Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
№14 (674), 2018

Латентна туберкульозна інфекція: можливості квантиферонового тесту
Автори: Тлустова Т.В. – к.м.н., Кирилова Т.В., Кужко М.М. – д.м.н., професор
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Рубрики: Пульмонологія
Розділи: Довідник фахівця
Люпус-нефрит: современная парадигма лечения
Автори: Головач И.Ю. – д.м.н., профессор
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія
Розділи: Довідник фахівця
Облік, забезпечення лікування хворих на хронічну хворобу нирок ІІІ–V ст. і гостру ниркову недостатність — аналіз та оцінка
Автори: Пиріг Л.А. – д.м.н., член-кореспондент НАН, академік АМНУ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Современное состояние проблемы фантомной боли
Автори: Сайко А.В.
Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов, Украина

Розділи: Довідник фахівця
Система «теломеры — теломераза» как молекулярно-генетический индикатор старения у человека
Автори: Мельник А.А.
к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

Розділи: Довідник фахівця
Терапевтические маски гипотиреоза
Автори: Вернигородский В.С., Власенко М.В., Паламарчук А.В., Нежинская-Остапенко З.П., Литвинова С.В., Вильчинская Н.В., Шкаровская С.В.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Винницкий областной клинический специализированный эндокринологический центр, г. Винница, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Портреты учителей
Автори: Ион Деген
Розділи: Історія медицини