Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 5(11) 2007

Повернутися до номеру

Міністерство охорони здоров’я України. Наказ «Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України»

З метою удосконалення організації надання ендокринологічної допомоги населенню України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про ендокринологічну службу України (додається).

1.2. Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія» (додається).

1.3. Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія» (додається).

1.4. Положення про головного спеціаліста МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» (додаються).

1.5. Примірне Положення про ендокринологічний центр (додається).

1.6. Примірне Положення про ендокринологічне відділення (додається).

1.7. Примірне Положення про ендокринологічний кабінет поліклініки (додається).

1.8. Примірне Положення про дитяче ендокринологічне відділення (додається).

1.9. Примірне Положення про дитячий ендокринологічний кабінет поліклініки (додається).

1.10. Примірне Положення про кабінет «Діабетична стопа» (додається).

1.11. Примірне Положення про кабінет навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет (додається).

1.12. Примірне Положення про кабінет «Діабетична ретинопатія» (додається).

1.13. Примірне Положення про кабінет лікаря гінеколога-ендокринолога (додається).

1.14. Примірне Положення про кабінет репродуктивної ендокринології (додається).

1.15. Схема звіту про надання ендокринологічної допомоги дорослому населенню (додається).

1.16. Схема звіту про надання ендокринологічної допомоги дитячому населенню (додається).

1.17. Вкладиші до історії хвороби стаціонарного хворого: хворого з ендокринною патологією, хворого на цукровий діабет, хворого з патологією щитоподібної залози, хворого із порушенням росту й статевого розвитку, дитини з патологією щитоподібної залози, дитини, яка хвора на цукровий діабет, дитини з ендокринною патологією (додаються).

1.18. Вкладиші щоденників до історії хвороби стаціонарного хворого: із ендокринною патологією, хворого на цукровий діабет, з патологією щитоподібної залози (додаються).

1.19. Вкладиш до амбулаторної картки огляду хворого лікарем-ендокринологом (додається).

1.20. Вкладиш до амбулаторної картки огляду хворого дитячим ендокринологом (додається).

1.21. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого з ендокринною патологією хірургом (додається).

1.22. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого на цукровий діабет хірургом-подологом (додається).

1.23. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого на цукровий діабет лікарем-неврологом (додається).

1.24. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого на цукровий діабет лікарем-офтальмологом (додається).

2. Установити, що високоспеціалізована ендокринологічна допомога надається:

2.1. Дорослому населенню на базі:

Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (м. Київ);
Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (м. Київ);
Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України (м. Харків).

2.2. Дітям до 18 років на базі:

Української дитячої спеціалізованої лікарні  ОХМАТДИТ МОЗ України (м. Київ);
Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (м. Київ);
Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України (м. Харків).

2.3. Спеціалізована хірургічна допомога дітям до 18 років з ендокринною патологією на базі:

Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (м. Київ);
Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (м. Київ).

3. Призначити головами експертних комісій ендокринологічної служби з питань:

діабетології — заступника директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, д.м.н., проф. Маньковського Б.М.;
клінічної ендокринології — завідувача відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, д.м.н., проф. Паньківа В.І.;
ендокринної хірургії — заступника директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, д.м.н., проф. Черенька С.М.;
дитячої та підліткової ендокринології — завідувача відділу дитячої та підліткової ендокринології, к.м.н. Зелінську Н.Б.;
репродуктивної ендокринології — завідувача відділу репродуктивної ендокринології, д.м.н. Яроцького М.Є.;
інформаційно-аналітичної роботи — головного лікаря Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру Прудиуса П.Г.

4. Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1. Перейменувати ендокринологічні диспансери в ендокринологічні центри

2007–2008 рр. 

4.2. Створити на базі багатопрофільних обласних лікарень, центральних міських лікарень мм. Києва, Севастополя ендокринологічні центри, дитячих обласних лікарень та міської лікарні мм. Києва, Севастополя — дитячі ендокринологічні відділення

2007–2008 рр. 

4.3. Створити на базі ендокринологічних центрів або ендокринологічних відділень закладів охорони здоров’я третинного рівня кабінети «Діабетична стопа» та «Діабетична ретинопатія»

2007–2008 рр. 

4.4. Створити на базі поліклінічних відділень ендокринологічних закладів охорони здоров’я третинного рівня та високоспеціалізованих ендокринологічних медичних установ кабінети навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет та забезпечити їх необхідним обладнанням та медичними кадрами

2007–2008 рр. 

4.5. Продовжити роботу щодо відкриття на базі ендокринологічних центрів або ендокринологічних відділень обласних та міських лікарень денних стаціонарів та забезпечення їх медичними кадрами.

4.6. З метою раннього виявлення хворих на цукровий діабет забезпечити:

4.6.1. Профілактичні обстеження вагітних та осіб із груп підвищеного ризику шляхом проведення глюкозотолерантного тесту.

4.6.2. Виїзди консультативних бригад лікарів-ендокринологів та дитячих ендокринологів у віддалені населені пункти для проведення профілактичних та диспансерних оглядів дитячого та дорослого населення.

4.7. Забезпечити неонатальний скринінг на вроджений гіпотиреоз з обов’язковою консультацією дитячого ендокринолога в разі виявлення порушення функції щитоподібної залози для призначення дитині своєчасного лікування.

4.8. Забезпечити проведення диспансеризації хворих з ендокринною патологією згідно із стандартами надання медичної допомоги хворим цієї категорії.

4.9. Забезпечити проведення диспансерного спостереження дорослих хворих на цукровий діабет 2-го типу, які не потребують лікування препаратами інсуліну, дільничними терапевтами або лікарями загальної практики — сімейної медицини з консультацією лікарем-ендокринологом (двічі на рік).

4.10. Забезпечити відділення, що надають невідкладну допомогу хворим з ендокринною патологією, необхідним лабораторним обладнанням для цілодобового визначення цукру в крові, рН крові, електролітів (К, Na, Cl) та інших показників (для дітей — згідно із «Протоколами надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією», затвердженими наказом МОЗ України від 27.04.2006 № 254)

постійно.

4.11. Забезпечити своєчасне проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіаліз, перитонеальний діаліз) хворим на цукровий діабет із діабетичною нефропатією в спеціалізованих відділеннях.

4.12. З метою уникнення необгрунтованих хірургічних втручань на органах ендокринної системи забезпечити комісійне вирішення питання щодо доцільності хірургічного лікування хворих з ендокринною патологією.

4.13. Забезпечити комісійний розгляд кожного випадку смерті дитини від цукрового діабету за участю головних позаштатних спеціалістів територіального органу управління медичною галуззю зі спеціальностей «Дитяча ендокринологія» та «Анестезіологія». Результати розгляду заслуховувати на патолого-анатомічних конференціях

впродовж 2 тижнів після
випадку смерті.

4.14. Передавати первинну документацію, що засвідчує випадки смерті дітей від цукрового діабету, а також рецензії та протоколи патологоанатомічної конференції головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»

впродовж 1 місяця після
випадку смерті.

4.15. Забезпечити щорічне оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, в умовах санаторіїв та оздоровчих груп санаторного типу.

4.16. Продовжити роботу щодо створення та функціонування державних реєстрів хворих на цукровий діабет та дітей із гіпофізарним нанізмом.

4.17. Включити до державного реєстру хворих на цукровий діабет осіб, які обслуговуються у відомчих закладах охорони здоров’я, для забезпечення їх лікарськими засобами за рахунок коштів Державного бюджету.

4.18. Включити до переліку хворих дітей із соматотропною недостатністю, які забезпечуються препаратами гормону росту за рахунок коштів Державного бюджету, дітей із синдромом Шерешевського — Тернера та синдромом Нунан.

4.19. Забезпечити погодження з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» призначення головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія».

4.20. Затверджувати головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» на термін до 3 років з укладанням відповідної трудової угоди.

4.21. Забезпечити направлення головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» на проходження атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії в атестаційній комісії МОЗ України.

4.22. Розглянути можливість додаткової оплати головним позаштатним спеціалістам МОЗ АР Крим, управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» у розмірі 50 % від посадового окладу за основним місцем роботи.

4.23. Забезпечити надання довідок про стан надання ендокринологічної допомоги населенню відповідних територій головним позаштатним спеціалістам МОЗ України зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія»

двічі на рік: до 30 січня,
до 30 липня.

4.24. Забезпечити проведення навчання лікарів ендокринологів, хірургів, ортопедів-травматологів, медичних сестер, які працюють у кабінетах «Діабетична стопа» та кабінетах навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет на базі Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України за умови наявності ліцензії МОН України на освітню діяльність.

5. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» проводити аналіз стану надання ендокринологічної допомоги населенню України та надавати до Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України

двічі на рік: до 15 лютого,
до 15 серпня.

6. Головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія»:

6.1. Спільно з Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Інститутом проблем ендокринної патології АМН України, Інститутом ендокринології ім. В.П. Комісаренка розробити перелік закладів, де надається спеціалізована хірургічна допомога хворим на ендокринну патологію.

6.2. Спільно з експертними комісіями ендокринологічної служби розробити «Протоколи надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією»

до 01.10.2007 р.

7. Головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»:

7.1. Дослідити стан фізичного та статевого розвитку дітей та підлітків України

до 01.01.2008 р.

7.2. Визначити основні чинники, які негативно впливають на статевий розвиток дітей та підлітків, та напрями профілактики цих розладів

до 01.01.2008 р.

8. Начальнику центру медичної статистики МОЗ України:

8.1. Внести зміни до статистичної звітності з цукрового діабету із включенням інформації про кількість хворих на цукровий діабет 2-го типу, які потребують лікування препаратами інсуліну.

8.2. Включити до державної статистичної звітності такі захворювання:

8.2.1. З дитячої ендокринології:

нецукровий діабет;
вроджена дисфункція кори надниркових залоз;
затримка росту, у тому числі гіпофізарний нанізм;
синдром Шерешевського — Тернера;
затримка статевого розвитку (окремо у дівчаток і у хлопчиків), у тому числі первинний гіпогонадизм (окремо);
синдром полікістозних яєчників.

8.2.2. З ендокринології:

нецукровий діабет;
вроджена дисфункція кори надниркових залоз;
гіпофізарний нанізм;
синдром Шерешевського — Тернера;
первинний гіпогонадизм (окремо у жінок та чоловіків);
синдром полікістозних яєчників, що має шифр хвороби ендокринної системи.

8.3. Вивести з переліку захворювань, що входять до звітних статистичних показників з дитячої ендокринології, неендокринні захворювання — муковісцидоз та фенілкетонурію, які не потребують спостереження лікаря-ендокринолога, але впливають на показники ендокринологічної служби.

9. МОЗ України затверджувати головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» на термін до 5 років з укладанням відповідної трудової угоди.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Бідного В.Г.

Міністр Ю.О. Гайдаєв


Положення про ендокринологічну службу України

1. Загальні положення

1. Ендокринологічна служба України (надалі — Служба) створюється для об’єднання зусиль та спрямування діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ на підвищення доступності та якості спеціалізованої ендокринологічної допомоги населенню України.

2. Служба підзвітна та підконтрольна Департаменту розвитку медичної допомоги та Управлінню дитинства, материнства та санаторної справи МОЗ України.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами та Розпорядженнями Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами.

4. Служба взаємодіє з іншими зацікавленими службами галузі охорони здоров’я.

5. Діяльність Служби спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на:

забезпечення доступності надання якісної спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
розробку та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринної патології;
підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для вирішення проблем попередження, виявлення та лікування ендокринних захворювань;
зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення України внаслідок ендокринної патології.

2. Структура Служби

Структура Служби представлена таким чином:

2.1. Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія».

2.2. Головні позаштатні спеціалісти МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія».

2.3. Головні позаштатні спеціалісти центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія».

2.4. Наукові установи:

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;
Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України;
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комі-саренка АМН України.

2.5. Спеціалізовані заклади та підрозділи закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

3. Дорадчі органи Служби

До дорадчих органів Служби відносяться такі:

3.1. Координаційна рада МОЗ України з питань виконання державної програми «Цукровий діабет».

3.2. Експертні комісії Служби з таких напрямків:

діабетологія;
ендокринна хірургія;
клінічна ендокринологія;
репродуктивна ендокринологія;
дитяча та підліткова ендокринологія;
інформаційно-аналітична служба.

4. Рівні підконтрольності та підзвітності Служби

4.1. Департаменту розвитку медичної допомоги та Управлінню дитинства, материнства та санаторної справи МОЗ України підконтрольні та підзвітні:

головні позаштатні спеціалісти МОЗ України зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» відповідно.

4.2. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» підзвітні:

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;
Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України;
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комі-саренка АМН України;
головні позаштатні спеціалісти МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія».

4.3. Науковим установам (відповідно до спільного наказу МОЗ України та АМН України від 28.03.2006 № 175/23) підзвітні:

4.3.1. Українському науково-практичному центрові ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України:

головні позаштатні спеціалісти зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я Вінницької, Житомирської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4.3.2. Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України:

головні позаштатні спеціалісти зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» управлінь охорони здоров’я Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської обласних державних адміністрацій.

4.3.3. Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України:

головні позаштатні спеціалісти зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» управлінь охорони здоров’я Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької обласних державних адміністрацій.

4.4. Головним позаштатним спеціалістам зі спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

головні позаштатні спеціалісти центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія».

5. Завдання Служби

Основними завданнями Служби є:

5.1. Розробка проектів нормативно-правових актів із питань профілактики, діагностики та лікування хворих з ендокринною патологією.

5.2. Визначення потреби закладів охорони здоров’я, спеціалізованих закладів охорони здоров’я та наукових установ у лікарських засобах та виробах медичного призначення для лікування хворих з ендокринною патологією, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.3. Розробка перспективних планів щодо проведення наукових досліджень з актуальних питань ендокринології.

5.4. Розробка пріоритетних напрямів розвитку Служби, що передбачають проведення заходів із попередження та виявлення ендокринної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення внаслідок ендокринних захворювань.

5.5. Участь у перевірці наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

5.6. Узагальнення та аналіз інформації щодо надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологію.

5.7. Забезпечення постійного оновлення та ефективного функціонування реєстру хворих з ендокринною патологією, насамперед хворих на цукровий діабет.

5.8. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів, лікарів загально-лікувальної мережі та лікарів суміжних спеціальностей із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.9. Участь у роботі експертних груп МОЗ України з питань закупівлі за рахунок коштів державного бюджету лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання для профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.10. Розробка та впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.11. Розробка, координація впровадження та контроль за виконанням загальнодержавних програм та заходів із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.12. Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.13. Організація разом із зацікавленими суміжними службами галузі охорони здоров’я наукових досліджень із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.14. Розробка та контроль за реалізацією заходів, спрямованих на зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення внаслідок ендокринної патології.

5.15. Визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією та шляхів їх вирішення.

5.16. Організація та контроль за проведенням профілактичних оглядів населення з метою раннього та своєчасного виявлення ендокринних захворювань.

6. Функції Служби

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання закладами охорони здоров’я та науковими установами, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією, конституційного права громадян на охорону здоров’я.

6.2. Бере участь у розробці проектів загальнодержавних програм, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

6.3. Готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів діяльності галузі охорони здоров’я, насамперед тих, що стосуються удосконалення надання спеціалізованої допомоги хворим з ендокринною патологією.

6.4. Розробляє та організовує виконання загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

6.5. Здійснює відповідно до чинного законодавства функції з оперативного управління закладами охорони здоров’я та науковими установами, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

6.6. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я хворих з ендокринною патологією та бере участь у розробці заходів, спрямованих на збереження й покращення здоров’я хворих цієї категорії.

6.7. Бере участь у розробленні державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологію.

6.8. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян із питань надання медичної допомоги хворим на ендокринну патологію.

6.9. Сприяє організації підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія», «Терапія», «Педіатрія», «Загальна практика — загальна медицина» та іншими спеціальностями.

6.10. Визначає вимоги до кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників відповідної спеціальності.

6.11. Розробляє пропозиції з питань надання спеціалізованої ендокринологічної допомоги щодо кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять медичну діяльність.

6.12. Здійснює аналіз скарг і звернень із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

6.13. У рамках виконання державних цільових програм здійснює моніторинг потреби закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією, у лікарських засобах, виробах медичного призначення та обладнанні для профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

6.14. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Службу завдань.

7. Права Служби

Служба відповідно до покладених на неї завдань має право:

7.1. За дорученням керівництва МОЗ України представляти МОЗ України з питань організації надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

7.2. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку від закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією, необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться в межах компетенції Служби та необхідні для реалізації покладених на неї завдань.

7.3. Вносити на розгляд керівництва Департаменту розвитку медичної допомоги та МОЗ України пропозиції щодо:

7.3.1. Відзнаки спеціалістів галузі охорони здоров’я.

7.3.2. Розвитку спеціалізованої ендокринологічної допомоги.

7.3.3. Удосконалення роботи закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

7.4. Перевіряти роботу закладів охорони здоров’я та наукових установ із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

7.5. Брати участь у організації, підготовці та проведенні конференцій, семінарів та з’їздів, конгресів, симпозіумів із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

7.6. Співпрацювати з міжнародними організаціями та зарубіжними країнами з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія»

1. Загальні положення

1.1. Посада головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія» (надалі — Спеціаліста) не входить до основної номенклатури МОЗ України.

1.2. Спеціаліст призначається на посаду та звільняється з неї наказом МОЗ України, який видається після укладання відповідної трудової угоди на термін до 5 років.

1.3. Спеціаліст здійснює визначені цим Положенням завдання та обов’язки на громадських засадах, безоплатно.

1.4. Спеціаліст безпосередньо підпорядковується директору Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України та одному із заступників Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.

1.5. Спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами та Розпорядженнями Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

2. Кваліфікаційні вимоги

2.1. Повна вища освіта за напрямом підготовки «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатура за однією із спеціальностей медичного профілю. Спеціалізація з ендокринології. Кваліфікаційна категорія з ендокринології, науковий ступінь та стаж роботи за фахом не менше 10 років.

3. Спеціаліст повинен

3.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки.

3.2. Орієнтуватися в чинному законодавстві з питань, що мають відношення до сфери професійної діяльності.

3.3. Знати структуру системи охорони здоров’я, структуру ендокринологічної служби України та основні напрямки державної політики, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

3.4. Поєднувати знання фундаментальних питань теорії з практикою.

3.5. Володіти показниками стану здоров’я населення.

3.6. Володіти основами організації охорони здоров’я, загальної й соціальної психології.

4. Завдання та обов’язки

Спеціаліст:

4.1. Виконує в межах компетенції доручення керівництва Департаменту розвитку медичної допомоги та МОЗ України.

4.2. За дорученням керівництва МОЗ України представляє МОЗ України з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.3. Здійснює загальне керівництво діяльністю головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія».

4.4. Забезпечує контроль за реалізацією державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає розвиток спеціалізованої ендокринологічної допомоги.

4.5. Бере участь у розробці та здійснює контроль за додержанням затверджених стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення дорослого населення доступною та якісною спеціалізованою ендокринологічною медичною допомогою.

4.6. Організовує роботу з перегляду чинних та підготовки нових нормативних актів із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.7. Бере участь у розробці концепцій, програм та заходів із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.8. Вивчає стан та вносить пропозиції керівництву Департаменту розвитку медичної допомоги щодо покращення доступності та якості медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.9. Здійснює координацію та контроль за виконанням загальнодержавних концепцій, програм та заходів із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.10. Виробляє пропозиції щодо удосконалення системи додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів лікувального профілю з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринної патології.

4.11. Бере участь у формуванні тематики науково-дослідних робіт, спрямованих на розробку нових методів профілактики, діагностики та лікування ендокринної патології.

4.12. Забезпечує контроль за ефективністю використання наявних ресурсів наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією, вносить пропозиції щодо оптимізації їх мережі, потужності та штатної структури.

4.13. Готує матеріали та бере участь у проведенні колегій, апаратних та селекторних нарад МОЗ України, нарад у Міністра охорони здоров’я України, його заступників із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.14. Є членом центральної атестаційної комісії МОЗ України.

4.15. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи ендокринологічної служби України.

4.16. Координує та регулює в межах компетенції своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, громадських організацій, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань надання спеціалізованої ендокринологічної допомоги.

4.17. Надає організаційно-методичну допомогу головним позаштатним спеціалістам МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія» з питань організації надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.18. У межах компетенції перевіряє наукові установи, заклади та підрозділи закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

4.19. Здійснює збір, узагальнення та аналіз даних щодо стану здоров’я хворих з ендокринною патологією та діяльності наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринними захворюваннями.

4.20. Здійснює інформаційне забезпечення МОЗ України з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.21. Забезпечує впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4.22. Вивчає світовий досвід профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань та організовує його впровадження у практичну діяльність наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

4.23. Організовує науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4.24. Забезпечує постійне оновлення та ефективне функціонування реєстру хворих на цукровий діабет.

4.25. Визначає потребу закладів охорони здоров’я, спеціалізованих закладів охорони здоров’я та наукових установ у лікарських засобах та виробах медичного призначення для лікування хворих з ендокринною патологією, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4.26. Визначає проблемні питання надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією та шляхи їх вирішення.

4.27. Забезпечує контроль за проведенням профілактичних оглядів населення з метою раннього та своєчасного виявлення ендокринних захворювань.

4.28. Бере участь у підготовки планів закупівель за рахунок коштів державного бюджету лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання для профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

У разі неналежного виконання покладених завдань та обов’язків, визначених цим Положенням, Спеціаліст може бути звільнений із посади достроково.

5. Права

Спеціаліст має право:

5.1. За дорученням керівництва МОЗ України представляти МОЗ України з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію від структурних підрозділів МОЗ України, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.3. Залучати головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія», представників закладів охорони здоров’я та наукових установ до підготовки законодавчих та нормативних актів, матеріалів на колегії, апаратні та селекторні наради МОЗ України, до участі в роботі комісій та робочих груп із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.4. Вести ділове листування із структурними підрозділами МОЗ України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України з інших спеціальностей, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в межах компетенції.

5.5. Вносити на розгляд Департаменту розвитку медичної допомоги пропозиції щодо вдосконалення роботи ендокринологічної служби.

5.6. Підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у науково-практичних з’їздах, форумах, конференціях із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.7. Вживати дієвих заходів щодо удосконалення роботи ендокринологічної служби.

5.8. У межах своєї компетенції візувати та підписувати документи.

5.9. Подавати пропозиції стосовно створення робочих груп та комісій із питань організації надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.10. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію в системі післядипломної освіти.

5.11. Здійснювати в межах повноважень особистий прийом громадян із питань надання спеціалізованої ендокринологічної медичної допомоги.

5.12. Брати участь у перевірках у встановленому порядку органів управління та закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування, а також наукових установ із питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.13. Координувати роботу головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія» з питань організації надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.14. Вносити на розгляд керівництва Департаменту розвитку медичної допомоги питання щодо порушення в закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу дітям з ендокринною патологією, конституційного права на отримання якісної спеціалізованої медичної допомоги та притягнення до відповідальності осіб, діяльність яких завдала шкоди здоров’ю пацієнтів.

5.15. Узгоджує призначення та звільнення головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія».

6. Відповідальність

Спеціаліст несе відповідальність за:

6.1. Неналежне виконання або невиконання своїх обов’язків, що передбачені цим Положенням, у порядку, визначеному чинним законодавством України про працю.

6.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, у порядку, визначеному чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

6.3. Завдання матеріальної шкоди в порядку, визначеному чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

7. Взаємозв’язки з посадою

Спеціаліст взаємодіє:

7.1. Із структурними підрозділами МОЗ України, державними службами при МОЗ України, НДІ МОЗ України, АМН України, НАН України, центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»

1. Загальні положення

1.1. Посада головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія» (надалі — Спеціаліста) не входить до основної номенклатури МОЗ України.

1.2. Спеціаліст призначається на посаду та звільняється з неї наказом МОЗ України, який видається після укладання відповідної трудової угоди на термін до 5 років.

1.3. Спеціаліст здійснює визначені цим Положенням завдання та обов’язки на громадських засадах, безоплатно.

1.4. Спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальнику Управління дитинства, материнства та санаторної справи МОЗ України та одному із заступників Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.

1.5. Спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами та Розпорядженнями Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

2. Кваліфікаційні вимоги

2.1. Повна вища освіта за напрямом підготовки «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатура за однією із спеціальностей медичного профілю. Спеціалізація з дитячої ендокринології. Кваліфікаційна категорія з ендокринології, науковий ступінь та стаж роботи за фахом не менше 10 років.

3. Спеціаліст повинен

3.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки.

3.2. Орієнтуватися в чинному законодавстві з питань, що мають відношення до сфери професійної діяльності.

3.3. Знати структуру системи охорони здоров’я, структуру ендокринологічної служби України та основні напрямки державної політики, що передбачають надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

3.4. Поєднувати знання фундаментальних питань теорії з практикою.

3.5. Володіти показниками стану здоров’я дитячого населення.

3.6. Володіти основами організації охорони здоров’я, загальної й соціальної психології.

4. Завдання та обов’язки

Спеціаліст:

4.1. Виконує в межах компетенції доручення керівництва Управління материнства, дитинства та санаторної справи та МОЗ України.

4.2. За дорученням керівництва МОЗ України представляє МОЗ України з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.3. Здійснює загальне керівництво діяльністю головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Дитяча ендокринологія».

4.4. Забезпечує контроль за реалізацією державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає розвиток спеціалізованої ендокринологічної допомоги.

4.5. Бере участь у розробці та здійснює контроль за додержанням затверджених стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення дитячого населення доступною та якісною спеціалізованою ендокринологічною медичною допомогою.

4.6. Організовує роботу з перегляду чинних та підготовки нових нормативних актів з питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.7. Бере участь у розробці концепцій, програм та заходів із питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.8. Вивчає стан та вносить пропозиції начальнику Управлінню материнства, дитинства та санаторної справи щодо покращення доступності та якості медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.9. Здійснює координацію та контроль за виконанням загальнодержавних концепцій, програм та заходів із питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.10. Виробляє пропозиції щодо удосконалення системи додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів лікувального профілю з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринної патології в дітей.

4.11. Бере участь у формуванні тематики науково-дослідних робіт, спрямованих на розробку нових методів профілактики, діагностики та лікування ендокринної патології в дітей.

4.12. Забезпечує контроль за ефективністю використання наявних ресурсів наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу дітям з ендокринною патологією, вносить пропозиції щодо оптимізації їх мережі, потужності та штатної структури.

4.13. Готує матеріали та бере участь у проведенні колегій, апаратних та селекторних нарад МОЗ України, нарад у Міністра охорони здоров’я України, його заступників із питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.14. Є членом центральної атестаційної комісії МОЗ України.

4.15. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи ендокринологічної служби України.

4.16. Координує та регулює в межах компетенції своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, громадських організацій, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань надання спеціалізованої ендокринологічної допомоги дітям.

4.17. Надає організаційно-методичну допомогу головним позаштатним спеціалістам МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія» з питань організації надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.18. У межах компетенції бере участь у перевірках наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу дітям з ендокринною патологією.

4.19. Здійснює збір, узагальнення та аналіз даних щодо стану здоров’я дітей з ендокринною патологією та діяльності наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу дітям з ендокринними захворюваннями.

4.20. Здійснює інформаційне забезпечення МОЗ України з питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.21. Забезпечує впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

4.22. Вивчає світовий досвід профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань та організує його впровадження в практичну діяльність наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу дітям з ендокринною патологією.

4.23. Організовує науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

4.24. Забезпечує постійне оновлення та ефективне функціонування реєстру дітей з ендокринною патологією.

4.25. Визначає потребу закладів охорони здоров’я, спеціалізованих закладів охорони здоров’я та наукових установ у лікарських засобах та виробах медичного призначення для лікування дітей з ендокринною патологією, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

4.26. Визначає проблемні питання надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією та шляхи їх вирішення.

4.27. Здійснює контроль за проведенням профілактичних оглядів населення з метою раннього та своєчасного виявлення ендокринних захворювань у дітей.

4.28. Бере участь у підготовці планів закупівель за рахунок коштів державного бюджету лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання для профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

У разі неналежного виконання покладених завдань та обов’язків, визначених цим Положенням, Спеціаліст може бути звільнений із посади достроково.

5. Права

Спеціаліст має право:

5.1. За дорученням керівництва МОЗ України представляти МОЗ України у відносинах з органами влади, управління, юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями.

5.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів МОЗ України, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

5.3. Залучати головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія», представників закладів охорони здоров’я та наукових установ до підготовки законодавчих та нормативних актів, матеріалів на колегії, апаратні та селекторні наради МОЗ України, до участі в роботі комісій та робочих груп з питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

5.4. Вести ділове листування із структурними підрозділами МОЗ України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України з інших спеціальностей, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в межах компетенції.

5.5. Вносити на розгляд Управління дитинства, материнства та санаторної справи пропозиції щодо вдосконалення роботи ендокринологічної служби.

5.6. Підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у науково-практичних з’їздах, форумах, конференціях із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

5.7. Вживати дієвих заходів щодо удосконалення роботи ендокринологічної служби.

5.8. У межах своєї компетенції візувати та підписувати документи.

5.9. Подавати пропозиції стосовно створення робочих груп та комісій із питань організації надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

5.10. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію в системі післядипломної освіти.

5.11. Здійснювати в межах повноважень особистий прийом громадян із питань надання спеціалізованої ендокринологічної медичної допомоги дітям.

5.12. Брати участь у перевірках у встановленому порядку органів управління та закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування, а також наукових установ із питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

5.13. Координувати роботу головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Дитяча ендокринологія» з питань організації надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

5.14. Вносити на розгляд керівництва Управління дитинства, материнства та санаторної справи питання щодо порушення у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу дітям з ендокринною патологією, конституційного права на отримання якісної спеціалізованої медичної допомоги та притягнення до відповідальності осіб, діяльність яких завдала шкоди здоров’ю пацієнтів.

5.15. Узгоджує призначення та звільнення головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Дитяча ендокринологія».

6. Відповідальність

Спеціаліст несе відповідальність за:

6.1. Неналежне виконання або невиконання своїх обов’язків, що передбачені цим Положенням, у порядку, визначеному чинним законодавством України про працю.

6.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, у порядку, визначеному чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

6.3. Завдання матеріальної шкоди в порядку, визначеному чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

7. Взаємозв’язки з посадою

Спеціаліст взаємодіє:

7.1. Із структурними підрозділами МОЗ України, державними службами при МОЗ України, НДІ МОЗ України, АМН України, НАН України, центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

Начальник Управління дитинства,
материнства та санаторної справи
В.В. Бондаренко


Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія»

1. Загальні положення

1.1. Посада головного позаштатного спеціаліста МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія» (надалі — Спеціаліста) не входить до основної номенклатури територіальних органів управління.

1.2. Спеціаліст призначається на посаду та звільняється з неї наказом МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, який видається після укладання відповідної трудової угоди на термін до 3 років, за погодженням з головним позаштатним спеціалістом МОЗ Україні зі спеціальності «Ендокринологія».

1.3. Спеціаліст здійснює визначені цим Положенням завдання та обов’язки на громадських засадах, безоплатно.

1.4. Спеціаліст безпосередньо підпорядковується керівнику одного із структурних підрозділів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до розподілу обов’язків.

1.5. Спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами та Розпорядженнями Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

2. Кваліфікаційні вимоги

2.1. Повна вища освіта за напрямом підготовки «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатура за однією із спеціальностей медичного профілю. Спеціалізація з ендокринології. Кваліфікаційна категорія з ендокринології та стаж роботи за фахом не менше 7 років.

2.2. Займає посаду головного лікаря обласного ендокринологічного центру або завідувача ендокринологічного відділення обласної (Київської та Севастопольської міської) клінічної лікарні.

3. Спеціаліст повинен

3.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки.

3.2. Орієнтуватись у чинному законодавстві з питань, що мають відношення до сфери професійної діяльності.

3.3. Знати структуру системи охорони здоров’я, структуру ендокринологічної служби України та основні напрямки державної політики, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

3.4. Поєднувати знання фундаментальних питань теорії з практикою.

3.5. Володіти показниками стану здоров’я населення.

3.6. Володіти основами організації охорони здоров’я, загальної й соціальної психології.

4. Завдання та обов’язки

Спеціаліст:

4.1. Виконує в межах компетенції доручення керівництва МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4.2. За дорученням керівництва МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій представляє територіальні органи управління з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.3. Здійснює загальне керівництво діяльністю головних позаштатних спеціалістів центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія».

4.4. Забезпечує контроль за реалізацією в регіоні державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає розвиток спеціалізованої ендокринологічної допомоги.

4.5. Здійснює контроль за додержанням територіальними закладами охорони здоров’я затверджених стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення дорослого населення доступною та якісною спеціалізованою ендокринологічною медичною допомогою.

4.6. Організовує роботу з перегляду на рівні територіального органу управління чинних та підготовки нових нормативно-правових документів з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією з урахуванням чинних законодавчих та нормативних актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України.

4.7. Розробляє регіональні програми та заходи з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією з урахуванням чинних законодавчих та нормативних актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України з цього приводу.

4.8. Вивчає стан та вносить пропозиції керівництву МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо покращення доступності та якості медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.9. Здійснює координацію та контроль за виконанням в регіоні загальнодержавних концепцій, програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.10. Забезпечує контроль за ефективністю використання наявних ресурсів закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я регіону, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією, вносить пропозиції щодо оптимізації їх мережі, потужності та штатної структури.

4.11. Готує матеріали та бере участь у проведенні колегій, селекторних нарад та нарад МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.12. Є членом атестаційної комісії МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4.13. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи ендокринологічної служби регіону.

4.14. Координує та регулює в межах компетенції своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, громадських організацій, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань надання спеціалізованої ендокринологічної допомоги.

4.15. Надає організаційно-методичну допомогу головним позаштатним спеціалістам центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія» та лікарям, які надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

4.16. У межах компетенції перевіряє заклади та підрозділи закладів охорони здоров’я регіону, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

4.17. Здійснює збір, узагальнення та аналіз даних щодо стану здоров’я хворих з ендокринною патологією та діяльності закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я регіону, що надають медичну допомогу хворим з ендокринними захворюваннями.

4.18. Здійснює інформаційне забезпечення МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.19. Забезпечує впровадження в регіоні сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4.20. Вивчає світовий досвід профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань та організовує його впровадження у практичну діяльність закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я регіону.

4.21. Організовує на регіональному рівні науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4.22. Забезпечує постійне оновлення та ефективне функціонування реєстру хворих на цукровий діабет.

4.23. Визначає потребу закладів охорони здоров’я регіону в лікарських засобах та виробах медичного призначення для лікування хворих з ендокринною патологією, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань, забезпечує контроль за їх раціональним використанням.

4.24. Визначає проблемні питання регіону щодо надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією та шляхи їх вирішення на регіональному та центральному рівнях.

4.25. Забезпечує контроль за проведенням профілактичних оглядів населення регіону з метою раннього та своєчасного виявлення ендокринних захворювань.

4.26. Розробляє, планує та контролює виконання заходів щодо удосконалення медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.27. Розробляє поточні та перспективні плани роботи ендокринологічної служби регіону, які узгоджуються з головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія».

4.28. Надає висококваліфіковану консультативну допомогу хворим з ендокринною патологією.

4.29. Проводить аналіз тимчасової втрати працездатності від ендокринних захворювань та їх ускладнень. Контролює видачу та продовження листків тимчасової втрати працездатності. Надає рекомендації з обмеження виробничої діяльності хворим з ендокринною патологією. У разі виникнення суперечливих питань бере участь у роботі МСЕК при визначенні ступеня втрати працездатності.

4.30. Надає консультативну та методичну допомогу при організації кабінетів: кабінет навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет, «Діабетична стопа», «Діабетична ретинопатія» та здійснює загальне керівництво їх діяльністю.

4.31. Здійснює контроль за підвищенням кваліфікаційного рівня лікарів-ендокринологів регіону та лікарів інших спеціальностей із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань та їх ускладнень.

4.32. Проводить наради з лікарями-ендокринологами з питань удосконалення діяльності ендокринологічної служби регіону.

4.33. За підсумками роботи ендокринологічної служби регіону подає статистично-аналітичні звіти головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія».

У разі неналежного виконання покладених завдань та обов’язків, визначених цим Положенням, Спеціаліст може бути звільнений із посади достроково.

5. Права

Спеціаліст має право:

5.1. За дорученням керівництва МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій представляти територіальні органи управління з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію від структурних підрозділів МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підпорядкованих закладів охорони здоров’я, головних позаштатних спеціалістів центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія», місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.3. Залучати головних позаштатних спеціалістів центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія», представників закладів охорони здоров’я регіону до підготовки нормативно-правових документів, матеріалів на колегії, селекторні наради та наради МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, до участі в роботі комісій та робочих груп з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.4. Вести ділове листування із структурними підрозділами МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головними позаштатними спеціалістами територіальних органів управління з інших спеціальностей, головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія», закладами охорони здоров’я та науковими установами в межах компетенції.

5.5. Вносити на розгляд МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій пропозиції щодо вдосконалення роботи ендокринологічної служби регіону.

5.6. Підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у науково-практичних з’їздах, форумах, конференціях із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.7. Вживати дієвих заходів щодо удосконалення роботи ендокринологічної служби регіону.

5.8. У межах своєї компетенції візувати та підписувати документи.

5.9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію в системі післядипломної освіти.

5.10. Здійснювати у межах повноважень особистий прийом громадян із питань надання спеціалізованої ендокринологічної медичної допомоги.

5.11. Брати участь у перевірках у встановленому порядку органів управління та закладів охорони здоров’я регіону незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.12. Координувати роботу головних позаштатних спеціалістів центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія» з питань організації надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

5.13. Проходити атестацію в центральній атестаційній комісії МОЗ України.

5.14. Контролювати достовірність реєстрації лікарями суміжних спеціальностей випадків ендокринних захворювань та їх ускладнень.

5.15. Проводити консиліуми у випадках, складних для діагностики, та для хворих, що знаходяться у важкому стані, із залученням до консультацій лікарів суміжних спеціальностей.

5.16. Вирішувати питання щодо забезпечення закладів охорони здоров’я лікарями-ендокринологами.

5.17. Контролювати своєчасне підвищення кваліфікації лікарів ендокринологів та лікарів суміжних спеціальностей регіону.

6. Відповідальність

Спеціаліст несе відповідальність за:

6.1. Неналежне виконання або невиконання своїх обов’язків, що передбачені цим Положенням, у порядку, визначеному чинним законодавством України про працю.

6.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, у порядку, визначеному чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

6.3. Завдання матеріальної шкоди в порядку, визначеному чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

7. Взаємозв’язки з посадою

Спеціаліст взаємодіє:

7.1. Із головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія».

7.2. Закладами охорони здоров’я регіону незалежно від форми власності та рівня підпорядкування.

7.3. Науковими установами, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією.

7.4. Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7.5. Головними позаштатними спеціалістами центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Ендокринологія».

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Примірне Положення про ендокринологічний центр

1. Загальні положення

1.1. Засновниками ендокринологічних центрів (надалі — Центр) є МОЗ України, Верховна Рада АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради.

1.2. Повноваження з управління Центром здійснює МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.3. Повноваження з управління майном Центру здійснює управління з питань майна комунальної власності Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.4. Центр здійснює свою діяльність за рахунок коштів, що надходять з бюджету АР Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського бюджетів, благодійності, меценатства, спонсорства, доходів від основної діяльності, інших надходжень, отриманих на законних підставах.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2. Предмет і мета діяльності Центру

2.1. Центр створений із метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення в регіоні заходів, спрямованих на:

забезпечення доступності надання якісної спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
розробку та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ендокринної патології;
підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для вирішення проблем попередження, виявлення та лікування ендокринних захворювань;
зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення внаслідок ендокринної патології.

2.2. Предметом діяльності Центру є:

контроль за дотриманням закладами охорони здоров’я вимог чинного законодавства щодо надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
розробка проектів нормативно-правових актів із питань профілактики, діагностики та лікування хворих з ендокринною патологією;
розробка та впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;
розробка напрямів розвитку ендокринологічної служби регіону, що передбачають проведення заходів із попередження та виявлення ендокринної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення внаслідок ендокринних захворювань;
визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією та шляхів їх вирішення;
розробка, координація впровадження та контроль за виконанням регіональних програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
участь у розробці та опрацюванні проектів загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів охорони здоров’я регіону з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів населення з метою раннього та своєчасного виявлення ендокринних захворювань;
організація та надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
спільно з санітарно-епідеміологічною службою контроль за забезпеченням ендемічних осередків йодованою сіллю та якістю йодування солі;
забезпечення постійного оновлення та ефективного функціонування реєстру хворих з ендокринною патологією, насамперед хворих на цукровий діабет;
створення, забезпечення постійного оновлення та ефективного функціонування банку даних ресурсного забезпечення та діяльності закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринними захворюваннями;
визначення потреби закладів охорони здоров’я регіону у лікарських засобах та виробах медичного призначення для лікування хворих з ендокринною патологію, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань;
моніторинг забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням та витратними матеріалами для діагностики та лікування ендокринних захворювань;
моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів у закладах та підрозділах закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією;
перевірка закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я регіону, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією;
вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я хворих з ендокринною патологією та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я хворих цієї категорії;
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я та органів управління регіону з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;
інформаційний супровід реалізації загальнодержавних та регіональних програм, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
впровадження єдиної сучасної системи збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;
підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;
опрацьовування відповідей на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;
проведення спільно з організаціями різних форм власності та підпорядкування, громадськими об’єднаннями з’їздів, науково-практичних конференцій, семінарів, оглядів, конкурсів, виставок та інших заходів, спрямованих на удосконалення надання медичної допомоги хворим з ендокринними захворюваннями;
встановлення міжнародних зв’язків, заснування або вступ до національних, міжнародних або зарубіжних об’єднань, підписання відповідних угод, що передбачають удосконалення надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;
медична практика;
зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
сприяння участі медичних закладів регіону в реалізації міжнародних проектів та міжнародних грантів з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;
проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

2.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів.

3. Структура Центру

Структура Центру представлена таким чином:

3.1. Консультаційно-поліклінічне відділення:

3.1.1. Реєстратура.

3.1.2. Денний стаціонар.

3.1.3. Відділення репродуктивної ендокринології:

кабінет лікаря ендокринолога-гінеколога;
кабінет лікаря-андролога;
кабінет лікаря-психотерапевта.

3.1.4. Реабілітаційне відділення:

фізіотерапевтичні кабінети;
кабінет ЛФК;
кабінет голкорефлексотерапії;
кабінет лазеротерапії;
кабінет фітотерапії та інших нетрадиційних методів лікування.

3.1.5. Кабінети:

маніпуляційний;
лікаря-ендокринолога;
дитячого ендокринолога;
лікаря-хірурга;
лікаря-невролога;
лікаря-стоматолога (при можливості);
«Навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет»;
«Діабетична стопа»;
«Діабетична ретинопатія».

3.2. Діагностичне відділення:

кабінет ультразвукової діагностики;
кабінет функціональної діагностики;
рентгенологічний кабінет.

3.3. Лабораторія:

загально-клінічний відділ;
біохімічний відділ;
гормональний відділ.

3.4. Стаціонар:

ендокринологічне відділення;
хірургічне відділення;
дитяче ендокринологічне відділення (у разі відсутності дитячого ендокринологічного відділення або ліжок в необхідній кількості в складі обласної/міської дитячої лікарні).

3.5. Апарат управління.

3.6. Адміністративно-господарська служба.

3.7. Організаційно-методичний кабінет.

4. Майно Центру

4.1. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

4.2. Майно Центру, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст регіону, належить йому на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується зазначеним майном.

4.3. Джерелами формування майна Центру є:

— кошти бюджету АР Крим, обласного та міського (мм. Києва, Севастополя) бюджетів, що надходять відповідно до кошторису Центру;
— доходи, одержані від основних видів господарської діяльності, передбаченої цим Статутом, у тому числі кошти від надання платних послуг;
— майно, передане від інших підприємств, організацій;
— безоплатні й благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
— інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Списання, відчуження, передача з балансу на баланс, здача в оренду майна Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства з дозволу управління з питань майна комунальної власності Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4.5. Невикористані в поточному році позабюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються в наступному році. Ці кошти не враховуються при визначенні обсягу фінансування на новий фінансовий рік.

4.6. Користування землею та іншими природними ресурсами Центр здійснює згідно з встановленим чинним законодавством порядком за плату, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, на пільгових умовах.

4.7. Центр відповідає за свої зобов’язання коштами, що знаходяться в його розпорядженні.

4.8. Центр має право на відшкодування матеріальних збитків, спричинених під час виконання рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

5. Фінансово-економічна діяльність Центру

5.1. Центр є самостійним суб’єктом господарювання при здійсненні фінансово-економічної діяльності.

5.2. Центр здійснює самостійну діяльність, яка направлена на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

5.3. Кошти Центру утворюються за рахунок бюджету АР Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських бюджетів та позабюджетних надходжень.

5.4. Позабюджетні надходження складаються з:

— надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються відповідно до господарської та виробничої діяльності, передбачені для закладів охорони здоров’я Кабінетом Міністрів України;
— благодійних внесків, грантів та дарунків;
— коштів, отриманих для виконання окремих доручень.

5.5. Позабюджетні надходження використовуються на витрати, передбачені на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій діяльності Центру, які не забезпечені, або частково забезпечені видатками загального фонду.

5.6. Позабюджетні надходження, отримані від надання платних послуг, використовуються на заходи, пов’язані з організацією надання послуг та виконанням робіт згідно із чинним законодавством про неприбуткові організації.

5.7. Після невідкладних витрат та відсутності кредиторської заборгованості позабюджетні надходження можуть використовуватися на розвиток інфраструктури Центру, заохочення працівників Центру в межах економії фонду оплати праці, виконання позабюджетних програм та інших цілей, передбачених чинним законодавством України для неприбуткових організацій.

5.8. Центр має право:

— планувати свою діяльність з урахуванням потреб, планів Міністерства охорони здоров’я України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
— з дозволу МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з управліннями з питань майна комунальної власності Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій створювати структурні підрозділи, діяльність яких забезпечує виконання визначених Положенням завдань:
— укладати від свого імені договори, угоди;
— набувати майнові права та обов’язки;
— виступати позивачем і бути відповідачем у суді, господарському суді;
— самостійно витрачати свої кошти, визначати напрямки використання бюджетних коштів, що залишаються в розпорядженні Центру;
— користуватися кредитами банківських структур;
— одержувати спонсорську допомогу згідно з чинним законодавством;
— одержувати гуманітарну допомогу, у тому числі від іноземних держав, та використовувати її для розвитку Центру;
— співпрацювати з іншими закладами та установами для виконання завдань, визначених цим Положенням (науково-дослідними інститутами, закладами освіти тощо).

5.9. Центр здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за її достовірність.

6. Управління Центром

6.1. Центр очолює начальник, який призначається та звільняється з посади за поданням МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розпорядженням голови Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6.2. Начальником Центру призначається лікар-ендокринолог з першою або вищою кваліфікаційною категорією та стажем роботи за фахом не менше 7 років.

6.3. Начальник Центру є головним позаштатним спеціалістом МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності «Ендокринологія».

6.4. Начальник Центру підпорядковується заступнику Міністру охорони здоров’я АР Крим, заступнику начальника управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до розподілу обов’язків.

6.5. Структура та штатний розклад Центру визначається начальником Центру відповідно до обсягу та характеру робіт та затверджується Міністром охорони здоров’я АР Крим, начальником управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6.6. Начальник Центру здійснює керівництво діяльністю Центру й несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань.

6.7. Начальник Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру відповідно до Положення.

6.8. Начальник Центру:

несе відповідальність за формування й виконання фінансового плану та плану розвитку Центру, результати діяльності Центру;
призначає та звільняє заступників, головного бухгалтера, начальників структурних підрозділів;
діє без довіреності від імені Центру, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях;
укладає договори, у тому числі трудові, з окремими категоріями робітників, може застосовувати контрактну систему найму;
видає довіреності, відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки;
у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру;
відповідно до чинного трудового законодавства приймає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення;
застосовує державні тарифні ставки, посадові оклади відповідно з чинним законодавством;
затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;
одержує від державних органів статистики інформацію, що може бути використана при виконанні покладених на Центр завдань;
розробляє та забезпечує виконання поточних і перспективних планів Центру;
забезпечує підбір, розстановку, підвищення кваліфікації та виховання кадрів, поліпшення умов праці та відпочинку працівників Центру;
забезпечує матеріально-технічне постачання, оснащення сучасною апаратурою;
вчасне проведення поточного й капітального ремонту основних фондів у встановлені терміни;
забезпечує планово-фінансову діяльність, у тому числі планування поточної діяльності, формування й використання згідно із затвердженим кошторисом фондів економічного й соціального розвитку матеріального стимулювання;
забезпечує ведення та надання затвердженої медичної документації і оперативної інформації;
видає доручення від імені Центру;
користується майном Центру;
розпоряджається коштами Центру в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням;
здійснює перевірку діяльності структурних підрозділів Центру й вживає заходів щодо виявлення недоліків;
вирішує інші питання в межах компетенції.

6.9. Оплата праці начальника Центру визначається відповідно до нормативних актів про умови праці працівників закладів охорони здоров’я.

7. Трудовий колектив Центру

7.1. До трудового колективу Центру відносять громадян, які прийняті на роботу відповідно до чинного законодавства та беруть участь у діяльності Центру на основі колективного договору, укладеного для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин працівників Центру.

7.2. Повноваження трудового колективу Центру реалізуються загальними зборами через їх виборні органи.

Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися начальник Центру.

Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2–3 роки не менш як 2/3 голосів.

Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Центру без згоди відповідного виборного органу колективу.

7.3. Право укладення колективного договору від імені засновника надається начальнику Центру, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.

7.4. Працівники Центру підлягають соціальному страхуванню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.5. Кожний працівник Центру зобов’язаний дотримуватися Положення Центру, трудової та виробничої дисципліни, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, нормативні акти України, локальні нормативні акти, чесно та сумлінно ставитися до виконання своїх функціональних обов’язків.

8. Припинення діяльності Центру

8.1. Діяльність Центру припиняється на підставі:

— рішення засновника або уповноваженого органу;
— рішення суду, господарського суду.

8.2. Припинення діяльності Центру відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

Реорганізація Центру тягне перехід прав та обов’язків, що належать Центру, до його правонаступників.

8.3. Для ліквідації Центру орган, що прийняв таке рішення, створює ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс.

При цьому повноваження начальника Центру призупиняються.

8.4. Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі, за місцем знаходження Центру, публікацію про його ліквідацію, про порядок і строки заяви кредиторами претензій.

Поряд з публікацією ліквідаційна комісія проводить роботу із стягнення дебіторської заборгованості та виявлення претензій кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

Ліквідаційна комісія оцінює майно закладу, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.5. Претензії, не задоволені через відсутність майна, не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

8.6. Ліквідація Центру вважається завершеною, а діяльність Центру припиненою з моменту внесення запису про зазначене до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Примірне Положення про ендокринологічне відділення

1. Загальні положення

1.1. Ендокринологічне відділення (надалі — Відділення) є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я вторинного або третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги.

1.2. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Відділення є підзвітним та підконтрольним заступнику головного лікаря закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. Відділення взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, а також з іншими закладами охорони здоров’я та науковими установами.

2. Структура Відділення

2.1. Структура та штати Відділення визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує.

3. Завдання Відділення

Основними завданнями Відділення є:

3.1. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

3.2. Надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей та закладам охорони здоров’я з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

3.3. Вирішення спільно з лікарями-хірургами питань щодо необхідності проведення хірургічного втручання на ендокринних органах.

3.4. Вирішення питання щодо направлення хворих з ендокринною патологією на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я більш високого рівня та наукових установ.

3.5. Розробка та реалізація заходів з удосконалення лікувально-діагностичної допомоги хворим з ендокринними захворюваннями, що насамперед передбачають зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності внаслідок ендокринної патології.

3.6. Упровадження нових форм та методів діагностики та лікування ендокринних захворювань, попередження їх ускладнень.

3.7. Участь у проведенні наукових досліджень з питань діагностики та лікування ендокринної патології, попередження ускладнень.

3.8. Визначення потреби закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення, у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань.

3.9. Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я хворих з ендокринною патологією та розробка заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я хворих цієї категорії.

3.10. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань, попередження їх ускладнень.

3.11. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4. Функції Відділення

Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці проектів регіональних та загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я населення та бере участь у розробці заходів, спрямованих на збереження й покращення здоров’я хворих з ендокринною патологією.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що знаходяться в межах компетенції Відділення.

4.5. Веде ділове листування з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствами, установами та організаціями, закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань, що знаходяться в межах повноважень Відділення.

4.6. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, з питань діагностики та лікування ендокринної патології.

4.7. Здійснює відбір хворих для лікування у закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.8. Здійснює аналіз скарг і звернень та в межах компетенції приймає рішення щодо вирішення проблем медичного обслуговування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

4.9. У рамках виконання державних цільових програм здійснює моніторинг забезпечення закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, у медикаментах, виробах медичного призначення, медичному та технологічному обладнанні для діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4.10. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Відділення завдань.

5. Права Відділення

Відділення відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться в межах компетенції Відділення та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого воно функціонує, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності та підпорядкування у межах компетенції Відділення.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів галузі Відділення.

5.3.2. Удосконалення роботи Відділення та закладу, у складі якого воно функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться в компетенції Відділення.

5.5. Користуватися усіма видами зв’язку з офіційними абонентами в межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

5.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділення.

6. Керівництво Відділенням

6.1. Відділення очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади згідно з чинним законодавством наказом закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує відділення.

6.2. Завідувачем Відділення призначається лікар-ендокринолог з першою або вищою кваліфікаційною категорією та стажем роботи за фахом не менше 7 років.

6.3. Завідувач Відділення підпорядковується заступнику головного лікаря закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує відділення, відповідно до розподілу обов’язків.

6.4. Завідувач Відділення:

керує Відділенням, несе персональну відповідальність за надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією в умовах відділення;
здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про Відділення, координує свою діяльність із відповідними структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення;
планує та організовує діяльність Відділення, розподіляє обов’язки між працівниками, аналізує результати роботи;
подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення, щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділення, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності;
вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділення;
забезпечує дотримання працівниками Відділення правил внутрішнього трудового розпорядку;
вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділення.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги 
М.П. Жданова


Примірне Положення про ендокринологічний кабінет поліклініки

1. Загальні положення

1.1. Ендокринологічний кабінет поліклініки (надалі — Кабінет) є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги.

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Кабінет є підзвітним та підконтрольним завідувачу поліклініки (амбулаторно-поліклінічного відділення).

1.4. Кабінет взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я.

2. Штати Кабінету

2.1. Штати Кабінету визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2.2. На посаду лікаря Кабінету призначається лікар, який пройшов спеціалізацію з ендокринології (у поліклініці, що входить до складу закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів медичної допомоги, призначається лікар, який має кваліфікаційну категорію не нижче другої або має науковий ступінь, зі стажем роботи за фахом не менше 5 років).

3. Завдання Кабінету

Основними завданнями Кабінету є:

3.1. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

3.2. Надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей та закладам охорони здоров’я з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань, хворим за направленнями інших фахівців.

3.3. Проведення відбору хворих на консультацію до інших спеціалістів, закладів охорони здоров’я та наукових установ, а також на стаціонарне лікування у спеціалізовані заклади (відділення).

3.4. Упровадження нових форм та методів діагностики та лікування ендокринних захворювань, попередження їх ускладнень.

3.5. Участь у проведення наукових досліджень з питань діагностики та лікування ендокринної патології, попередження ускладнень.

3.6. Участь у визначенні потреби закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Кабінет, у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань.

3.7. Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я хворих з ендокринною патологією та розробка заходів, спрямованих на збереження й покращення здоров’я хворих цієї категорії.

3.8. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань, попередження їх ускладнень.

3.9. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

3.10. Проведення диспансерного нагляду за хворими з ендокринною патологією.

3.11. Ведення звітно-облікової документації та реєстру хворих з ендокринною патологією.

3.12. Організація «Школи самоконтролю для хворих на цукровий діабет».

3.13. Участь в організації та роботі кабінетів «Діабетична стопа», «Діабетична ретинопатія».

4. Функції Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь в розробці заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я населення та бере участь в розробці заходів, спрямованих на збереження та покращення здоров’я хворих з ендокринною патологією.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян із питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету.

4.5. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, з питань діагностики та лікування ендокринної патології.

4.6. Здійснює відбір хворих для консультування та лікування в закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.7. Здійснює аналіз скарг і звернень.

4.8. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Кабінет завдань.

5. Права Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого він функціонує, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та рівня підпорядкування у межах компетенції Кабінету.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів Кабінету.

5.3.2. Удосконалення роботи Кабінету та закладу, у складі якого він функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться в компетенції Кабінету.

5.5. Користуватися усіма видами зв’язку з офіційними абонентами у межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

6. Примірне обладнання Кабінету

Перелік обладнання Кабінету представлений таким чином:

ростомір;
вага;
глюкометр та тест-смужки до нього;
тест-смужки для визначення глюкози, ацетону в сечі;
апарат для вимірювання артеріального тиску;
сантиметрова стрічка;
калькулятор для розрахунків індексу маси тіла тощо;
наочні посібники для хворих на цукровий діабет, ожиріння тощо.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Примірне Положення про дитяче ендокринологічне відділення

1. Загальні положення

1.1. Дитяче ендокринологічне відділення (надалі — Відділення) створюється у складі дитячих багатопрофільних закладів охорони здоров’я вторинного або третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги. Може бути організоване на базі ендокринологічного диспансеру (центру) за наявності стаціонару.

1.2. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Відділення є підзвітним та підконтрольним заступнику головного лікаря закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. Відділення взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, а також з іншими закладами охорони здоров’я та науковими установами.

2. Структура Відділення

2.1. Структура та штати Відділення визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує.

2.2. У Відділенні повинні бути виділені:

не менше 2 палат-боксів;
приміщення для забору сечі;
приміщення для проведення лікувальної фізкультури та масажу;
приміщення для проведення вільного часу, оснащене книжками, іграшками, настільними іграми, наочною літературою.

2.3. До штатного розкладу вводяться такі посади:

медичної сестри, яка відповідає за роботу «школи самоконтролю» для хворих на цукровий діабет;
вихователя, який здійснює організацію вільного часу дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні, проводить із ними санітарно-освітню та виховну роботу;
психолога.

3. Завдання Відділення

Основними завданнями Відділення є:

3.1. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям віком до 18 років з ендокринною патологією.

3.2. Надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей та закладам охорони здоров’я з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.3. Вирішення спільно з лікарями-хірургами питань щодо необхідності проведення хірургічного втручання на ендокринних органах у дітей.

3.4. Вирішення питання щодо направлення дітей з ендокринною патологією на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я більш високого рівня та наукових установ.

3.5. Здійснення спадкоємності та послідовності поліклінічного та стаціонарного етапів лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.6. Проведення навчання дітей з цукровим діабетом та їх батьків за програмою «Навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет».

3.7. Забезпечення цілодобового визначення цукру крові, цукру та ацетону сечі.

3.8. Розробка та реалізація заходів з удосконалення лікувально-діагностичної допомоги дітям з ендокринними захворюваннями, що насамперед передбачають зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності внаслідок ендокринної патології.

3.9. Упровадження нових форм та методів діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.10. Участь у проведення наукових досліджень із питань діагностики та лікування ендокринної патології, попередження ускладнень.

3.11. Визначення потреби закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення, у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.12. Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я дітей з ендокринною патологією та розробка заходів, спрямованих на збереження та покращення здоров’я дітей цієї категорії.

3.13. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.14. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань.

4. Функції Відділення

Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці проектів регіональних та загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я дітей та бере участь у розробці заходів, спрямованих на збереження й покращення здоров’я дітей з ендокринною патологією.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що знаходяться в межах компетенції Відділення.

4.5. Веде ділове листування з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствами, установами та організаціями, закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань, що знаходяться у межах повноважень Відділення.

4.6. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, з питань діагностики та лікування ендокринної патології у дітей.

4.7. Здійснює відбір дітей для лікування в закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.8. Здійснює аналіз скарг і звернень та в межах компетенції приймає рішення щодо вирішення проблем медичного обслуговування дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

4.9. У рамках виконання державних цільових програм здійснює моніторинг забезпечення закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, у медикаментах, виробах медичного призначення, медичному та технологічному обладнанні для діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

4.10. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Відділення завдань.

5. Права Відділення

Відділення відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єд-нань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділення та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого воно функціонує, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності та підпорядкування в межах компетенції Відділення.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів галузі Відділення.

5.3.2. Вдосконалення роботи Відділення та закладу, у складі якого воно функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться у компетенції Відділення.

5.5. Користуватися усіма видами зв’язку з офіційними абонентами у межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

5.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділення.

6. Керівництво Відділенням

6.1. Відділення очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади згідно з чинним законодавством наказом закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує відділення.

6.2. Завідувачем Відділення призначається лікар-ендокринолог, який має спеціалізацію з дитячої ендокринології або закінчив клінічну ординатуру з дитячої ендокринології, з I або вищою кваліфікаційною категорією та стажем роботи за фахом не менше 7 років.

6.3. Завідувач Відділення підпорядковується заступнику головного лікаря закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує відділення, відповідно до розподілу обов’язків.

6.4. Завідувач Відділення:

керує Відділенням, несе персональну відповідальність за надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією в умовах відділення;
здійснює свою діяльність в межах наданих повноважень відповідно до Положення про Відділення, координує свою діяльність із відповідними структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення;
планує та організовує діяльність Відділення, розподіляє обов’язки між працівниками, аналізує результати роботи;
подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення, щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділення, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності;
вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділення;
забезпечує дотримання працівниками Відділення правил внутрішнього трудового розпорядку;
вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділення.

Начальник Управління дитинства,
материнства та санаторної справи
В.В. Бондаренко


Примірне Положення про дитячий ендокринологічний кабінет поліклініки

1. Загальні положення

1.1. Дитячий ендокринологічний кабінет поліклініки (надалі — Кабінет) є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги.

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Кабінет є підзвітним та підконтрольним завідувачу поліклініки (амбулаторно-поліклінічного відділення).

1.4. Кабінет взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я.

2. Штати Кабінету

2.1. Штати Кабінету визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2.2. На посаду лікаря Кабінету закладу охорони здоров’я вторинного рівня лікувально-профілактичної допомоги призначається лікар, який пройшов спеціалізацію з дитячої ендокринології.

2.3. На посаду лікаря Кабінету закладу охорони здоров’я третинного рівня лікувально-профілактичної допомоги призначається лікар, який пройшов спеціалізацію з дитячої ендокринології, має кваліфікаційну категорію не нижче ІІ або має науковий ступінь, зі стажем роботи за фахом не менше 5 років.

3. Завдання Кабінету

Основними завданнями Кабінету є:

3.1. Надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

3.2. Надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей та закладам охорони здоров’я з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей, дітям — за направленнями інших фахівців.

3.3. Проведення відбору дітей на консультацію до інших спеціалістів, закладів охорони здоров’я та наукових установ, а також на стаціонарне лікування у спеціалізовані заклади (відділення), клініки наукових установ та за межами України.

3.4. Упровадження нових форм та методів діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.5. Участь у проведення наукових досліджень з питань діагностики та лікування ендокринної патології у дітей.

3.6. Участь у визначенні потреби закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Кабінет, у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні та витратних матеріалах для діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.7. Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я дітей з ендокринною патологією та розробка заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я дітей цієї категорії.

3.8. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.9. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей.

3.10. Проведення диспансерного нагляду за дітьми з ендокринною патологією.

3.11. Ведення звітно-облікової документації та реєстру дітей з ендокринною патологією.

3.12. Організація «Школи самоконтролю для хворих на цукровий діабет».

3.13. Участь в організації та роботі кабінетів «Діабетична стопа», «Діабетична ретинопатія».

3.14. Участь у проведенні профілактичних оглядів дитячого населення з метою своєчасного виявлення ендокринної патології.

3.15. Аналіз якості діагностики ендокринної патології лікарями первинної ланки та лікарями інших спеціальностей.

4. Функції Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці заходів, що передбачають надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я дітей та бере участь у розробці заходів, спрямованих на збереження й покращення здоров’я дітям з ендокринною патологією.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що знаходяться у межах компетенції Кабінету.

4.5. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, з питань діагностики та лікування ендокринної патології в дітей.

4.6. Здійснює відбір дітей для консультування та лікування в закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.7. Здійснює аналіз скарг і звернень.

4.8. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Кабінет завдань.

5. Права Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у межах компетенції Кабінету та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого він функціонує, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та рівня підпорядкування в межах компетенції Кабінету.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів Кабінету.

5.3.2. Удосконалення роботи Кабінету та закладу, у складі якого він функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться в компетенції Кабінету.

5.5. Користуватися всіма видами зв’язку з офіційними абонентами в межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

6. Примірне обладнання Кабінету

Перелік обладнання Кабінету представлений таким чином:

ростомір;
вага;
портативний глюкометр та тест-смужки до нього;
тест-смужки для визначення глюкози, ацетону в сечі;
апарат для виміру артеріального тиску;
сантиметрова стрічка;
таблиці та перцентильні діаграми для оцінки фізичного та статевого розвитку, тестомір;
калькулятор для проведення обчислень;
для дослідження невропатії: градуйований камертон, монофіламент, неврологічний молоточок;
наочні посібники для хворих на цукровий діабет, ожиріння тощо;
у поліклінічному відділенні закладу охорони здоров’я третинного рівня надання медичної допомоги: комп’ютер для ведення реєстру хворих з ендокринною патологією.

Начальник Управління дитинства,
материнства та санаторної справи
В.В. Бондаренко


Примірне Положення про кабінет «Діабетична стопа»

1. Загальні положення

1.1. Кабінет «Діабетична стопа» (надалі — Кабінет) є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Кабінет є підзвітним та підконтрольним завідувачу поліклініки (амбулаторно-поліклінічного відділення).

1.4. Кабінет взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2. Штати Кабінету

2.1. Штати Кабінету визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2.2. Примірний штатний розклад Кабінету:

2.2.1. Посада завідувача Кабінету, на яку призначається лікар, який пройшов спеціалізацію з ендокринології, має досвід роботи з хворими на цукровий діабет із трофічними виразками нижніх кінцівок (0,5 посади).

2.2.2. Посада лікаря-хірурга, який має спеціалізацію з хірургії, спеціалізацію або курси підвищення кваліфікації з ендокринології (0,5 посади).

2.2.3. Посада медичної сестри, на яку призначається медична сестра, яка володіє навичками малих хірургічних маніпуляцій (1,0 посади).

2.2.4. Посада молодшої медичної сестри (0,5 посади).

3. Завдання Кабінету

Основними завданнями Кабінету є:

3.1. Скринінгове обстеження хворих на цукровий діабет із метою виявлення трофічних уражень нижніх кінцівок та запобігання їх розвитку.

3.2. Лікування трофічних розладів нижніх кінцівок, що потребують амбулаторного хірургічного лікування.

3.3. Реабілітація хворих, яких було прооперовано у хірургічних стаціонарах з приводу неврологічних та судинних уражень нижніх кінцівок при цукровому діабеті.

3.4. Диспансерне спостереження за хворими із синдромом діабетичної стопи.

3.5. Впровадження нових методів профілактики та лікування синдрому діабетичної стопи.

3.6. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань профілактики та лікування синдрому діабетичної стопи.

3.7. Надання консультативної допомоги хворим, які мають ускладнення цукрового діабету.

3.8. Проведення діагностичних обстежень на наявність ознак синдрому діабетичної стопи (неврологічне обстеження нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет із визначенням усіх видів чутливості й рефлексів; допплерографія судин нижніх кінцівок; подоскопія).

3.9. Участь у проведенні наукових досліджень із питань профілактики, діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи.

3.10. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи.

3.11. Ведення звітно-облікової документації та реєстру хворих з діабетичною стопою.

4. Функції Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим із синдромом діабетичної стопи.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я хворих із синдромом діабетичної стопи та розробляє заходи, спрямовані на збереження та покращення здоров’я хворих цієї категорії.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян із питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету.

4.5. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, з питань профілактики, діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи.

4.6. Здійснює відбір хворих для консультування та лікування в закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.7. Здійснює аналіз скарг і звернень.

4.8. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Кабінет завдань.

5. Права Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у межах компетенції Кабінету та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого він функціонує, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та рівня підпорядкування в межах компетенції Кабінету.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів Кабінету.

5.3.2. Удосконалення роботи Кабінету та закладу, у складі якого він функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться в компетенції Кабінету.

5.5. Користуватися усіма видами зв’язку з офіційними абонентами в межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

6. Примірне обладнання Кабінету

Перелік обладнання Кабінету представлений таким чином:

6.1. Крісло подологічне зі стільцем подолога.

6.2. Шафа, обладнана УФ-блоком для стерильного збереження інструментів із можливістю кріплення лампи-лупи.

6.3. Лампа-лупа.

6.4. Апарат для обробки діабетичної стопи (для збору та евакуації епідермальних тканин).

6.5. Маніпуляційний стіл.

6.6. ультрафіолетова лампа.

6.7. Термостерилізатор для сухожарової обробки інструментів і аксесуарів.

6.8. Подоскоп.

6.9. Комплекти борів і фрез для обробки діабетичної стопи та нігтів, кожен з яких включає: шліфувальний камінь для обробки нігтів та загрубілої шкіри; шліфувальний камінь, який вмонтовується; нержавіючий бор із поперечною насічкою (розміром насадки 11/010); нержавіючий бор із поперечною насічкою (розміром насадки 11/014); алмазний бор для шліфовки шкіри стопи; алмазний бор для обробки нігтів.

6.10. Комплекти наборів профілактичного інструментарію, кожен з яких включає: щипці для шкіри з хірургічної сталі з лезом 5 мм; щипці для нігтів; екскаватор для врослого нігтя.

6.11. Набір хірургічних інструментів (малий хірургічний набір).

6.12. Комплекти професійних аксесуарів: легніна для розм’якшувача; ванна для дезінфекції інструментів (3 л); підноси для інструментів; підставки для фрез; ємність для дезінфекції фрез тощо.

6.13. Набір для проведення неврологічних досліджень, який включає: молоточок неврологічний; градуйований камертон; монофіломенти для визначення чутливості.

6.14. Портативний допплер для проведення судинних досліджень.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги 
М.П. Жданова


Примірне Положення про кабінет навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет

1. Загальні положення

1.1. Кабінет навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет (надалі — Кабінет) є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я вторинного або третинного рівня лікувально-профілактичної допомоги, що надає медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Кабінет є підзвітним та підконтрольним завідувачу поліклініки (амбулаторно-поліклінічного відділення).

1.4. Кабінет взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2. Штати Кабінету

2.1. Штати Кабінету визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2.2. Примірний штатний розклад Кабінету:

2.2.1. Посада завідувача Кабінету, на яку призначається лікар, який має спеціалізацію з ендокринології, пройшов курси підвищення кваліфікації з питань навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю.

2.2.2. Посада лікаря, який має спеціалізацію з ендокринології, володіє навичками навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю.

2.2.3. Посада медичної сестри.

2.2.4. Посада психолога.

3. Завдання Кабінету

Основними завданнями Кабінету є:

3.1. Надання хворим на цукровий діабет основних теоретичних знань з питань клініки, діагностики і лікування цукрового діабету та його ускладнень.

3.2. Навчання хворих на цукровий діабет засобам самоконтролю та саморегулюванню перебігу цукрового діабету, що передбачають:

визначення рівня глюкози крові, сечі, вмісту ацетону;
ведення щоденників самоконтролю;
здійснення розрахунків калорій, дієти, хлібних одиниць;
підготовку до вагітності, пологів.

3.3. Надання психологічної допомоги хворим на цукровий діабет та членам їх сімей.

3.4. Проведення занять з хворими на цукровий діабет відповідно до загальноприйнятих методик та програм.

3.5. Оцінка ефективності самоконтролю перебігу захворювання.

3.6. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань навчання хворих на цукровий діабет засобам самоконтролю та саморегулюванню перебігу цукрового діабету.

3.7. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету.

4. Функції Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці заходів, що передбачають надання психологічної підтримки хворим на цукровий діабет та навчання хворих на цю патологію засобам самоконтролю та саморегулюванню перебігу цукрового діабету.

4.3. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, з питань навчання хворих на цукровий діабет засобам самоконтролю та саморегулюванню перебігу цукрового діабету.

4.4. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Кабінет завдань.

5. Права Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань з питань, що знаходяться у межах компетенції Кабінету та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів Кабінету.

5.3.2. Удосконалення роботи Кабінету та закладу, у складі якого він функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться в компетенції Кабінету.

5.5. Користуватися всіма видами зв’язку з офіційними абонентами в межах повноважень та виробничої необхідності.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Примірне Положення про кабінет «Діабетична ретинопатія»

1. Загальні положення

1.1. Кабінет «Діабетична ретинопатія» (надалі — Кабінет) є структурним підрозділом ендокринологічного центру (диспансеру) або ендокринологічного відділення обласних (міських) закладів охорони здоров’я, які надають кваліфіковану медичну допомогу хворим на цукровий діабет.

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Кабінет є підзвітним та підконтрольним заступнику головного лікаря ендокринологічного центру (диспансеру) або завідувачу ендокринологічного відділення обласного (міського) закладу охорони здоров’я.

1.4. Кабінет взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2. Штати Кабінету

2.1. Штати Кабінету визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2.2. Примірний штатний розклад Кабінету:

2.2.1. Посада завідувача Кабінету, на яку призначається лікар, який пройшов спеціалізацію з офтальмології та має досвід роботи з хворими на цукровий діабет.

2.2.2. Посада медичної сестри.

3. Завдання Кабінету

Основними завданнями Кабінету є:

3.1. Скринінгове обстеження хворих на цукровий діабет з метою своєчасного виявлення та запобігання розвитку патологічних змін органу зору.

3.2. Амбулаторне лікування хворих із діабетичною ретинопатією, катарактою, глаукомою та іншими захворюваннями органу зору.

3.3. Реабілітація хворих на цукровий діабет із патологією органу зору, які були прооперовані в стаціонарах.

3.4. Впровадження нових методів профілактики, діагностики та лікування діабетичної ретинопатії.

3.5. Відбір хворих для консультації та лікування в умовах спеціалізованих закладів охорони здоров’я, наукових установ та за межами України.

3.6. Співпраця з науковими установами та закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування діабетичної ретинопатії.

3.7. Диспансерне спостереження за хворими на цукровий діабет з діабетичною ретинопатією.

3.8. Впровадження нових методів профілактики та лікування діабетичної ретинопатії.

3.9. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів-ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань профілактики та лікування діабетичної ретинопатії.

3.10. Проведення діагностичних обстежень на наявність ознак діабетичної ретинопатії (зовнішній огляд очного яблука; визначення гостроти зору; тонометрія; дослідження кон’юнктиви, роговиці, райдужки; гоніоскопія; біомікроскопія кришталика та скловидного тіла; дослідження полів зору; дослідження очного дна).

3.11. Участь у проведенні наукових досліджень із питань профілактики, діагностики та лікування діабетичної ретинопатії.

3.12. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування діабетичної ретинопатії.

3.11. Ведення звітно-облікової документації та реєстру хворих із діабетичною ретинопатією.

4. Функції Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет із діабетичною ретинопатією.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я хворих на цукровий діабет із діабетичною ретинопатією та розробляє заходи, спрямовані на збереження і покращення здоров’я хворих цієї категорії.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян із питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету.

4.5. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, з питань профілактики, діагностики та лікування діабетичної ретинопатії.

4.6. Здійснює відбір хворих для консультування та лікування в закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.7. Здійснює аналіз скарг і звернень.

4.8. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Кабінет завдань.

5. Права Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні дані з питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого він функціонує, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та рівня підпорядкування в межах компетенції Кабінету.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів Кабінету.

5.3.2.Вдосконалення роботи Кабінету та закладу, у складі якого він функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться у компетенції Кабінету.

5.5. Користуватися усіма видами зв’язку з офіційними абонентами в межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

6. Примірне обладнання Кабінету

Перелік обладнання Кабінету представлений таким чином:

6.1. Тонометри Маклакова.

6.2. Щілинна лампа ZEISS 115 Classic.

6.3. Електроофтальмоскоп.

6.4. Офтальмологічна безконтактна лінза 60Д.

6.5. Електропериметр проекційний ППУ.

6.6. Таблиці С.С. Головіна та Д.А. Сівцева.

6.7. Пробна оправа для окулярів.

6.7. Набір лінз для підбору окулярів.

6.8. Маніпуляційний стіл.

6.9. Кушетка для проведення маніпуляцій.

6.10. Набір хірургічних інструментів (малий хірургічний набір).

6.11. Настільна лампа.

6.12. Гоніоскоп.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Примірне Положення про кабінет лікаря гінеколога-ендокринолога

1. Загальні положення

1.1. Кабінет лікаря гінеколога (надалі — Кабінет) є структурним підрозділом ендокринологічного центру (диспансеру) або поліклініки закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги.

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Кабінет є підзвітним та підконтрольним заступнику головного лікаря ендокринологічного центру (диспансеру) відповідно до розподілу обов’язків або завідувачу поліклінічного відділення закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги.

1.4. Кабінет взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2. Штати Кабінету

2.1. Штати Кабінету визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2.2. На посаду лікаря-гінеколога призначається лікар, який пройшов спеціалізацію з гінекології, має відповідну підготовку або курси підвищення кваліфікації з ендокринології, ендокринної гінекології, дитячої гінекології, має стаж роботи за фахом не менше 7 років, першу або вищу кваліфікаційну категорію або науковий ступінь.

3. Завдання Кабінету

Основними завданнями Кабінету є:

3.1. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги хворим із порушенням гормональної регуляції репродуктивної системи різних вікових груп, а також дітям — за наявності відповідної підготовки.

3.2. Надання консультативної допомоги лікарям інших закладів охорони здоров’я, пологових будинків, жіночих консультацій з питань діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.3. Відбір хворих для консультації та лікування в умовах спеціалізованих закладів охорони здоров’я, наукових установ та за межами України.

3.4. Аналіз основних показників ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.5. Участь у виконанні загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання спеціалізованої ендокринно-гінекологічної допомоги.

3.6. Освоєння та впровадження сучасних методів діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.7. Проведення заходів, спрямованих на профілактику розладів репродуктивної системи у хворих з різними ендокринними захворюваннями.

3.8. Співпраця з науковими установами та закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.9. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань профілактики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.10. Диспансерне спостереження за хворими з ендокринними розладами репродуктивної системи.

3.11. Участь у проведенні наукових досліджень з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.12. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.13. Ведення звітно-облікової документації та ре-єстру хворих з ендокринними розладами репродуктивної системи.

4. Функції Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринними розладами репродуктивної системи.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я хворих з ендокринними розладами репродуктивної системи та розробляє заходи, спрямовані на збереження та покращення здоров’я хворих цієї категорії.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету.

4.5. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

4.6. Здійснює відбір хворих для консультування та лікування в закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.7. Здійснює аналіз скарг і звернень.

4.8. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Кабінет завдань.

5. Права Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні дані з питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого він функціонує, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та рівня підпорядкування в межах компетенції Кабінету.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів Кабінету.

5.3.2. Вдосконалення роботи Кабінету та закладу, у складі якого він функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться в компетенції Кабінету.

5.5. Користуватися усіма видами зв’язку з офіційними абонентами в межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М.П. Жданова


Примірне положення про кабінет репродуктивної ендокринології

1. Загальні положення

1.1. Кабінет репродуктивної ендокринології (надалі — Кабінет) є структурним підрозділом ендокринологічного центру (диспансеру) або поліклініки закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги, який має у своєму складі ендокринологічне відділення, а також поліклінічне відділення з кабінетами лікаря гінеколога-ендокринолога, андролога.

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, законодавчими та нормативними актами АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Кабінет є підзвітним та підконтрольним заступнику головного лікаря ендокринологічного центру (диспансеру) відповідно до розподілу обов’язків або завідувачу поліклінічного відділення закладу охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги.

1.4. Кабінет взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

1.5. Кабінет може бути клінічною базою підготовки та удосконалення лікарів з ендокринної гінекології та андрології, підготовки інтернів та клінічних ординаторів.

2. Штати Кабінету

2.1. Штати Кабінету визначаються штатним розкладом закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує.

2.2. На посаду завідувача Кабінету призначається лікар-гінеколог, який має спеціалізацію з гінекології, пройшов тематичне удосконалення з клінічної ендокринології та ендокринної гінекології, або ендокринолог, який має спеціалізацію з ендокринології, пройшов тематичне удосконалення з ендокринної гінекології, андрології, зі стажем роботи не менше 7 років, має першу чи вищу кваліфікаційну категорію або науковий ступінь.

2.3. Примірний штатний розклад Кабінету:

посада завідувача Кабінету (1,0 посади);
посада лікаря-ендокринолога, який пройшов підготовку з дитячої ендокринології (1,0 посади);
посада лікаря гінеколога-ендокринолога, який пройшов підготовку з дитячої гінекології (1,0 посади);
посада лікаря-андролога (1,0 посади);
посада лікаря генетика-ендокринолога (1,0 посади);
посада лікаря-психолога, який пройшов підготовку з дитячої психології (1,0 посади);
посада медичної сестри процедурної (2,0 посади);
посада молодшої медичної сестри (4,0 посади).

3. Завдання Кабінету

Основними завданнями Кабінету є:

3.1. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги хворим з ендокринними порушеннями репродуктивної системи, а також вагітним із різною ендокринною патологією.

3.2. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги особам із захворюваннями, що призводять до розладів репродуктивної системи.

3.3. Надання консультативної допомоги лікарям інших закладів охорони здоров’я з питань діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи, а також вагітним з ендокринними захворюваннями.

3.4. Відбір хворих для консультації та лікування в умовах спеціалізованих закладів охорони здоров’я, наукових установ та за межами України.

3.5. Аналіз основних показників ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.6. Участь у виконанні загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання спеціалізованої ендокринно-гінекологічної та андрологічної допомоги.

3.7. Освоєння та впровадження сучасних методів діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.8. Проведення заходів, спрямованих на профілактику розладів репродуктивної системи у хворих із різними ендокринними захворюваннями.

3.9. Співпраця з науковими установами та закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.10. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів ендокринологів та лікарів інших спеціальностей, середнього медичного персоналу з питань профілактики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.11. Диспансерне спостереження за хворими з ендокринними розладами репродуктивної системи.

3.12. Участь у проведенні наукових досліджень із питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.13. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

3.14. Ведення звітно-облікової документації та реєстру хворих з ендокринними розладами репродуктивної системи.

4. Функції Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує в межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров’я.

4.2. Бере участь у розробці заходів, що передбачають удосконалення надання медичної допомоги хворим з ендокринними розладами репродуктивної системи.

4.3. Вивчає, аналізує та прогнозує показники стану здоров’я хворих з ендокринними розладами репродуктивної системи та розробляє заходи, спрямовані на збереження й покращення здоров’я хворих цієї категорії.

4.4. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян із питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету.

4.5. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого він функціонує, з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних розладів репродуктивної системи.

4.6. Здійснює відбір хворих для консультування та лікування у закладах охорони здоров’я більш високого рівня, наукових установах та за межами України.

4.7. Здійснює аналіз скарг і звернень.

4.8. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Кабінет завдань.

5. Права Кабінету

Кабінет відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні дані з питань, що знаходяться в межах компетенції Кабінету та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вести ділове листування із структурними підрозділами закладу, у складі якого він функціонує, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та рівня підпорядкування в межах компетенції Кабінету.

5.3. Вносити на розгляд керівництва закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.3.1. Відзнаки спеціалістів Кабінету.

5.3.2. Вдосконалення роботи Кабінету та закладу, у складі якого він функціонує.

5.4. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться в компетенції Кабінету.

5.5. Користуватися усіма видами зв’язку з офіційними абонентами в межах повноважень та виробничої необхідності.

5.6. Співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями з питань діагностики та лікування ендокринних захворювань.

Директор Департаменту
 розвитку медичної допомоги населенню
М.П. ЖдановаПовернутися до номеру