Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 1(20) 2009

Back to issue

Розширене засідання ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

З офіційних джерел

30 січня проведене розширене засідання ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».

На цьому засіданні виступили: заступник міністра охорони здоров’я В.Д. Юрченко, який оцінив стан служби МНС і МК і поставив завдання щодо поліпшення якості надання медичної допомоги на 2009 р.; проф. Г.Г. Рощин доповів про план роботи Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф на 2009 р.

С.В. Тихенко, учений секретар асоціації, докладно відзвітувався про зроблену роботу асоціації за 2008 р. і доповів про прийом нових членів асоціації. А.В. Вершигора запропонував обрати віце-президентом асоціації завідувача кафедри медицини невідкладних станів і медицини катастроф ХМАПО проф., д.м.н. В.В. Ніконова. За результатами голосування кандидатура В.В. Ніконова була вибрана одноголосно.

У своєму подальшому виступі А.В. Вершигора розповів про створення сайту ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» і створення робочої групи з перегляду наказу МОЗ України № 24 від 17.01.2005 р. з перегляду протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

На закінчення проф. І.С. Зозуля прочитав лекцію про стандарти надання екстреної медичної допомоги при ГПМК, проф. В.В. Ніконов доповів про ефективність препарату L-лізину есцинату при гострій церебральній недостатності.

Нижче наведені матеріали, розглянуті на засіданні, повідомлення про симпозіум із МНС і МК 21 травня 2009 р., емблема асоціації й інструкція, розроблена вченим секретарем асоціації С.В. Тихенко.

30.01.2009 р.
Початок о 09.00. Закінчення об 11.00.
Обласні студії селекторних нарад філій ВАТ «Укртелеком»

Порядок денний:

1. Інформація заступника міністра охорони здоров’я В.Д. Юрченка.

2.  Про план заходів на 2009 рік Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Рощин Г.Г.

3. Звіт про роботу ради асоціації за 2008 рік.
Тихенко С.В.

4. Прийом нових осередків та членів асоціації відповідно до поданих заяв.
Тихенко С.В.

5. Внесення змін до персонального складу керівних органів асоціації відповідно до поданих пропозицій з регіональних осередків.
Тихенко С.В.

6. Вибори віце-президента ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».
Вершигора А.В.

7. Про створення сайту ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».
Вершигора А.В.

8. Затвердження плану роботи асоціації на 2009 рік.
Зозуля І.С.

9. Про створення робочої групи з перегляду наказу МОЗ України № 24 від 17.01.2005 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».
Вершигора А.В.

10. Про склад клініко-експертної комісії МОЗ України з медицини невідкладних станів.
Вершигора А.В.

11. Про громадську раду при головному позаштатному спеціалісті МОЗ України з медицини невідкладних станів.
Вершигора А.В.

12. Лекція «Стандарти надання екстреної медичної допомоги при мозковому інсульті».
Зозуля І.С.

13. Про лікарський засіб L-лізину есцинат.
Ніконов В.В.

Вчений секретар асоціації
С. Тихенко

Протокол

з’їзду працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги і медицини катастроф 22–23 травня 2008 р.

Голова з’їзду д.м.н., проф. В.В. Ніконов
Секретар С.В. Тихенко
Члени президії: І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, Г.Г. Рощин, О.М. Ткаченко, С.В. Тихенко

СЛУХАЛИ:

1. С.В. Тихенко — Про прийом нових осередків до Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» згідно з поданими протоколами.
Прийнято одноголосно.

2. А.В. Вершигора — Обговорення емблеми та логотипу Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».
Прийнято одноголосно (додається).

3. І.С. Зозуля — Основні напрямки статутної діяльності «Всеукраїнської асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».
Прийнято одноголосно.

4. В.В. Ніконов — Внесення змін та доповнень до ради «Всеукраїнської асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» (перелік додається).
Прийнято одноголосно.

5. Перевибори президента «Всеукраїнської асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».
Проф. В.В. Ніконов вніс пропозицію, щоб президентом переобрати зав. кафедри медицини невідкладних станів КМАПО проф. І.С. Зозулю.
Прийнято одноголосно відкритим голосуванням.

6. Перевибори голови та секретаря ради «Всеукраїнської асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».
Проф. І.С. Зозуля запропонував обрати головою ради асоціації А.В. Вершигору, а вченим секретарем С.В. Тихенка.
Прийнято одноголосно.

7. Перевибори ревізійної комісії.
О.К. Костюк запропонувала осіб (5) до ревізійної комісії (список додається).
Прийнято одноголосно.

8. План роботи асоціації на поточний період.
Зачитав проф. І.С. Зозуля.
Прийнято одноголосно.

Голова засідання
Секретар

В.В. Ніконов
С.В. Тихенко

Робота асоціації з реалізації резолюції II з’їзду Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» 23 травня 2008 року

1. Щодо вступу нових членів та створення нових осередків асоціації:

— подали заяви (офіційні протоколи зборів) до вступу кафедра медицини невідкладних станів, медицини катастроф та військової медицини ХМАПО, Харківська міська клінічна лікарня ШМД та Харківська станція ШМД;

— Первомайська станція ШМД Миколаївської обл.;

— медична компанія INTO-SANA Одеса направила листа щодо намірів вступити до асоціації;

— разом із цим ми подамо на затвердження до МЮ України емблему асоціації, прийняту на з’їзді.

Процедура вступу складна і виконується через Міністерство юстиції, тому прохання до всіх бажаючих вступити до асоціації терміново подати належно оформлені протоколи зборів осередку для вступу в асоціацію.

2. Щодо вдосконалення нормативно-правової бази діяльності служби.

Затверджений 500-й наказ МОЗ України щодо вдосконалення служби ШМД НМД, про що більш детально доповів голова ради асоціації А.В. Вершигора.

Поданий до МОЗУ проект наказу про створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року, у якому одним з основних положень мають бути затверджені в МЮ та МОЗ України «Єдині правила виклику бригад ШМД, НМД та ПД», що надасть змогу впровадити в життя положення Адміністративного кодексу України щодо необгрунтованого використання населенням ресурсів нашої служби.

Поданий до МОЗУ проект наказу про Робочу групу щодо вдосконалення стандартів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах, де будуть запропоновані в тому числі нові лікарські препарати, що отримали дозвіл для використання, до протоколів надання екстреної медичної допомоги.

Поданий до МОЗУ проект наказу щодо внесення змін до наказу № 120–2005 р. МОЗУ щодо підготовки медичних кадрів служби екстреної медичної допомоги та працівників без медичної освіти особового складу рятувальних служб, працівників на транспорті та водіїв за затвердженими МОНУ програмами.

Поданий до МОЗУ проект наказу щодо збільшення кількості академічних годин у навчальних програмах у медичних коледжах у частині оволодіння фельдшерами практичними навичками самостійної ЕКГ — діагностики та дефібриляції відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодший спеціаліст» за спеціальністю «лікувальна справа».

Один із пунктів резолюції — ефективне використання водія спеціального санітарного автотранспорту, що розроблено та впроваджено 500-м наказом МОЗ України.

Разом з МНСУ ми розробили медико-технічне завдання на розробку та впровадження АСУ «Швидка медична допомога — приймальне відділення лікарні в частині інтеграції служби екстреної медичної допомоги до Державної служби порятунку — «112», це побудова телекомунікаційних каналів зв’язку та передачі баз даних, створення системи навігації рухомих об’єктів, автоматизованих систем управління роботою служби.

Поданий до МОЗУ проект стандарту на спеціальний санітарний автомобіль для затвердження в Держстандарті.

Поданий до МОЗУ проект наказу про норми забезпечення закладів охорони здоров’я спеціальним санітарним автотранспортом.

На порядку денному розробка та впровадження стандартів Євросоюзу в роботу служби екстреної медичної допомоги. Необхідно підготувати проекти нормативних актів та впровадити в галузі «Охорона здоров’я»:

1) щодо надання службі статусу «Державна медична рятувальна служба», що забезпечить:

— створення конкурентного середовища при наймі на службу;

— необхідний рівень оплати праці;

2) розробити порядок відбору працівників на службу.

У планах асоціації вийти з листами на місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання наказу № 500:

— для оснащення сучасним медичним обладнанням, апаратурою, медикаментами виїзних бригад першої черги служби медицини катастроф (станцій ШМД та центрів медицини катастроф) відповідно до затверджених МОЗ України протоколів;

— забезпечення форменим одягом працівників служби.

Створити систему запобігання проявам протиправних дій громадян щодо медичних працівників при виконанні службових обов’язків, запропонувавши Кабінету Міністрів України проект змін до Кримінального кодексу України.

Після затвердження правил виклику ініціювати перед органами місцевої виконавчої влади виконання відповідних статей Адміністративного кодексу щодо притягнення до відповідальності громадян за необгрунтовані та хибні виклики.

Розробити проект змін до Закону України «Про об’єднання громадян» № 2461–XII від 16.06.92 р. зі змінами й доповненнями щодо приведення функцій фахових асоціацій у відповідність до стандартів Євросоюзу.

С.В. Тихенко
Київська міська станція швидкої медичної допомоги та медицини катастроф

Інструкція

щодо порядку дій персоналу станції швидкої медичної допомоги та медичного персоналу бригад першої черги територіальної служби медицини катастроф (бригад швидкої медичної допомоги) при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій

Фельдшер (диспетчер) зобов’язаний:

1. Приймаючи виклик з приводу надзвичайної ситуації (НС) з кількістю постраждалих (хворих) 3 та більше, максимально скоротити час його реєстрації, заповнити обов’язкові графи форми 109 «талон виклику» та обов’язково з’ясувати механізм ураження (викид сильнодіючих, отруйних речовин — хлор, аміак, кислоти, інше, біологічних збудників хвороб, радіоактивних речовин, дія фізичних факторів — вибух, пожежа, руйнування будівлі, затиснення в автомобілі, завалення, подія на водоймі, під землею, на висоті, ознаки кримінального виклику, інше — вказати), орієнтовну кількість постраждалих, із них дітей, вагітних, також вказати прізвище та телефон посадової особи, яка викликає, якщо можливо, телефон пересічного громадянина.

2. Надати такому виклику відповідну категорію, електронний талон виклику натисканням клавіші F8 направити до старшого диспетчера оперативного відділу та на табло, обов’язково повідомити про НС старшого диспетчера голосом.

3. При звернені бригад швидкої медичної допомоги (ШМД) з осередку НС транслювати звернення на старшого диспетчера (старшого чергового лікаря оперативного відділу), попередньо попередивши про звернення голосом.

Старший диспетчер зобов’язаний:

1. Негайно повідомляти старшому черговому лікареві оперативного відділу отриману від диспетчера 03 (103), диспетчерів підстанцій, бригад ШМД інформацію про час прибуття до місця НС, затримки на шляху слідування, етапи виконання викликів у НС.

2.Розподілити виконання виклику між підстанціями в залежності від кількості вільних бригад ШМД, попередити диспетчера(ів) підстанції(й) про можливі загрози медичному персоналу в зоні НС, дотримання персоналом бригад ШМД правил особистої безпеки на місці події.

3. Викликати до осередку НС аварійно-рятувальні та необхідні служби за затвердженою схемою.

4. Контролювати своєчасність виїздів додаткових бригад ШМД до осередку НС.

Диспетчер(и) підстанції(й), отримавши виклик з приводу НС, зобов’язаний(і):

1. Терміново направити до осередку НС необхідну кількість бригад ШМД в розрахунку не менше одна бригада на двох постраждалих плюс одна бригада з керівником на місці події, кандидатура якого погоджена зі старшим лікарем оперативного відділу, та повідомити про час направлення кожної бригади ШМД старшого диспетчера оперативного відділу.

2. Попередити бригади ШМД про можливі загрози медичному персоналу на місці події (викид сильнодіючих, отруйних, радіоактивних речовин — хлор, аміак, кислоти, біологічні збудники хвороб, вибух, пожежа, руйнування будівлі, затиснення в автомобілі, завалення, подія на водоймі, під землею, на висоті, ознаки кримінального виклику, інше) та дотримання правил особистої безпеки в осередку ураження.

3. Контролювати всі етапи виконання викликів кожною бригадою ШМД.

4. Про кожний етап виконання виклику доповідати старшому диспетчеру — диспетчеру напрямку.

5. У разі затримки бригади інформувати старшого диспетчера — диспетчера напрямку, вживати заходів для прискорення виконання виклику.

6. Після закінчення виконання виклику внести дані на кожного постраждалого в електронну картку виїзду.

Старший черговий лікар оперативного відділу зобов’язаний:

1. Призначити з числа направлених до осередку НС бригад ШМД керівника з організації заходів безпечної роботи медичного персоналу, проведення сортування та надання екстреної медичної допомоги на місці події.

2. Направити на місце пригоди оперативно-штабну бригаду залежно від характеру вогнища НС (викид сильнодіючих, отруйних, радіоактивних речовин — хлор, аміак, кислоти, біологічні збудники хвороб, вибух, пожежа, руйнування будівлі, затиснення в автомобілі, завалення, подія на водоймі, під землею, на висоті, ознаки кримінального виклику, інше).

3. Повідомити про час та особливості НС головного лікаря, заступника головного лікаря-керівника КТЦЕМД та МК та заступника головного лікаря з медичної роботи, оперативного чергового інформаційно-аналітичної системи з питань НС територіального вузла ГУОЗ та МЗ (ІАС НС ГУОЗ та МЗ).

4. При уточненні кількості постраждалих (хворих) в НС:

4.1. Направити до осередку НС, якщо необхідно, завідуючого підстанцією до прибуття відповідального працівника КМСШМД та МК для безпосереднього керівництва та організації сортування постраждалих та надання екстреної медичної допомоги на місці події, визначення необхідної кількості додаткових бригад ШМД.

4.2. Викликати необхідні рятувальні та технічні служби та відповідальних осіб органів місцевого самоврядування — за затвердженою схемою. Підтримувати взаємодію з аварійно-рятувальними службами, представниками правоохоронних органів тощо.

4.3. За інформацією з осередку ураження надати розпорядження відділу госпіталізації щодо інформування чергових лікарень про розподіл постраждалих залежно від характеру ураження, їх кількості та ступеня тяжкості.

4.4. Надати розпорядження щодо доставки до осередку ураження аварійного запасу медикаментів, перев’язувального матеріалу, інструментарію, медичної апаратури тощо.

5. З надходженням нових (додаткових) даних щодо вогнища НС продовжувати інформування вищезазначених посадових осіб.

6. Тримати під контролем етапи виконання викликів медичним персоналом, який працює біля осередку НС.

7. Здійснювати у разі надходження спеціальних сигналів оповіщення та збір керівного складу КМСШМД та МК, ГУОЗ та МЗ, МОЗ України.

8. Надати попередню інформацію оперативному черговому ТВ ІАС НС ГУОЗ та МЗ за формою 155/о «Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації» та заключну інформацію за формою 155/1 «Термінове повідомлення заключне про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації», затвердженою наказом МОЗ України № 189–2000 р., відповідно до «Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні», затвердженого МНС 24.12.98.

9. Заповнити бланк обробки виклику «Надзвичайна ситуація» з роздруківкою виконаних викликів за затвердженою схемою.

Оперативний черговий інформаційно-аналітичної системи з питань НС територіального вузла ГУОЗ та МЗ (ІАС НС ГУОЗ та МЗ) зобов’язаний:

1. Інформувати про виникнення НС та вжиті заходи щодо ліквідації медичних наслідків НС першого заступника начальника ГУОЗ та МЗ, оперативного чергового КМДА усно та факсом оперативного чергового Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за формою 155/о «Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації».

2. З накопиченням нових відомостей про медичні наслідки НС факсом надати заключну інформацію щодо вжитих заходів для ліквідації медичних наслідків НС першому заступникові начальника ГУОЗ та МЗ, оперативному черговому КМДА, оперативному черговому Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за формою 155/1 «Термінове повідомлення заключне про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації», затвердженою наказом МОЗ України № 189–2000 р., відповідно до «Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні», затвердженого МНС 24.12.98.

Старший черговий лікар (фельдшер) відділу госпіталізації зобов’язаний:

1. За інформацією з вогнища ураження (від диспетчера підстанції або з оперативного відділу) запитувати вільні місця в чергових лікарнях для госпіталізації постраждалих залежно від їх ступеня тяжкості та характеру ураження, попереджати лікарні про ймовірне надходження постраждалих та ступінь їх тяжкості.

2. Повідомити керівника заходів у вогнищі ураження через диспетчера(ів) підстанції(й) про наявність місць у конкретних лікарнях для скерування постраждалих на евакуацію залежно від характеру їх ураження та ступеня тяжкості.

3. Інформувати старшого чергового лікаря (старшого фельдшера) оперативного відділу про наявні місця в лікарнях для розподілу постраждалих на госпіталізацію залежно від характеру їх ураження та ступеня тяжкості.

Керівник заходів у вогнищі ураження з числа медичних працівників бригад ШМД зобов’язаний:

1. Зафіксувати час прибуття бригади ШМД на місце події, передати диспетчеру найближчої підстанції. Перевести всі радіостанції прибуваючих до НС бригад ШМД на один частотний канал найближчої підстанції.

2. Визначити безпечне місце для розгортання сортувально-евакуаційного майданчика, враховуючи напрямок вітру в разі дії отруйних летючих речовин (хлор, аміак, кислоти), позначити його межі, одягти особисті засоби захисту. Залучати для означення меж осередку ураження, регулювання проїзду автотранспорту водіїв, рятувальників (пожежників) та інших осіб.

3. Розставити автомобілі бригад ШМД в такий спосіб, щоб були вільними шляхи евакуації постраждалих. Залучати працівників ДАІ, рятувальників для створення шляхів евакуації.

4. Усунути громадян із ситуативними психічними розладами за межі робочої зони, організувати їм допомогу, для чого залучати працівників дорожньо-патрульної служби ДАІ, рятувальників (пожежників), пересічних громадян.

5. Визначити приблизну кількість постраждалих, розподілити ролі між медичними працівниками щодо надання першої та медичної допомоги. Розпочати медичне сортування, маркування та надання першої та медичної допомоги постраждалим. На визначення тяжкості стану кожного постраждалого надається до 40 секунд.

6. Залучити через диспетчера додатково необхідну кількість бригад ШМД.

7. Витребувати в оперативному відділі доставку до вогнища ураження аварійного запасу медикаментів, перев’язувального матеріалу, інструментарію, медичної апаратури тощо.

8. Ідентифікувати себе як старшого на місці події для персоналу прибуваючих бригад ШМД голосом — «Старший доктор 5» та підняттям руки, розподіляти ролі між медичними працівниками. Переключати всі радіостанції прибуваючих до НС бригад ШМД на один частотний канал найближчої підстанції.

9. Запитати через диспетчера підстанції вільні місця в лікарнях, повідомивши загальну кількість постраждалих, характер їх ураження та ступінь тяжкості, з них дітей та вагітних.

10. Залучати працівників аварійно-рятувальних служб до надання першої допомоги та доставки постраждалих до автомобілів ШМД, звільнення шляхів евакуації.

11. Скеровувати бригади ШМД на госпіталізацію за інформацією відділу госпіталізації, розподіляючи за кількістю місць у лікарнях з урахуванням характеру ураження та тяжкості стану постраждалих.

12. Забезпечити складання реєстру постраждалих, загиблих та залучених медичних формувань.

13. Оформити карту виїзду бригади ШМД (ф. 110/о).

14. Після прибуття до вогнища НС відповідального працівника КМСШМД та МК передати йому керівництво роботою бригад ШМД. Залишати місце події останнім, за погодженням з керівником рятувальних робіт.

Керівник виїзної бригади ШМД зобов’язаний:

1. Забезпечити дотримання правил особистої безпеки членів бригади у вогнищі НС. Біля вогнища з хлором бригадам ШМД одягти промислові протигази, за відсутності — ватно-марльові пов’язки, змочені 2% розчином питної соди. Біля вогнища з аміаком одягти промисловий протигаз, за відсутності — ватно-марльову пов’язку, змочену 5% розчином лимонної кислоти. Біля вогнища біологічного ураження одягти протичумний костюм.

2. Розподілити медичних та немедичних працівників бригади ШМД за постраждалими для проведення медичного сортування та надання екстреної медичної допомоги. На визначення тяжкості стану кожного постраждалого надається до 40 секунд. Для надання першої медичної допомоги та підготовки до транспортування на кожного постраждалого надається до 3 хвилин.

3. Після проведення медичного сортування та маркування постраждалих доповісти керівникові медичних заходів у вогнищі ураження (за його відсутності — старшому черговому лікареві оперативного відділу) про кількість постраждалих залежно від їх ступеня тяжкості та характеру ураження, для інформування відділу госпіталізації.

4. За розпорядженням керівника медичних заходів у вогнищі ураження транспортувати постраждалого(лих) до призначеної лікарні залежно від характеру ураження та ступеня тяжкості.

5. Інформувати старшого чергового лікаря оперативного відділу про час відбуття з місця НС до визначеної лікарні.

6. Після завершення госпіталізації повідомити із приймального відділення стаціонару всі необхідні дані про постраждалих (хворих) старшому черговому лікарю оперативного відділу та виконувати подальші розпорядження старшого чергового лікаря оперативного відділу.

7. Заповнити картку виїзду бригади ШМД ф. 110/о на кожного постраждалого (хворого) незалежно від тяжкості їх стану здоров’я, а також на загиблих (померлих).

Відповідальний працівник КМСШМД та МК на місці події зобов’язаний:

1. Інформувати старшого чергового лікаря (старшого фельдшера) оперативного відділу щодо характеру вогнища, кількості пацієнтів, тяжкості їх стану, необхідності додаткового направлення до вогнища ураження бригад постійної готовності першої та другої черги ТСМК, доставки аварійного запасу медикаментів, перев’язувальних засобів тощо.

2. Розподіляти (перерозподіляти) обов’язки серед медперсоналу прибулих та прибуваючих виїзних бригад, визначати відповідального за складання списків пацієнтів та всіх, хто звертається за консультацією, незалежно від стану їх здоров’я, а також загиблих (померлих) з вказівкою прізвища, імені, по батькові, статі, віку, місця роботи, посади, домашньої адреси, діагнозу, обсягу наданої медичної допомоги, місця госпіталізації.

3. Взаємодіяти з аварійно-рятувальними службами, медичними підрозділами інших відомств.

4. У випадку кількості постраждалих, що перевищує можливості ресурсів охорони здоров’я, пропонувати адміністрації підприємства (закладу, установи), у яких чи поряд із якими виникло масове вогнище, виділити приміщення для організації тимчасового пункту збору постраждалих, небіжчиків.

5. Контролювати надання медичної допомоги, її обсяг пацієнтам на місці події, порядок їх госпіталізації.

6. З накопиченням нових відомостей про медичні наслідки НС своєчасно інформувати старшого чергового лікаря оперативного відділу, керівників КМСШМД та МК, ГУОЗ та МЗ.

7. Вжити заходів щодо ізоляції пацієнтів із гострими ситуативними психічними розладами.Back to issue