Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Гастроентерологія" 3 (57) 2015

Дуоденогастральний рефлюкс та його взаємозв’язок з інфекцією Неlicobacter pylori
Автори: Коваленко О.М. - ДЗ «Дорожня лікарня» державного підприємства «Одеська залізниця»; Саленко А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Бреславець Ю.С. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості клінічної симптоматики у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу при поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді
Автори: Мосійчук Л.М., Кушніренко І.В., Демешкіна Л.В., Васильєва І.О., Ярош В.М., Бочаров Г.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori в первичной профилактике НПВП-гастропатий
Автори: Ткач С.М., Онищук Л.А. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis among the Residents of the Transcarpathian Region
Автори: Kohutych A.I., Koval H.M. - State Higher Educational Institution «Uzhhorod National University», Medical Faculty Department of Microbiology, Virology and Immunology with the Course of Infectious Diseases; Sirchak Ye.S. - State Higher Educational Institution «Uzhhorod National University», Medical Faculty Department of Propaedeutics of Internal Diseases, Uzhhorod, Ukraine
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Резистин як маркер порушення функції печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2-го типу
Автори: Журавльова Л.В., Огнєва О.В. - Кафедра внутрішньої медицини № 3, Харківський національний медичний університет
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нервная анорексия: обзор и клинический случай
Автори: Демешкина Л.В., Сердюченко О.Н., Птушкина Д.А., Петишко О.П. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Алкогольне ураження печінки: морфологічні та біохімічні особливості (експериментальне дослідження)
Автори: Степанов Ю.М., Діденко В.І., Ошмянська Н.Ю., Кленіна І.А., Петрова К.В., Галинський  О.О., Руденко А.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные достижения в оценке стеатоза печени
Автори: Диденко В.И. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Заболевания кишечника и почки
Автори: Дорофеев А.Э., Руденко Н.Н., Деркач И.А., Чечула Ю.В. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Использование количественного определения HBsAg для мониторинга естественного течения хронической HBV-инфекции
Автори: Зайцев И.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Новый эпигенетический путь канцерогенеза, ассоциированного с helicobacter pylori
Автори: Климнюк С.И., Кованова Э.Н., Творко М.С. - ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина)
Автори: Степанов Ю.М. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Абатуров О.Є. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Завгородня Н.Ю., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний досвід застосування біологічного гепатопротектора Прогепар у лікуванні хворих із гепатобіліарною патологією (огляд)
Автори: Степанов Ю.М., Бреславець Ю.С. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные подходы к инициальному и противорецидивному лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Автори: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Хвороба Гоше (сучасний погляд на проблему)
Автори: Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця