Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №6, 2023

Повернутися до номеру

Цільовий рівень артеріального тиску у пацієнтів в до- та післяінсультний період: особливості антигіпертензивної терапії залежно від ступеня артеріальної гіпертензії (огляд літератури)

Автори: Зозуля І.С., Волосовець А.О., Бойко А.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

На сьогодні проблема ведення хворих в до- та післяінсультному періоді пов’язана з цільовим рівнем артеріального тиску. Проте це важко визначити, тому що пацієнти відрізняються за віком, давністю і ступенем артеріальної гіпертензії, супутніми захворюваннями. Інструментальні дослідження головного мозку виявляють різне його ураження, а також серця, порушення авторегуляції мозкового кровообігу, ураження атеросклеротичним процесом магістральних судин голови і шиї. Усі ці фактори, безумовно, мають вирішальне значення для планування довготривалої антигіпертензивної терапії.

Today, the problem of managing patients in the pre- and post-stroke period is associated with the target level of blood pressure. However, it is difficult to determine, because patients differ in age, duration and stage of hypertension, and comorbidities. Instrumental studies of the brain reveal its various lesions, as well as damage to the heart, impaired autoregulation of cerebral circulation, atherosclerosis of the major vessels of the head and neck. All these factors are certainly crucial for planning the long-term antihypertensive therapy.


Ключові слова

артеріальна гіпертензія; інсульт; цільовий рівень артеріального тиску; огляд

hypertension; stroke; target blood pressure level; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Зозуля І.С., Волосовець А.О., Зозуля А.І. Деякі напрямки поліпшення надання медичної допомоги при мозковому інсульті. Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25. Вип. 1 (90). С. 84-85.
2. Зозуля И.С., Ганджа Т.И., Супрун А.О. Неотложные состояния в кардиологии. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2016. № 1 (57). С. 5-17.
3. Зозуля И.С., Волосовец А.А., Зозуля А.И. Инсульт: стратегия и тактика ведения больных. Здоров’я суспільства. 2016. № 1–2. С. 85-87.
4. Зозуля І.С., Волосовець А.О., Зозуля А.І., Онопрієнко О.П. Проблеми мозкового інсульту, які повинні вирішуватись уже сьогодні. 2015. № 1(12). С. 102-109.
5. Зозуля І.С., Зозуля А.І. Невідкладна медична допомога при гіпертонічному кризі. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2014. № 5. С. 10-12.
6. Dufouil C., Chalmers J., Coskun O., et al. Effect of blood pressure lowering on cerebral white matter hyperintensities in patients with stroke the PROGRESS magnetic resonance imaging substudy. Сirculation. 2005. 112. 1644-1650.
7. Hansson L. The hypertension optimal treatment study and the importance of lowering blood pressure. J. Hypertens. 1999. 17 (suppl. 1). 9-13.
8. Irie K., Yamaguchi,T., Minematsu K., et al. The J-curve phenomenon in stroke recurrence. Stroke. 1993. 24. 1844-1849.
9. Kobayashi S., Okada K., Yamashita K. Incidence of silent lacunar lesion in normal adults and its relation to cerebral blood stow and risk factors. Stroke. 1991. 22. 1379-1383.
10. Oishi M., Mochizuki Y., Takasu T. Blood slow differences between leucoaraiosis with and without lacunar infarction. Con. J. Neurol. Sci. 1998. 25. 1. 70-75.
11. Rothwell P.M., Howard S.C., Spence J.D. Relationship between blood pressure and stroke risk in patients with symptomatic carotid occlusive disease. Stroke. 2003. 34. 2583-2593.
12. Sacco R.L., Adams R., Albers G., et al. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic or transient ischemic attack. AHA/ASA Guideline Stroke. 2006. 37. 577-617.

Повернутися до номеру