Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 7 (55) 2013

Повернутися до номеру

Проект наказу про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті i типу

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження та впровадження медико­технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті I типу»

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2013 року № 303 «Про створення мультидисциплінарних робочих груп із розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини в 2013 році» робочою групою за участю провідних профільних спеціалістів медичної галузі розроблено проект наказу «Про затвердження та впровадження медико­технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті І типу».

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: medstandards@dec.gov.ua.

Контактна особа — Ліщишина О.М. (тел. 044­536­13­40).


На виконання Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 597,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет І типу» та «Цукровий діабет І типу у дітей», розроблені на основі адаптованої клінічної настанови «Цукровий діабет І типу», заснованої на доказах, як джерела доказової інформації про найкращу медичну практику, що додаються.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити перегляд та оновлення Уніфікованих клінічних протоколів екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет І типу» та «Цукровий діабет І типу у дітей», затверджених пунктом 1 цього наказу, не пізніше листопада 2016 року.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

3.1. Розробку в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі Уніфікованих клінічних протоколів екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо­спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет І типу» та «Цукровий діабет І типу у дітей», затверджених пунктом 1 цього наказу, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико­технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі ­Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.

3.2. Впровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (О. Нагорна) забезпечити внесення медико­технологічних документів до реєстру медико­технологічних документів.

5. Унести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

5.1. Позицію 1 в частині «ІІ рівень надання медичної допомоги», позицію 1 в частині «ІІІ–IV рівень надання медичної допомоги» розділу «Ендокринологія» Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей, затверджених пунктом 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 липня 1998 року № 226, виключити.

5.2. Позицію 1 розділу «Дитяча ендокринологія» Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно­поліклінічних закладів, затверджених пунктом 1 наказу ­Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2002 року № 502, виключити.

5.3. Таблиці «Е10 Цукровий діабет 1 типу (інсулінзалежний)» та «Фармакотерапія Е10 Цукровий діабет 1 типу (інсулінзалежний) (Шифр МКХ­10, назва нозологічної форми)» Нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно­поліклінічних закладах за спеціальністю «алергологія», затверджених підпунктом 1.1.5 підпункту 1.1 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2002 року № 507 «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги», виключити.

5.4. Таблиці "Шифр МКХ­10 Е 10 – Е 11. Назва нозологічної форми: Цукровий діабет 1 типу», "Фармакотерапія Цукровий діабет 1 типу Е 10 – Е 11», «Шифр МКХ­10 Е 10 – Е 11. Назва нозологічної форми: Діабетична (гіперосмолярна) кома», «Фармакотерапія Діабетична (гіперосмолярна) кома Е 10 – Е 11», «Шифр МКХ­10 Е 10 – Е 11. Назва нозологічної форми: Гіпоглікемічна кома», «Фармакотерапія Гіпоглікемічна кома Е 10­Е11» тимчасових державних соціальних нормативів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», затверджених пунктом 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 травня 2003 року № 191.

5.5. Підпункти 1.1 – 1.3 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 квітня 2006 року № 254 «Про затвердження протоколу надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія».

5.6. Позицію 2 Державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів за лікарською спеціальністю «Ендокринологія», затверджених підпунктом 1.2 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 лютого 2008 року № 57, виключити.

5.7. Підпункт 1.6.3 підпункту 1.6 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2008 року № 242 «Про затвердження стандартів санаторно­курортного лікування дітей з соматичною патологією» виключити.

5.8. Клінічний протокол санаторно­курортного лікування дітей, хворих на цукровий діабет, затверджений підпунктом 1.8 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 травня 2009 року № 364 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно­курортного лікування дітей в санаторно­курортних закладах України», виключити.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

6.1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 травня 2009 року № 356 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія».

6.2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05 серпня 2009 року № 574 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринними захворюваннями».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр Р. БогатирьоваПовернутися до номеру