Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
№8 (695), 2019

Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІII)
Автори: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Розділи: Медичні форуми
За матеріалами науково-практичної конференції «Від медичної науки  до клінічної практики», присвяченої 100-річчю з дня народження Л.Т. Малої, у м. Чернівці
Автори: Ярина Н.А., Рудик Ю.С., Серік С.А., Колеснікова О.М.
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Розділи: Медичні форуми
Офтальмологические проявления системных васкулитов
Автори: Головач И.Ю.(1), Егудина Е.Д.(2), Бевзенко Т.Б.(3)
(1) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепр, Украина
(3) — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія
Письма с заграничной больничной койки
Автори: Борис Пухлик, профессор
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Розділи: Від першої особи
ОДЕССКИЕ ВРАЧИ ИЗ РОДА ДИТЕРИХСОВ
Автори: Литвак А.И., к.м.н., доцент, ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, г. Одесса, Украина
Михайленко В.Л., к.м.н., доцент, главный врач КУ «Одесский городской центр здоровья», г. Одесса, Украина

Розділи: Історія медицини
Нові рекомендації з локальної терапії та дослідження ефективності препарату Фастум® гель при остеоартрозі колінних суглобів:  огляд літератури Й результати власних досліджень
Автори: Поворознюк В.В., д.м.н., професор, Мусієнко А.С., Гриб Н.В., Ткачук А.А.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія
Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань IV Всеукраїнський з’їзд алергологів, м. Вінниця, 23–25 травня 2019 р.
Автори: Зайков С.В., д.м.н., професор
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Лабораторная диагностика тромботической микроангиопатии
Автори: Мельник А.А.,
к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

Розділи: Довідник фахівця
Профілактична медицина та медичні проблеми екології і охорони довкілля в Україні (невідкладні виклики сьогодення)
Автори: Трахтенберг І.М., академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
Назаренко В.І., завідувач лабораторії з вивчення і нормування фізичних факторів ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Розділи: Довідник фахівця
Взаємозалежність державної й приватної охорони здоров’я — вагомий фактор подолання ідеологічних суперечностей на шляху до страхової медицини
Автори: Дезидерій Петнегазі, лікар-хірург, к.м.н., заслужений лікар України
Софія Петнегазі, психолог

Розділи: Довідник фахівця
Можно ли заменить уколы неинъекционными способами введения инсулина и глюкометрии?
Автори: Никберг И.И., д.м.н., профессор, чл.-корр. Российской академии естествознания, г. Сидней, Австралия
Рубрики: Ендокринологія
Політравма при падінні з драбини
Автори: Ломей Я.І., Демкович Т.М., Ломей Ю.Я., Лещак В.В.
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Сколе, Україна

Розділи: Клінічні дослідження