Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" 3 (57) 2015

Повернутися до номеру

За матеріалами III наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

Автори: Гравіровська Н.Г. - к.м.н., Скирда І.Ю. - к.м.н.

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 153-155

 

18–19 червня 2015 р. у м. Дніпропетровську ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» була проведена науково-практична конференція з міжнародною участю — III наукова сесія Інституту гастроентерології «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології».

Науковий керівник конференції — доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, заслужений лікар України, президент Громадської спілки «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» Юрій Миронович Степанов.
У роботі конференції взяли участь провідні вчені нашої країни, обласні гастроентерологи, лікарі-гастроентерологи, хірурги, лікарі загальної практики (сімейні лікарі, терапевти, педіатри) та ін.
Наукова сесія була урочисто відкрита привітанням Національної академії медичних наук України. Від імені президента НАМН України, професора Андрія Михайловича Сердюка виступив академік НАМН, професор Георгій Вікторович Дзяк. Від Дніпропетровської облдержадміністрації науковий форум вітав заступник голови Дніпропетровської обласної ради, д.м.н., професор В.О. Павлов.
У рамках сесії були проведені 6 пленарних, 1 секційне засідання, 2 сателітних симпозіуми, на яких розглядалися найбільш значущі аспекти етіології, патогенезу, діагностики та лікування захворювань органів травлення. Доповіді були присвячені патології підшлункової залози, гепатобіліарної системи, кишечника, питанням їх профілактики, діагностики та лікування. Було проведено секційне засідання з проблеми захворювань органів травлення в дітей. Виступи провідних вчених грунтувалися на доказах кращих світових практик та результатах власних досліджень. 
Була проведена панель дискусії «Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту: проблемні та невирішені питання», що знайшла широкий відгук у присутніх.
У рамках сесії відбувся телеміст «Дніпропетровськ — Іспанія» із залученням 7 міст України, під час якого професор госпiталю Сантьяго де Компостелла (Іспанія) Енріке Домінго-Мунос прочитав лекцію «Сучасні підходи до діагностики та лікування зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози».
Вченими інституту були представлені 13 усних доповідей, присвячених останнім науковим досягненням, а також 13 стендових доповідей молодих вчених, в яких на сучасному рівні були висвітлені результати їх наукової роботи в рамках тематики Інституту гастроентерології.
Перше секційне засідання відкрив директор інституту, професор Ю.М. Степанов iз доповіддю «Функціональна диспепсія: різноманітність симптомів або перехрест нозологічних форм?» Були висвітлені основні етіологічні фактори, проблеми діагностики та лікування патології, що вражає велику кількість людей у сучасному світі.
Проблемі функціональних захворювань органів травлення були присвячені повідомлення професорів В.П. Шипуліна, Т.Д. Звягінцевої, А.Е. Дорофєєва, Ю.І. Решетілова. Питанням етіології, патогенезу та лікування захворювань печінки також присвятили свої доповіді спікери конференції. Професор Ю.М. Степанов запропонував своє бачення діагностики та лікування автоімунного ураження печінки в рамках панелі дискусії, учасниками якої були професори В.П. Шипулін, О.Я. Бабак, А.Е. Дорофєєв. Присутні в залі слухачі також були задіяні в обговоренні дискусійних питань шляхом інтерактивного опитування, коли вони за допомогою пультів надавали свої відповіді для подальшої обробки.
Результати досліджень неалкогольної жирової хвороби печінки, її зв’язку з атеросклерозом, можливості оптимізації фармакотерапії цієї патології виклали у своїх доповідях проф. Г.Д. Фадєєнко і д.м.н. О.В. Колесникова, проф. О.Я Бабак, проф. І.М. Скрипник. Проф. Г.В. Осьодло і доц. В.В. Чернявський подали огляди результатів комбінованої терапії при такій поширеній та складній патології печінки, як вірусні гепатити. К.м.н. В.І. Діденко запропонував до уваги слухачів порівняльну характеристику гепатопротекторів різного походження на підставі багатоцентрових рандомізованих досліджень.
Аналіз різних видів функціональної патології біліарної системи, особливості їх класифікації та діагностики висвітлила у своїй доповіді д.м.н. Є.С. Сірчак.
Значна кількість виступаючих присвятили увагу поширеній та складній патології органів травлення — панкреатиту та іншім ураженням підшлункової залози. Основну частину своєї доповіді проф. Енріке Домінго-Мунес присвятив можливостям неінвазивної та інвазивної діагностики вогнищевих утворень і дифузного ураження підшлункової залози. Було показано, що комплексне застосування звичайного та ендоскопічного ультразвукового дослiдження (УЗД), ендоскопічної еластографії, допплерографії дозволяє диференціювати різні види пухлин підшлункової залози. Були наведені результати хірургічного лікування цієї патології, включаючи часткову резекцію залози і панкреатектомію. Рекомендоване лікування цієї категорії хворих полягає в застосуванні високих доз панкреатичних ферментів у вигляді мікросфер.
Доцент О.В. Швець виклав результати власних досліджень iз порівняльної характеристики методів визначення зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.
Проф. Б.Ф. Шевченко і д.м.н. В.М. Ратчик виступили з доповідями про особливості та ефективність хірургічного лікування ускладнених форм панкреатиту і можливості доопераційного визначення ступеня фіброзу підшлункової залози.
Патологія кишечника обговорювалася на 3 пленарних засіданнях. Iз доповідями виступили: професори А.Е. Дорофєєв, Н.Б. Губергріц, доц. Ю.С. Лозинський. Розглядалися питання діагностики та лікування неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона із застосуванням сучасних лікувальних алгоритмів, а також лікувальна тактика при ускладненнях хвороби Крона.
Своїм досвідом у діагностиці та лікуванні патології верхніх відділів травного каналу поділилися професори Ю.М. Степанов, Г.В. Осьодло, І.Г. Палій, доц. І.Я. Будзак та ін. Особливу увагу було приділено проблемі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, причинам розвитку цієї патології, ранній діагностиці, ефективному лікуванню і запобіганню її ускладнень.
Було зазначено, що проблема онкологічних захворювань є дуже актуальною. Цьому напрямку присвячено величезну кількість наукових робіт у всьому світі та в Україні. Широко дискутується можливість ранньої діагностики передракових станів, що дозволяє запобігти розвитку цієї грізної патології. Дослідження передракових станів шлунка і стравоходу, а також можливості канцеропревенції, що проводяться в інституті гастроентерології, запропонував до уваги присутніх проф. Ю.М. Степанов під час майстер-класу. Сателітний симпозіум був присвячений особливостям застосування та ефективності різних інгібіторів протонної помпи в лікуванні кислотозалежних захворювань.
Значним досягненням інституту стало відкриття у 2013 р. відділення дитячої гастроентерології. Сьогодні відділення вже працює не тільки у напрямі практичної медичної допомоги дітям, але й здійснює і науково-дослідну роботу. У сесії інституту вже традиційно увійшли окремі пленарні засідання, присвячені хворобам органів травлення в дітей. 
Великий інтерес та увагу лікарів привертають доповіді видатних вчених — фахівців дитячої гастроентерології. Цього року на такому секційному засіданні виступили провідні педіатри України — професори О.Г. Шадрін, О.Є. Абатуров, Г.В. Бекетова та ін. У доповідях були висвітлені основні особливості гастроентерологічної патології в дітей. Проф. О.Г. Шадрін охарактеризував перебіг, причини розвитку та принципи лікування ГЕРХ та функціональної диспепсії, проф. О.Є. Абатуров і проф. О.Ю. Білоусова навели дані щодо особливостей патогенезу та предикторів виникнення хвороби Крона в дитячому віці, проф. Т.О. Крючко розповіла про причини і тактику лікування діарейного синдрому. Проф. Г.О. Леженко висвітлив проблему лікування кислотозалежних захворювань та особливості застосування антигелікобактерної терапії в дітей. Цікаву доповідь запропонувала доц. О.О. Агафонова, вона була присвячена рідкісним захворюванням — хворобам Фабрі, Гоше, Помпе. Можливостям застосування водневого дихального тесту в діагностиці гастроентерологічної патології в дітей була присвячена доповідь к.м.н. Н.Ю. Завгородньої.
Таким чином, III сесія Інституту гастроентерології НАМН України підняла практично всі основні питання, що становлять науковий інтерес у сучасній гастроентерології, були представлені основні досягнення інституту за минулий рік, в обговоренні найважливіших проблем взяли участь провідні науковці України. При високій технічній організації були проведені сучасні заходи, що викликали значний інтерес і були високо оцінені слухачами.


Повернутися до номеру