Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 13, №1, 2017

Повернутися до номеру

Пам’яті Андрія Семеновича Єфімова, доктора медичних наук, професора, академіка НАН і НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України

Світова науково-медична спільнота зазнала непоправної втрати: 19 січня 2017 року завершив свій земний шлях видатний учений, академік НАН і НАМН України, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Андрій Семенович Єфімов.
Андрій Семенович народився 10 листопада 1928 р. у с. Зинов’ївка Саратовської області. У 1952 р. закінчив Горьківський медичний інститут, де його наставниками були такі відомі вчені, як В.Г. Вогралік і Б.В. Альошин. Надалі свою творчу, наукову й медичну діяльність учений пов’язав з Україною та м. Києвом. У 1965 р. молодого амбітного доктора наук А.С. Єфімова за конкурсом було обрано на посаду наукового керівника діабетологічного відділу організованого в м. Києві Науково-дослідного інституту ендокринології та обміну речовин. На цю посаду Андрія Семеновича благословив видатний науковий діяч, фундатор цього інституту академік В.П. Комісаренко. Разом із Василем Павловичем та іншими видатними науковцями інституту Андрій Семенович активно включився в процес створення наукової й клінічної бази. 
В Інституті ендокринології розкрилися неабиякі здібності А.С. Єфімова як клініциста, вченого, організатора, вихователя лікарських і наукових кадрів. Основну увагу Андрій Семенович зосередив на розв’язанні проблем цукрового діабету та його ускладнень. На підставі науко–вих досліджень, проведених під його керівництвом, було запропоновано оригінальну теорію патогенезу й класифікацію діабетичних ангіопатій, розроблено й упроваджено в практику нові методи їх діагностики та лікування. 
Багато часу й енергії А.С. Єфімов віддавав навчально-педагогічній діяльності, заохоченню членів свого колективу до непростої наукової роботи. Педагогічний дар Андрія Семеновича дав йому змогу в 1985 р. очолити кафедру госпітальної терапії № 2 при Київському медичному інституті, на базі якої він організував курс ендокринології. А.С. Єфімов був керівником цієї кафедри до 1992 р. і підготував базу для створення повноцінної кафедри ендокринології. У 1993 р. Андрій Семенович створив і потім 10 років очолював кафедру ендокринології у Київському інституті удосконалення лікарів (нині — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).
Вагомий внесок А.С. Єфімова у розвиток вітчизняної ендокринології відзначено Державною премією УРСР (1982), званням «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998), орденом «За заслуги III ступеня» (2001), багатьма медалями. 
У 1984 р. його було обрано членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1988 р. — академіком АМН СРСР, у 1992 р. — академіком НАН України, у 1993 р. — академіком АМН України. 
Під керівництвом А.С. Єфімова захищено 50 кандидатських і 15 докторських дисертацій. Він автор понад 600 наукових праць, у тому числі 28 монографій, двох підручників, довідника, посібника, 30 патентів. Його учні керують клініками, кафедрами, лабораторіями. Ім’я академіка відоме далеко за межами нашої країни.
Глибоко сумуємо разом з рідними і близькими Андрія Семеновича. Світла пам’ять про Андрія Семеновича Єфімова назавжди збережеться в серцях його численних друзів, колег, учнів. 
Світла пам’ять Учителю…
 
Редакційна колегія
«Міжнародного ендокринологічного журналу»


Повернутися до номеру