Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Здоров`я дитини"

Про видання

Головний редактор
Абатуров Олександр Євгенович

завідувач кафедри педіатрії №1 і медичної генетики Дніпровського державного медичного універсітету, д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, спеціальність — педіатрія, вища кваліфікаційна категорія, Дніпро, Україна.

Заступники головного редактора:

Волосовець Олександр Петрович -  Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна.

Valenta Rudolf - Професор, головний імунопатологічний медичний університет Віденського центру патофізіології, інфекційної та імунологічної медицини, кафедра патофізіології і досліджень алергії, Австрія.

Юліш Євген Ісаакович – професор, Ізраіль.

Відповідальний секретар :

Борисова Тамара Петрівна - Доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії 3 та неонатології Дніпровського державного медичного універсітету, Дніпро, Україна.

Засновано: Липень 2006

Періодичність виходу: раз на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 21341-11141ПР. Видано Міністерством юстиції України 09.06.2015 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166. Категорія А.

Передплатний індекс (Україна): 95264.

ISSN 2224-0551 (print)
ISSN 2307-1168 (online)


 

Издательский дом «Заславский»
и редакция журнала «Здоровье ребенка»

объявляют конкурс - ФОТО НА ОБЛОЖКУ!