Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал «Практична онкологія»
Том 2, №4, 2019

Молекулярная патология уротелиальных карцином: прогностические и предиктивные биомаркеры
Автори: Сулаева О.Н.(1), Стаховский А.Э.(2), Шапочка Д.А.(1), Селезнев А.А.(1)
(1) — Патоморфологическая лаборатория CSD Health Care, г. Киев, Украина
(2) — Национальный институт рака, г. Киев, Украина

Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні методи медичної візуалізації в діагностиці  й скринінгу раку молочної залози
Автори: Божок Є.М.(1), Зотов О.С.(2)
(1) — ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патофизиологическое обоснование и перспективы использования ксилита в нутритивной поддержке онкологических пациентов
Автори: Гривкова Л.В.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Парціальна цистектомія з ад’ювантною хіміо-  або променевою терапією при м’язово-інвазивному раку сечового міхура (огляд літератури)
Автори: Навроцький Б.М.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні критерії діагностики та принципи  лікування множинної мієломи  (огляд літератури)
Автори: Яменко О.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи в діагностиці й лікуванні ALK-позитивного недрібноклітинного раку легені
Автори: Овсяннікова Д.І.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця