Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 5 (45) 2012

Повернутися до номеру

Редкие случаи эндокринной патологии

Автори: В.І. Паньків

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Монографія доктора медичних наук, професора Михайла Лазаровича Кирилюка «Редкие случаи эндокринной патологии» (Кири-люк М.Л. Редкие случаи эндокринной патологии: Монография. — Черновцы: Букрек, 2012. — 280 с., 54 ил. ISBN 978-966-697-440-3, www.bukrek.net, info@bukrek.net)

Матеріал монографії професора-ендокринолога Михайла Лазаровича Кирилюка, що недавно вийшла у світ, викладено на 280 сторінках тексту, ілюстровано 54 фотографіями, покажчик літератури вміщує 269 джерел вітчизняної та англомовної наукової літератури. Слід відзначити, що більшість зарубіжних джерел датовані останнім десятиліттям. Посібник складається з 12 розділів, у яких розглянуло понад 200 випадків ендокринної патології, він відбиває всі основні складові частини сучасної ендокринології. Матеріал узагальнений у вигляді коментарів автора, що надаються після висвітлення клінічного випадку, і відповідає вимогам до навчальних посібників.

У вступі автор висвітлює основні передумови написання посібника. Далі, посилаючись на власні дані та літературні джерела, автор подає опис рідкісних ендокринологічних захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи, щитоподібної залози, прищитоподібних залоз, надниркових залоз, підшлункової залози, статевих залоз, множинних ендокринних неоплазій, порушення статевого диференціювання, ектопічної продукції гормонів. У посібнику подано власне трактування та точку зору цитованих авторів щодо етіології, патогенезу, методів диференціальної діагностики та лікування розглянутих рідкісних захворювань, за винятком деяких специфічних випадків.

Як свідчить зміст посібника, увесь сенс роботи полягає в обґрунтуванні необхідності навчання лікарів через аналіз виникнення та перебігу рідкісних захворювань ендокринних залоз. Саме в цьому вбачається новизна та практична значимість посібника. Слід підкреслити, що автором уперше розроблена цікава методологічна база щодо заохочення лікарів до самостійного навчання.

Практично всі власні клінічні випадки проаналізовані автором самостійно. 22 публікації за результатами роботи відбивають основний її зміст.

Позитивним є те, що в поданих випадках застосовані новітні методики діагностики (молекулярно-генетичні, інструментальні, біохімічні). Це дає змогу лікарям ознайомитись із ними безпосередньо в практичній площині.

У всіх розділах посібника наведені сучасні дані, що відбивають світовий досвід своєчасної діагностики рідкісних форм ендокринних захворювань. Звертає на себе увагу наявність власних фотографій пацієнтів із захворюваннями залоз внутрішньої секреції.

Зміст монографії переконливо доводить її наукову та педагогічну фундаментальність, а практичні рекомендації надають конкретні методики ранньої діагностики та лікування.

Монографію професора М.Л. Кирилюка можна рекомендувати як навчальний посібник для слухачів системи вищої післядипломної медичної освіти.

Завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського
науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації
ендокринних органів і тканин, доктор медичних наук, професор

В.І. ПаньківПовернутися до номеру