Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

 

 


 

Шановні колеги!

Активне професійне життя лікарів триває 30–40 років, і протягом усього цього часу вони повинні постійно оновлювати свої знання.
Термін «безперервний професійний розвиток» отримав своє визнання на початку XXI ст. і був введений Всесвітньою федерацією медичної освіти з метою збереження високого рівня знань і вмінь медичних працівників, а також їх постійного удосконалення відповідно до вимог часу.
Основними завданнями атестації лікарів є оцінка виконання лікарями вимог щодо отримання післядипломної освіти в інтернатурі, підвищення їх кваліфікації і проходження безперервного професійного розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я». Дистанційна форма навчання дозволяє лікарю підвищувати рівень професійної кваліфікації без зупинки лікувального процесу, мінімізує фінансові й часові витрати.
Переваги навчання і тестування онлайн — можливість докладно вивчити матеріал і пропоновану додаткову літературу, дізнатися результат відразу ж після виконання тестового завдання, отримати сертифікат учасника  в максимально короткий термін.

Звертаємо вашу увагу: бали нараховуються  за шкалою значень (наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019)

Успіхів вам в оволодінні новими знаннями!


 

Наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 р. за № 293/33264

Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку


з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Підтвердний документ

в Україні

в інших країнах*

1. Формальна освіта

 

1.1

Присвоєння кваліфікації «лікар-спеціаліст» відповідної лікарської спеціальності.
Нарахування балів у рік присвоєння кваліфікації

50

100

Сертифікат/ диплом

1.2

Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» (доктор філософії, доктор наук).
Нарахування балів у рік захисту дисертації

50

100

Диплом

2. Неформальна освіта

 

2.1

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, у тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:
 1 тиждень
 2 і більше тижнів.
Підвищення кваліфікації на курсах стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти

 25

50
 
50

 

Посвідчення/свідоцтво

2.2

Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти/закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівець.
З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше ніж 25 за рік**

3 за день

5 за день

Відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні.
Сертифікат/диплом для іншої країни з програмою стажування

3. Інформальна освіта

 

3.1

Науково-практична конференція, конгрес, симпозіум:
 участь в одноденному заході;
 участь у заході тривалістю 2 дні та більше;
 стендова доповідь;
 усна доповідь.
Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

5*
10*
 

20
30

10
20
 

50
70

Сертифікат або диплом про участь у конференції.
Доповідь підтверджується програмою події і/або публікацією в матеріалах заходу

3.2

Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.
Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних і 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години;
англомовні курси — відповідно до кількості балів у сертифікаті

Сертифікат

3.3

Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, у тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:
 одноденний захід;
 захід тривалістю 2 дні та більше

 15*

25*

20

30

Сертифікат/диплом

3.4

Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):
 одноденний захід;
 захід тривалістю 2 дні та більше

10*

20*

15

25

Сертифікат/диплом

3.5

Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором

20

30
в іноземних виданнях англійською мовою

Бібліографічна довідка