Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал

Редакційна колегія


Головний редактор

 

Паньків Володимир Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна.Науковий редактор

 

Товкай Олександр Андрійович – доктор медичних наук, професор, директор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна.

 


Заступник головного редактора

 

Юзвенко Тетяна Юріївна – доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна..Мовний редактор

 

Дідушко Оксана Миколаївна – доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна.Редактор статистичних даних

 

Сергієнко Вікторія Олександрівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри ендокринології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна.Редактор з наукової етики

 

Пашковська Наталія Вікторівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна.Менеджер-редактор

 

Ончул Лариса – Видавничий дім Заславський, Реклінгхаузен, Німеччина.Відповідальні секретарі

 

Павлунік Іван – учений секретар ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна.

Паньків Іван – доктор медичних наук, доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна.

 


Редакційна колегія

 

 • Большова Олена Василівна – доктор медичних наук, професор, керівник відділу дитячої ендокринної патології, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», Київ, Україна.
 • Бондаренко Володимир Олександрович – доктор медичних наук, професор, керівник відділення патології статевих залоз, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України, Харків, Україна.
 • Булдигіна Юлія Валеріївна – доктор медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринологіі та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.
 • Власенко Марина Володимирівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Вінниця, Україна.
 • Геруш Ігор Васильович – професор, ректор Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна.
 • Гончарова Ольга Аркадіївна – доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
 • Караченцев Юрій Іванович – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ендокринної хірургії, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харків, Україна.
 • Кирилюк Михайло Лазарович – доктор медичних наук, професор, Клініка Національного університету охорони здоров'я ім. П.Л. Шупика. МОЗУ «Академічний Медичний Центр», Київ, Україна.
 • Кобиляк Назарій Миколайович – доктор медичних наук, доцент, кафедра ендокринології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна.
 • Коваль Сергій Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень, ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», Харків, Україна.
 • Комісаренко Юлія Ігорівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.
 • Корпачев Вадим Валерійович – доктор медичних наук, професор, керівник відділу вікової ендокринології та клінічної фармакології, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», Київ, Україна.
 • Кравченко Віктор Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу епідеміології ендокринних захворювань, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», Київ, Україна.
 • Кравчун Нонна Олександрівна – доктор медичних наук, професор, заступник директора, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України, Харків, Україна.
 • Лучицький Євген Васильович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу репродуктивної ендокринології, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.
 • Маньковський Борис Микитович – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна.
 • Місюра Катерина Василівна – доктор медичних наук, професор, директор, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харків, Україна.
 • Мітченко Олена Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу дисліпідемій, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, Україна.
 • Паламарчук Володимир Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ендокринної хірургії, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна.
 • Пасєчко Надія Василівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 з курсом ендокринології, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна.
 • Перцева Наталія Олегівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Дніпровський державний медичний університет. Дніпро, Україна.
 • Резніков Олександр Григорович – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», Київ, Україна.
 • Сергієнко Олександр Олексійович – доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна.
 • Скрипник Надія Василівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна.
 • Соколова Любов Костянтинівна – доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», керівник відділу клінічної діабетології, Київ, Україна.
 • Тронько Микола Дмитрович – доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, директор, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.
 • Урбанович Аліна Мечиславівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Укаїна.
 • Vidmantas Alekna – MD, професор, завідувач кафедри ендокринології, медичний факультет, Вільнюський університет, Вільнюс, Литва.
 • Czupryniak Leszek – MD, професор, завідувач кафедри діабетології та внутрішньої медицини, Варшавський медичний університет, Варшава, Польща.
 • Holick Michael – MD, PhD, MS, професор кафедри медичної ендокринології, діабету, харчування та контролю ваги, директор лабораторії дослідження вітаміну D, шкіри та кісток, Медична школа Бостонського університету, Бостон, США.
 • Mascarenhas Mário Rui G. – доктор медицини, професор клініки ендокринології Медичної школи Лісабонського університету, завідувач відділення ендокринології, Університетська лікарня Санта-Марія, Лісабон, Португалія.
 • Mota Maria F.A. – MD, професор, завідувач відділення ендокринології, Медичний та фармацевтичний університет Крайова, Крайова, Румунія.
 • Papanas Nikolaos – MD, професор, керівник Центру діабету – Клініки діабетичної стопи, Фракійський університет Демокріта, Олександруполіс, Греція.
 • Radzevičienė Lina – PhD, Ass professor, старший науковий співробітник лабораторії цукрового діабету Інституту ендокринології Литовського університету медичних наук Каунас, Литва.
 • Standl Eberhard – MD, PhD, FESC, професор, Центр Гельмгольца, Мюнхенська група досліджень діабету, Мюнхен, Німеччина.
 • Tkáč Ivan – MD, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №4, університетська клініка ім. Л.Пастера, Університет Павла Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччина.
 • Yki-Järvinen Hannele – доктор медичних наук, професор, науковий співробітник Королівського коледжу лікарів, керівник програми докторантури в галузі клінічних досліджень з внутрішньої медицини та реабілітації, медичний факультет університету Хельсінкі, Гельсінкі, Фінляндія.
 • Zimmet Paul – MD, PhD, професор, Інститут дослідження патології серця та діабету, Університет Монаша, Мельбурн, Австралія.