Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 25, №1-2, 2024

Повернутися до номеру

Інтрамедулярна стабілізація дислокованих переломів тіла ключиці компресійним стрижне

Автори: Герцен Г.I. (1, 2), Гапон О.М. (3), Білоножкін Г.Г. (1, 2)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8», м. Київ, Україна
(3) - КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Незважаючи на сприятливі прогнози консервативного лікування переломів тіла ключиці, незадовільні наслідки досягають 10–30 % випадків. Хірургічні методи лікування дислокованих переломів тіла ключиці у вигляді остеосинтезу пластиною чи еластичним титановим стрижнем мають найбільше застосування у практиці. Недоліком останнього методу є можлива міграція імпланта з перфорацією шкірних покривів. Мета дослідження полягала у вивченні ефективності вдосконаленого нами інтрамедулярного стрижня для остеосинтезу дислокованих переломів тіла ключиці типу OTA 15A та OTA 15B за класифікацією AO/ASIF. Суть удосконалення полягала у можливості закритого малоінвазивного інтрамедулярного остеосинтезу тіла ключиці при полегшеній техніці самого хірургічного втручання, запобігання міграції імпланта. Останнє досягається тим, що один з кінців стрижня має свердло, яке виключало необхідність попереднього просвердлювання кістковомозкової порожнини ключиці дрилем для введення стрижня, а його протилежний кінець має різьблення, при накручуванні гайки на яке досягається компресія між фрагментами ключиці. Під наглядом у клініці травматології та ортопедії лікарні № 6 міста Києва перебували 42 пацієнти із закритими дислокованими переломами тіла ключиці. Пацієнтам під провідниковою анестезією виконано інтрамедулярний остеосинтез переломів тіла ключиці удосконаленим компресуючим стрижнем (у 28 випадках закритий, у 14 — відкритий). У динаміці в післяопераційному періоді проводили клініко-рентгенологічне дослідження, вираженість больового синдрому та функцію верхньої кінцівки оцінювали за ВAШ, DASH. Як показали результати рентгенологічних досліджень, у пацієнтів середні терміни консолідації переломів тіла ключиці становили 10,1 ± 1,4 тижня (діапазон 8–12 тижнів). Протягом спостереження відзначено сприятливу динаміку за ВAШ і DASH, до кінця дослідження (12 місяців після операції) функціональні можливості верхньої кінцівки за шкалою DASH відповідали 1,54 ± 0,84 бала, за ВАШ — 9,60 ± 2,11 бала. Удосконалена конструкція інтрамедулярного стрижня для остеосинтезу дислокованих переломів тіла ключиці типу OTA 15A та ОTA 15B може бути рекомендована для використання у практиці, оскільки продемонструвала сприятливі клініко-рентгенологічні та функціональні результати.

Despite the favorable prognosis of conservative treatment for clavicle fractures, unsatisfactory consequences reach 10–30 % cases. Surgical methods of treatment for dislocated clavicle fractures, such as osteosynthesis with a plate or an elastic titanium rod, are mostly used in practice. The disadvantage of the latter is the possible migration of the implant with perforation of the skin. The purpose was to study the effectiveness of an intramedullary rod, improved by us, for osteosynthesis of dislocated clavicle fractures type OTA 15A and OTA 15B according to the AO/ASIF classification. The essence of the improvement was the possibility of closed minimally invasive intramedullary osteosynthesis of the clavicle body, with a simplified technique of the surgical intervention itself, prevention of implant migration. The latter was achieved by the fact that one of the ends of the rod had a drill, which eliminated the need for predrilling the medullary cavity of the clavicle to insert the rod, and its opposite end had a thread onto which a nut is screwed to achieve compression between the clavicular fragments. Forty-two patients with closed dislocated clavicle fractures were under supervision in the clinic of traumatology and orthopedics of Kyiv City Clinical Hospital 6. They underwent intramedullary osteosynthesis for clavicle fractures with an improved compressing rod (closed in 28 cases, open in 14) under regional anesthesia. In dyna-mics of the postoperative period, a clinical and radiological examination was performed, the severity of the pain syndrome and the function of the upper limb were assessed according to the visual analog scale (VAS), Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH). As shown by the results of X-ray examinations, the average period of clavicle fracture union was 10.1 ± 1.4 weeks (range 8–12 weeks). During the observation of the patients, favorable dynamics on the VAS and DASH were noted; by the end of the study (12 months after the operation), the functional capabilities of the upper limb on the DASH corresponded to 1.54 ± 0.84 points, VAS score was 9.60 ± 2.11 points. The improved construction of the intramedullary rod for osteosynthesis of dislocated clavicle fractures of the OTA 15A and OTA 15B type can be recommended for use in practice, as it has demonstrated favorable clinical, radiological, and functional outcomes.


Ключові слова

переломи тіла ключиці; інтрамедулярний остеосинтез

clavicle fractures; intramedullary osteosynthesis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Murray NJ, Johnson T, Packham IN, Crowther MAA, Chesser TJS. Reducing unnecessary fixation of midshaft clavicle fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2022 Oct;32(7):1319-1324. DOI: 10.1007/s00590-021-03107-9. 
2. Hall J, Schemitsch C, Vicente, Milena R, Dehghan N, Nauth A, Nowak L, Schemitsch E, McKee M. Operative Versus Nonoperative Treatment of Acute Displaced Distal Clavicle Fractures: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Journal of Orthopaedic Traumа. 2021 Dec;35(12):660-666. DOI: 10.1097/BOT.0000000000002211.
3. Amer K, Smith B, Thomson J, Congiusta D, Reilly M, Sirkin M, Adams M. Operative Versus Nonoperative Outcomes of Middle-Third Clavicle Fractures: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Orthopaedic Trauma. 2020 Jan;34(1):e6-e13. DOI: 10.1097/BOT.0000000000001602.
4. Hillen RJ, Schraa ER, van Essen T, Burger BJ, Veeger DH. Long-term follow-up of conservatively treated midshaft clavicular fractures on functional outcome. J Orthop. 2019 Sep 11;18:80-85. DOI: 10.1016/j.jor.2019.09.009. 
5. Youn SM, Kim JD, Jeong HY, Ro K, Kim MS, Rhee YG, Rhee SM. Antegrade Intramedullary Fixation for Clavicular Shaft Fracture: A Technical Trick. J Orthop Trauma. 2022 Mar 1;36(3):e116-e121. DOI: 10.1097/BOT.0000000000002198.
6. Park JS, Ko SH, Hong TH, Ryu DJ, Kwon DG, Kim MK, Jeon YS. Plate fixation versus titanium elastic nailing in midshaft clavicle fractures based on fracture classifications. J Orthop Surg (Hong Kong). 2020 Sep-Dec;28(3):2309499020972204. DOI: 10.1177/2309499020972204.
7. Ahmad AA, Ubaidah Mustapa Kamal MA, Ruslan SR, Abdullah S, Ahmad AR. Plating of clavicle fracture using the wide-awake technique. J Shoulder Elbow Surg. 2020 Nov;29(11):2319-2325. DOI: 10.1016/j.jse.2020.03.003. 
8. Vancleef S, Wesseling M, Duflou JR, Nijs S, Jonkers I, Vander Sloten J. Thin patient-specific clavicle fracture fixation plates can mechanically outperform commercial plates: An in silico approach. J Orthop Res. 2022 Jul;40(7):1695-1706. DOI: 10.1002/jor.25178. 
9. Saragaglia D, Refaie R. Displaced mid-shaft clavicular fractures: state of the art for athletes and young active people. Int Orthop. 2021 Oct;45(10):2679-2686. doi: 10.1007/s00264-021-05113-2. Epub 2021 Jul 26. PMID: 34309695.
10. Herteleer M, Hoekstra H, Nijs S. Diagnosis and treatment of clavicular fractures in Belgium between 2006 and 2015. J Shoulder Elbow Surg. 2018 Aug;27(8):1512-1518. DOI: 10.1016/j.jse.2018.01.016. 
11. King PR, Ikram A, Eken MM, Lamberts RP. The Effectiveness of a Flexible Locked Intramedullary Nail and an Anatomically Contoured Locked Plate to Treat Clavicular Shaft Fractures: A 1-Year Randomized Control Trial. J Bone Joint Surg Am. 2019 Apr 3;101(7):628-634. DOI: 10.2106/JBJS.18.00660.
12. Герцен Г., Крижевський В., Гапон А., Мовчан О., Дибкалюк С., Процик А., Білоножкін Г., Остапчук Р. Комплексний аналіз переломів ключиці в середній третині (огляд літератури). Травма. 2022. 23(2). 54-59. DOI. 10.22141/1608-1706.2.23.2022.891/.
13. Hulsmans MH, Heijl M, Houwert RM, Burger BJ, Verleisdonk EJM, Veeger DJ, van der Meijden OA. Surgical fixation of midshaft clavicle fractures: A systematic review of biomechanical studies. Injury. 2018 Apr;49(4):753-765. DOI: 10.1016/j.injury.2018.02.017.
14. Allis JB, Cheung EC, Farrell ED, Johnson EE, Jeffcoat DM. Dual Versus Single-Plate Fixation of Midshaft Clavicular Fractures: A Retrospective Comparative Study. JB JS Open Access. 2020 Apr 1;5(2):e0043. DOI: 10.2106/JBJS.OA.19.00043.
15. Ahearn BM, Shanley E, Thigpen CA, Pill SG, Kissenberth MJ. Factors influencing time to return to sport following clavicular fractures in adolescent athletes. J Shoulder Elbow Surg. 2021 Jul;30(7S):S140-S144. DOI: 10.1016/j.jse.2021.04.006. 
16. Faymonville C., Libutzki P., Hackl M., Mueller L. Elastisch-stabile intramedulläre Nagelung bei Klavikulaschaftfrakturen. Obere Extremität. 2015 June 1;10:55-60. DOI: 10.1007/s11678-014-0284-y.
17. Griswold B, Overgaard M, Kyrkos J, Patel M, Parada S. Failure of an Intramedullary Fixation Device for a Midshaft Clavicle Fracture. JBJS Journal of Orthopaedics for Physician Assistants. 2020 Oct-Dec;8(4):e20.00025. DOI: 10.2106/JBJS.JOPA.20.00025.
18. Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of an upper extremity outcome measure: the DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand) [corrected]. The Upper Extremity Collaborative Group (UECG). Am J Ind Med. 1996 Jun;29(6):602-8. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0274(199606)29:6<602::AID-AJIM4>3.0.CO;2-L.
19. Nowak J, Holgersson M, Larsson S. Sequelae from clavicular fractures are common: a prospective study of 222 patients. Acta Orthop. 2005 Aug;76(4):496-502. DOI: 10.1080/17453670510041475.
20. Lenza M, Buchbinder R, Johnston RV, Belloti JC, Faloppa F. Surgical versus conservative interventions for treating fractures of the middle third of the clavicle. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 6;(6):CD009363. DOI: 10.1002/14651858.CD009363.pub2.
21. Sørensen AR, Hammeken LH, Qvist AH, Jensen SL, Ehlers LH. Operative treatment of displaced midshaft clavicular fractures is not cost-effective. J Shoulder Elbow Surg. 2020 Jan;29(1):27-35. DOI: 10.1016/j.jse.2019.07.020.
22. Chen NC. In Patients with Displaced Type-II Distal Clavicle Fractures, Operative and Nonoperative Therapies Did Not Differ for Functional Outcomes at 1 Year. J Bone Joint Surg Am. 2022 Aug 17;104(16):1503. DOI: 10.2106/JBJS.22.00484.
23. Drayer NJ, Dukes CA, Dudevoir ML, Greenhouse AR, Rao MV, Arrington ED, Friedman RJ, Grassbaugh JA, Eichinger JK. Intraoperative Identification of Clavicle Fracture Patterns: Do Clavicles Fail in a Predictable Pattern? J Orthop Trauma. 2020 Dec 1;34(12):675-678. DOI: 10.1097/BOT.0000000000001801.
24. Chen MJ, DeBaun MR, Salazar BP, Lai C, Bishop JA, Gardner MJ. Hook versus locking plate fixation for Neer type-II and type-V distal clavicle fractures: a retrospective cohort study. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020 Aug;30(6):1027-1031. doi: 10.1007/s00590-020-02658-7. Epub 2020 Mar 27. PMID: 32221679.
25. Zlowodzki M, Zelle BA, Cole PA, Jeray K, McKee MD; Evidence-Based Orthopaedic Trauma Working Group. Treatment of acute midshaft clavicle fractures: systematic review of 2144 fractures: on behalf of the Evidence-Based Orthopaedic Trauma Working Group. J Orthop Trauma. 2005 Aug;19(7):504-7. DOI: 10.1097/01.bot.0000172287.44278.ef.
26. van der Meijden OA, Houwert RM, Hulsmans M, Wijdicks FJ, Dijkgraaf MG, Meylaerts SA, Hammacher ER, Verhofstad MH, Verleisdonk EJ. Operative treatment of dislocated midshaft clavicular fractures: plate or intramedullary nail fixation? A randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am. 2015 Apr 15;97(8):613-9. DOI: 10.2106/JBJS.N.00449.
27. Andrade-Silva FB, Kojima KE, Joeris A, Santos Silva J, Mattar R Jr. Single, superiorly placed reconstruction plate compared with flexible intramedullary nailing for midshaft clavicular fractures: a prospective, randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am. 2015 Apr 15;97(8):620-6. DOI: 10.2106/JBJS.N.00497.

Повернутися до номеру