Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017

Back to issue

XIX Сідельниковські читання

20–22 вересня 2017 року в Полтаві відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» — XIX Сідельниковські читання. Читання пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова є традиційними і цього року зібрали понад 1000 дитячих та сімейних лікарів України.
Протягом роботи конференції було проведено 4 пленарних та 2 секційних засідання, на яких заслухані 103 наукові доповіді від провідних учених-педіатрів, присвячені актуальним питанням організації педіатричної охорони здоров’я, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питанням подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. Обговорені стендові доповіді. Окремі секційні засідання було присвячено інноваціям у педіатричній практиці та сучасним питанням дитячої кардіоревматології.
У межах конференції відбулася щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяли участь понад 70 осіб з різних регіонів України — завідувачі та викладачі педіатричних кафедр 14 вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України. Протягом її роботи пройшли презентації нових підручників та посібників, підготовлених науковцями Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Заслухані звіти завідувачів опорних педіатричних кафедр щодо виконаної роботи протягом звітного періоду. 
Учасники конференції висловили впевненість, що покращанню роботи системи охорони здоров’я дітей буде сприяти відновлення окремої освітньо-наукової спеціальності «педіатрія» в переліку освітньо-наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, окремої спеціальності «педіатрія» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 року № 53. 
Учасники конференції прийняли резолюцію. 

Резолюція XIX (щорічної) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова, 20–22 вересня 2017 року (м. Полтава)

Учасники конференції відзначають, що:
— завдяки впровадженню сучасних перинатальних технологій, реорганізації служби охорони репродуктивного здоров’я та підвищенню кваліфікації дитячих лікарів протягом останніх 22 років вдалося практично удвічі зменшити малюкову смертність до 7,4 на 1000 народжених живими та суттєво зменшити неонатальну смертність до 4,6 на 1000 народжених;
— стан здоров’я дитячого населення країни, яке прогресивно зменшується, постійно погіршується. За останні роки чисельність дітей в Україні зменшилось на 3,16 млн осіб. Поширеність дитячих хвороб за останні 22 роки зросла на 41 %. Якщо у 1994 році вона становила 1253,0 на 1000 дітей, то нині 1777,16 на 1000 дітей відповідного віку. Так само на 36 % зросла і захворюваність на дитячі хвороби — від 967,0 до 1316,07 на 1000 дітей відповідно;
— протягом двох останніх десятиріч звертає на себе увагу найвище збільшення захворюваності та поширеності у дітей новоутворень, хвороб ендокринної системи, хвороб кровообігу, хвороб сечової системи, хвороб кістково-м’язової системи, уроджених аномалій, деформацій та хромосомних аномалій, хвороб вуха та соскоподібного відростка та хвороб органів дихання;
— у віковому аспекті найвищий пік захворюваності, передусім респіраторної патології, спостерігається у немовлят та підлітків. Саме у підлітковому віці спостерігається максимальне збільшення поширеності дитячих хвороб, що свідчить про тенденцію до хронізації патологічних станів на тлі проблемних питань медичного обслуговування цього складного контингенту дітей та негативного впливу тривалої експозиції комплексу факторів екологічно забрудненого довкілля та шкідливих звичок;
— найбільш незадовільні показники стану здоров’я дитячого населення спостерігаються у м. Києві, Київській, Івано-Франківській та Запорізькій  областях, великих промислових регіонах та північних областях, які зазнали та продовжують зазнавати негативного впливу аварії на ЧАЕС. Найменші показники захворюваності та поширеності дитячих хвороб спостерігаються у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях;
— за останні 22 роки кількість дитячих лікарів скоротилась з 18 259 до 8936 осіб, або на 9323 особи чи у 2 рази, із вкрай недостатнім забезпеченням областей Південного Сходу та Донецької і Луганської областей. Усе зазначене не могло не вплинути у гірший бік на належне медичне обслуговування дитячого населення, зокрема і виявляємість хвороб дитячого віку.
Негативна динаміка захворюваності та поширеності дитячих хвороб та її значні відмінності в розрізі регіонів свідчать про те, що зростання захворюваності дітей передусім пов’язане із соціальними, екологічними та економічними чинниками. 
Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної охорони здоров’я, учасники конференції вважають за необхідне звернутись до усіх зацікавлених сторін стосовно наступних заходів та пропозицій: 
— Підтримати ініціативу Президента України щодо якісної та доступної медицини у сільській місцевості, особливо для дитячого населення, проголошену 11 вересня 2017 р. під час наради у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.
— Запропонувати розробку та обговорення Державної програми «Здоров’я дітей — старт на все життя», яка б сконцентрувала зусилля держави, суспільства, територіальних громад, батьків, науковців, освітян, практичної охорони здоров’я на розробці насамперед профілактичних системних підходів, включаючи антенатальну охорону плода, щодо збереження здоров’я майбутнього країни.
— Надати особливий пріоритет якісній та доступній медико-профілактичній допомозі дітям, які постраждали та були евакуйовані із зони АТО.
— Розробити загальнодержавну соціальну програму «Репродуктивне здоров’я нації» як передумову формування репродуктивного потенціалу молоді та народження здорової дитини.
— Питання забезпечення та реалізації Програми імунопрофілактики необхідно визначити пріоритетом національної безпеки із винесенням цього питання на рівень Ради національної безпеки та оборони. У терміновому порядку вирішити питання забезпечення областей за кошти державного бюджету усіма необхідними імунобіологічними препаратами.
— Завершити будівництво та реконструкцію перинатальних центрів 3-го та 2-го рівнів в усіх областях для зниження малюкової та материнської смертності.
— Не допускати скорочення мережі педіатричних закладів охорони здоров’я, надати їм першочерговість щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення, впровадження сучасних лікувально-діагностичних технологій, телемедицини.
— Підтримати ініціативу Асоціації педіатрів України та її регіональних осередків перед керівництвом галузі щодо доцільності продовження на перехідному етапі роботи первинної ланки медико-санітарної допомоги спільної роботи лікарів загальної практики-сімейної медицини та лікарів-педіатрів щодо надання якісної та доступної медичної допомоги дитячому населенню. 
— Відновити шкільну медицину та впровадити реально діючі медичні огляди школярів з обов’язковим проведенням функціональних проб і формування груп спостереження та організацію для них профілактично-оздоровчих заходів, зокрема для дітей з інвалідністю.
— З метою збереження здоров’я наступних поколінь законодавчо заборонити рекламу алкогольних напоїв та пропаганду тютюнопаління у засобах масової інформації.
— Продовжити створення та функціонування мережі клінік, дружніх до дитини, для створення умов спільного перебування матері і дитини у лікувальному закладі, природного вигодовування немовлят, а також клінік, дружніх до молоді, для надання медико-психологічної допомоги підліткам на основі дружнього підходу і збереження їх фізичного, психологічного та репродуктивного здоров’я.
— Створити сучасні стандарти додипломної та післядипломної освіти дитячих лікарів відповідно до введення окремої освітньо-наукової спеціальності «педіатрія» із необхідним забезпеченням обсягів підготовки державного замовлення не менше 800 осіб щорічно відповідно до потреб областей.
— Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики та лікування захворювань органів дихання у дітей різного віку, стримування розвитку антибіотикорезистентності.
— Створити систему комплексної медико-соціальної реабілітації дітей, починаючи з рівня територіальної громади, із забезпеченням медичної, освітньої, соціальної та професійної реабілітації на умовах замкненого циклу.
— Удосконалити безперервний професійний розвиток лікарів-педіатрів через запровадження системи виїзних майстер-класів, семінарів, вебінарів та тренінгів, зокрема і дистанційним шляхом, за участю провідних вчених та експертів у сфері педіатрії. 
— Авторським колективам медичних вишів та науково-дослідних установ підготувати сучасні керівництва для лікарів щодо діагностики та лікування найпоширеніших хвороб у дітей, використовуючи міжнародні стандарти.
— На усіх щаблях влади та суспільства необхідно піднімати престиж дитячих та сімейних лікарів і медичних сестер через введення відповідних регіональних надбавок та соціальних пільг, соціальну рекламу, використання соціальних мереж, регіональні акції «Кращий дитячий лікар», «Кращий родинний лікар», «Ангели у білих халатах», «Вони рятують дітей».
Вищезазначена резолюція має рекомендаційний характер.
Сідельниковські читання виконують велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення актуальних проблем надання медичної допомоги дітям нашої держави. І в подальшому вони будуть також щорічними, а вшанування пам’яті Людини, ім’я якої золотими літерами занесене в історію вітчизняної педіатрії, буде сприяти покращенню здоров’я дітей.  
Наступні, XX Сідельниковські читання заплановано провести 19–21 вересня 2018 року у м. Харкові.
Матеріал наданий оргкомітетом конференції    


Back to issue