Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 4 (50) 2013

Основні показники хірургічної допомоги пацієнтам із біліарною патологією на вторинному рівні
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Функциональная диспепсия у взрослых: диагностика и лечение
Authors: Решетилов Ю.И., Проценко Н.Н., Кузнецова Л.Ф., Васильченко Е.Ю., Богослав Т.В., Гуз Н.П. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», кафедра семейной медицины и гастроэнтерологии
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Повышение информативности эндоскопической диагностики предраковых изменений и рака желудка у больных с атрофическим гастритом
Authors: Степанов Ю.М., Симонова Е.В. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Роль фосфатидилхоліну в корекції гепатобіліарних розладів при захворюваннях кишечника
Authors: Манжалій Е.Г. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Косинська С.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Діагностична значимість сироваткових маркерів фіброзу печінки у хворих на HCV-інфекцію
Authors: Меланіч С.Л. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Епідеміологічні й терапевтичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки у військовослужбовців
Authors: Осьодло Г.В. - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти
Authors: Швед М.І., Бойко Т.В., Лихацька Г.В., Бойко В.І., Лихацька В.О. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ентеропанкреатичний синдром і його вплив на трофологічні порушення при хронічному панкреатиті
Authors: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Денефіль О.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ефективна інфузійна терапія лікарських уражень печінки та підшлункової залози у хворих на туберкульоз легень
Authors: Губергріц Н.Б., Клочков О.Є., Фоменко П.Г. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Гістометричні особливості ендокринних острівців підшлункової залози при хронічному панкреатиті
Authors: Ошмянська Н.Ю., Гайдар Ю.А., Галенко А.П. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Роль ротавірусної інфекції, що потребує лікування в стаціонарних умовах, при діарейному синдромі у дітей
Authors: Степанова Ю.Ю., Кривуша О.Л., Петренко Л.Л. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Застосування сорбційно-трансмембранного діалізу в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт
Authors: Кришень В.П., Лященко П.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра загальної хірургії; Асляєв А.Л., Степаненко Р.М., Кучерявенко А.І., Петросян А.К., Афанасьєв С.В. - КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16 ДОР»
Sections: Clinical researches
Morphofunctional Changes of Rat Pancreas Under Conditions оf Nitric Oxyde Excess
Authors: Schevchenko B.F., Babiy A.M., Makarchuk V.A., OshmYanska N.Yu., Galinsky A.A., Rudenko A.I. - State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Сложный вопрос гепатологии — вирусный гепатит и беременность
Authors: Власова О.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия», Кафедра гастроэнтерологии и терапии ФПО
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий
Authors: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Страницы жизни лейб-медика семьи николая II Владимира Николаевича Деревенко
Authors: Шевцова З.И. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»; Гапонов В.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine