Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 5 (69) 2015

Повернутися до номеру

Професору Зябліцеву Сергію Володимировичу — 50 років!

Статья опубликована на с. 183-184

 

Сергій Володимирович Зябліцев — доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Сергій Володимирович Зябліцев народився в м. Свердловську (сьогодні Єкатеринбург) у 1965 р. У 1982 р. після закінчення середньої школи вступив у Донецький державний медичний інститут, який закінчив у 1989 р. Студентські роки відзначалися успішним оволодінням медичною спеціаль-ністю та неабиякими науковими досягненнями. Студентська робота, виконана  за його участю, посіла в 1988 році перше місце на республіканській олімпіаді наукових праць. Уже в 1992 році він захистив кандидатську дисертацію, присвячену питанням патогенезу травматичного шоку. У 1994 році С.В. Зябліцев організував сучасну наукову лабораторію, у якій одним із перших в Україні впровадив новітню методику молекулярно-генетичного аналізу на базі полімеразної ланцюгової реакції. Цей метод дозволяє точно і швидко ідентифікувати мікроорганізми, що підняло на суттєво новий рівень сучасну мікробіологію. Крім того, С.В. Зябліцев – експерт із питань установлення особистості в судово-медичній практиці завдяки впровадженню ідентифікації геному людини. Пріоритетною є й розроблена професором С.В. Зябліцевим оцінка генетичного ризику розвитку захворювань (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, атеросклероз та ін.). Під керівництвом С.В. Зябліцева протягом 2006–2012 рр. розроблено та впроваджено в медичну практику лабораторну інформаційну систему «Уран», застосування якої дозволило суттєво підвищити рівень якості лабораторної інформації, необхідної для діагностики, контролю ефективності лікування, профілактики захворювань.
Широку практичну діяльність С.В. Зябліцев завжди поєднував з активною науковою роботою. У 1996 році він отримав премію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Неодноразово брав участь у роботі наукових форумів. У 2005 році захистив докторську дисертацію. Робота виконана в руслі однієї з найвидатніших наукових шкіл Донбасу — школи академіка В.М. Єльського, у якій протягом останніх 30 років проблемам травматизму, особливо шахтного, надається пріоритетне значення. У 2007 році отримав вчене звання професора за фахом «патологічна фізіологія». Сьогодні С.В. Зябліцев має і своїх учнів — під його керівництвом виконано 5 і готуються до захисту ще 3 кандидатські дисертації. Активно займається педагогічною діяльністю: читає цикл лекцій із патологічної фізіології для студентів та, крім того, цикл лекцій для лікарів-лаборантів із лабораторної імунології. Він є членом двох спеціалізованих вчених рад, членом редакційної колегії низки медичних часописів, а віднедавна і «Міжнародного ендокринологічного журналу». Автор понад 400 наукових робіт, 12 монографій, 11 патентів. С.В. Зябліцев — науковий консультант клінічної лабораторії Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, проводить консультації пацієнтів і лікарів, впроваджує новітні методи лабораторної діагностики, серед яких визначення гормонів, біологічно активних речовин, молекулярно-генетичних маркерів раку щитоподібної залози (BRAF, KRAS) та інших органів.
Видатні наукові досягнення С.В. Зябліцева оцінено науковою громадою України — з 2008 року він обраний академіком Академії наук вищої освіти України. За самовіддану та плідну наукову, педагогічну та організаційну працю С.В. Зябліцева відзначено медаллю Академії наук вищої освіти України «За успіхи в науково-педагогічної діяльності» (2010 р.), почесною медаллю «20 років АНВОУ» (2012 р.), медаллю Ярослава Мудрого, медалями «Флагман освіти і науки України» (2013), «Флагман сучасної медицини» (2014) та грамотами «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» Верховної Ради та Міністерства освіти і науки України (2013, 2014 рр.). Весь свій багатий досвід та знання С.В. Зябліцев віддає служінню медицині, вдосконаленню наукової діяльності. Прекрасний організатор і наставник, він не буває байдужим до проблем співробітників та хворих, за що користується заслуженою повагою колег. 
Високий професіоналізм, доброта, чуйність до хворих, інтелігентність, ерудиція, доброзичливість зумовлюють авторитет відомого вченого.
Свій 50-річний ювілей професор Сергій Володимирович Зябліцев зустрічає в розквіті творчих сил та наукових задумів.
 
 
Редакційна колегія «Міжнародного ендокрино-
логічного журналу» щиро вітає шановного ювіляра й
бажає йому міцного здоров’я, наснаги, подальшої на-
укової невгомонності та нових творчих здобутків на
ниві ендокринології.


Повернутися до номеру