surgical Management of Glioblastoma. In: De Vleeschouwer S., ed. Glioblastoma [Internet]. Brisbane (AU): Codon Publications; 2017 Sep 27. Ch. 12. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK469999. doi: 10.15586/codon.glioblastoma.2017.ch12.
19.  Domino J.S., Ormond D.R., Germano I.M. et al. Cytoreductive surgery in the management of newly diagnosed glioblastoma in adults: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline update. J. Neurooncol. 2020. 150. 121-142. doi: 10.1007/s11060-020-03606-5.
20.  Kim Dongwan et al. The Architecture of SARS-CoV-2 Transcriptome. Cell. 2020. 181(4). 914-921.e10. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.011.
21.  Reardon D.A., Brandes A.A., Omuro A. et al. Effect of Nivolumab vs Bevacizumab in Patients with Recurrent Glioblastoma: The CheckMate 143 Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2020. 6(7). 1003-1010. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.1024.
22.  Stupp R. et al. Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients with Glioblastoma: a Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017. 318. 23. 2306-2316. doi: 10.1001/jama.2017.18718.
23.  Skog J. et al. Glioblastoma microvesicles transport RNA and proteins that promote tumour growth and provide diagnostic biomarkers. Nature Cell Biology. 2008. 10(12). 1470-6. doi: 10.1038/ncb1800.
24.  Brown C.L. et al. Cognitive activity mediates the association between social activity and cognitive performance: a longitudinal study. Psychology and Aging. 2016. 31(8). 831-846. doi: 10.1037/pag0000134.
25.  Schritz A., Aouali N., Fischer A., Dessenne C., Adams R. et al. Systematic review and network meta-analysis of the efficacy of existing treatments for patients with recurrent glioblastoma. Neurooncology Advances. 2021 Jan-Dec. 3(1). vdab052. doi: 10.1093/noajnl/vdab052.
26.  Wahyuhadi J., Immadoel Haq I.B., Arifianto M.R. et al. Active Immunotherapy for Glioblastoma Treatment: A Systema-tic Review and Meta-Analysis. Cancer Control. 2022. 29. doi: 10.1177/10732748221079474.
27.  Wang J.L., Scheitler K.M., Wenger N.M., Elder J.B. Viral therapies for glioblastoma and high-grade gliomas in adults: a systematic review. Neurosurgical Focus. 2021. 50(2). E2. doi: 10.3171/2020.11.FOCUS20854.
28.  Brennan C.W. et al. The somatic genomic landscape of glioblastoma. Cell. 2013. 155(2). 462-77. doi: 10.1016/j.cell.2013.09.034.
29.  Blanco E. et al. Principles of nanoparticle design for overco-ming biological barriers to drug delivery. Nature Biotechnology. 2015. 33(9). 941-51. doi: 10.1038/nbt.3330.
30.  Balyasnikova I.V., Prasol M.S., Ferguson S.D., Han Y., Ahmed A.U. et al. Intranasal delivery of mesenchymal stem cells significantly extends survival of irradiated mice with experimental brain tumors. Mol. Ther. 2014. 22. 140-148.
31.  Kijima T. et al. Comparison of HER2 Status Before and After Trastuzumab-based Chemotherapy in Patients with Advanced Gastric Cancer. Anticancer Research. 2020. 40(1). 75-80. doi: 10.21873/anticanres.13927.

Повернутися до номеру