Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 17, №2, 2021

Back to issue

Analysis of cases of fatal poisoning by narcotic and psychotropic substances in Ukraine based on the results of the epidemic, clinical, forensic, and laboratory research (2015–2019)

Authors: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні в Україні гострі отруєння наркотичними та психотропними речовинами є вкрай актуальною медико-соціальною проблемою, далекою від вирішення. Мета дослідження — аналіз випадків смертельних отруєнь наркотичними та психотропними речовинами, спрямований на пошук заходів з підвищення ефективності системи охорони здоров’я з надання медичної допомоги при гострих побутових отруєннях. Матеріали та методи. Досліджено медичні дані пацієнтів з діагнозом «гостре наркотичне отруєння» (Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду: Т40.0–Т40.3); дані Державної служби статистики України та Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України; звіти бюро судово-медичних експертиз. Лабораторні дослідження здійснено за допомогою імунохроматографічного аналізу і хромато-мас-спектрометрії (прилад — Aligent 6850/5973N, колонка — HP-5MS). Використана програма Statistica 12.6 (Windows 10/7). Результати. За 2015–2019 рр. в лабораторії Київського токсикологічного центру було виявлено більше 40 груп речовин, що призвели до гострих отруєнь, а кількість позитивних тестів зросла в 2,3 раза. Лідерами в структурі наркотиків визначені метадон, героїн і морфін. За 2014–2018 рр. в Україні зареєстровано 1365 смертей внаслідок отруєнь наркотичними та психотропними речовинами, зокрема у 2018 році — 399 випадків, 90,5 % становили чоловіки (361 випадок) та 9,5 % — жінки (38 випадків). Серед 355 випадків смертей отруєння опіоїдами становили 153 (кодеїн та морфін — 54 випадки (43,1 %), метадон — 76 випадків (21,4 %), опій — 15 випадків (4,2 %), синтетичні опіоїди — 8 випадків (2,3 %)). Серед 144 випадків смертей від отруєнь іншими наркотиками 31 (21,5 %) — отруєння психодислептиками (галюциногенами), 2 (1,4 %) — отруєння кокаїном та 5 (3,5 %) — отруєння психостимуляторами. Кількість смертей у 2018 році порівняно з даними 2017 року зросла в 1,5 раза, отруєння метадоном — у 2,5 раза, а отруєння неідентифікованими наркотиками — у 3 рази. В Україні у 2018 році частота смертей, пов’язаних зі вживанням наркотичних та психотропних речовин, та отруєнь ними серед населення віком від 15 до 64 років становила 10 осіб на кожен 1 000 000 населення. Висновки. Результати досліджень, здійснених різними державними установами в період 2014–2019 рр., свідчать про загрозливу динаміку збільшення як числа випадків отруєнь наркотичними та психотропними речовинами, так і збільшення їх різноманіття, наслідком чого є прогресивне зростання показників летальності і смертності, переважно серед населення чоловічої статі віком 25–44 років.

Background. Today in Ukraine, acute poisoning by narcotic drugs and psychotropic substances is an extremely urgent medical and social problem, which is far out of being solved, that’s why there is a need for in-depth study of the causes of deaths from poisoning to prevent them. The purpose of this study is to analyze the cases of fatal poisonings by narcotic and psychotropic substances with the involvement of epidemic, clinical, forensic, and laboratory research methods, aimed at finding measures to improve the health care system for acute domestic poisoning. Materials and methods. There were studied the medical data of patients treated with the diagnosis: “Acute drug poisoning” (ICD-10: T40.0–T40.3) in the Kyiv Toxicological Center, the statistical data of the State Statistics Service of Ukraine, the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine, the data from reports of the Bureau of Forensic Medical Examinations. The laboratory studies of narcotic and psychotropic substances in the biological environment were performed using immunochromatographic analysis and chromatography-mass spectrometry (device — Aligent 6850/5973N, column — HP-5MS). The statistical analysis was performed using the program Statistica 12.6 (Windows 10/7): the reliability of the difference in indicators in the study groups was assessed using Student’s t-test with a significance level of p < 0.05. Results. In the last 5 years, the most common narcotic and psychotropic substances are synthetic and semi-synthetic opioids, psychostimulants, smoking mixtures, sedatives, or hypnotics. At the same time, the number of poiso-nings associated with the combined use of drugs and psychotropic substances, pharmaceuticals, and ethanol is increasing. During the period 2015–2019, more than 40 groups of substances that led to acute poisoning were found in the laboratory of the Kyiv Toxicological Center. The number of positive tests increased 2.3 times during the study period. The leaders in the structure of opioid drugs are methadone, heroin, and morphine. According to the State Statistics Service of Ukraine, in 2014–2018, 1365 deaths were registered as a result of poisoning by narcotic and psychotropic substances. In 2018, a total of 399 cases of deaths related to narcotic and psychotropic substances use and poisoning were recorded in Ukraine. Of these, 64 (16.04 %) cases were related to mental and behavioral disorders due to drug and psychotropic substance abuse and 335 (98.82 %) cases were related to external causes of death related to poisoning or overdose. Among those who died in 2018, there were 90.5 % men (361 cases) and 9.5 % women (38 cases). The largest number of deaths, 340 cases (85.2 %), occurred in the age group from 25 to 44 years, 13 ca-ses — in the age group from 15 to 24 years, and 46 cases — from 45 years and older. Three hundred and fifty-five cases of death from poisoning by psychotropic substances were investigated, it was established that opioid poisoning occurred in 153 cases (codeine and morphine — 54 cases (43.1 %), methadone — 76 cases (21.4 %), opium — 15 cases (4.2 %), synthetic opioids — 8 cases (2.3 %)). One hundred and forty-four cases of death from other drug poisonings were studied, including 31 (21.5 %) cases of psychodysleptic poisoning (hallucinogens), 2 (1.4 %) cases of cocaine poisoning, and 5 (3.5 %) cases of psychostimulant poisoning. According to state statistics, the number of deaths from poisoning in 2018 compared to 2017 increased by half and much. In particular, methadone poisoning increased 2.5 times, and unidentified drug poisoning was three-fold increased. According to the intent, the deaths were distributed as follows: 268 deaths — accidental poisoning; 66 deaths — poisoning by indefinite intent; one case — self-poisoning. The opioid poisoning accounted for 28 % of all cases of the psychotropic substances revealed in biological material, 24.4 % cases were drugs containing narcotic and psychotropic substances or precursors, 15 % — of unidentified substances, the rest consisted of other psychoactive substan-ces. The age characteristics of the group of deaths resulted from narcotic and psychotropic substances revealed in the biological material, and in the group of deaths from overdose are the same (p ≤ 0.05). It means that in the samples of both groups, the age group of 25–44 years presented over 75 % of cases. In Ukraine in 2018, the frequency of deaths related to drug and psychotropic substance abuse and poisoning among the population aged 15 to 64 was 10 people per 1,000,000. Conclusions. The results of the epidemic, clinical, forensic, and laboratory studies conducted by various government agencies in the period 2014–2019, demonstrate a threatening dynamic of increasing both the number of cases of narcotic and psychotropic poisoning and their diversity, resulting in a progressive increase in lethality and mortality, mainly among the male population aged 25–44 years. The main way of the use of narcotic and psychotropic substances in Ukraine continues to be the injection of opioids (methadone, heroin, buprenorphine, etc.) and amphetamine-type stimulants. There has been an increase in the number of deaths associated with the simultaneous use of several narcotic and psychotropic substances (methadone, amphetamine, marijuana, benzodiazepines, ethanol, etc.) in various combinations.


Keywords

гострі отруєння; наркотики; психотропні речовини; смертність

acute poisoning; drugs; psychotropic substances; mortality


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ma J., Bao Y.P., Wang R.J., Su M.F., Liu M.X., Li J.Q., Degenhardt L., Farrell M., Blow F.C., Ilgen M., Shi J., Lu L. Effects of medication-assisted treatment on mortality among opioids users: a systematic review and meta-analysis. Mol. Psychiatry. 2019 Dec. 24(12). 1868-1883. doi: 10.1038/s41380-018-0094-5.
2. Kelty E., Hulse G., Joyce D., Preen D.B. Impact of Pharmacological Treatments for Opioid Use Disorder on Mortality. CNS Drugs. 2020 Jun. 34(6). 629-642. doi: 10.1007/s40263-020-00719-3.
3. Wilson N., Kariisa M., Seth P., Smith H. 4th, Davis N.L. Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths — United States, 2017–2018. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2020 Mar 20. 69(11). 290-297. doi: 10.15585/mmwr.mm6911a4. 
4. Babakhanian M., Zarghami M., Alipour A., Khosravi A., Hashemi-Nazari S.S., Saberi M., Ghadirzadeh M.R. An Estimation of Drug-Related Deaths in Iran, Using the Capture-Recapture Method (2014–2016). Addict. Health. 2020 Apr. 12(2). 87-97. doi: 10.22122/ahj.v12i2.266.
5. Fountain J.S., Reith D.M., Tomlin A.M., Smith A.J., Tilyard M.W. Deaths by poisoning in New Zealand, 2008–2013. Clin. Toxicol. (Phila.). 2019 Nov. 57(11). 1087-1094. doi: 10.1080/15563650.2019.1582777. 
6. Андрющенко В.В., Курділь Н.В., Калиш М.М., Струк В.Ф., Падалка В.М. Обґрунтування заходів інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації при комбінованих отруєннях метадоном. Медицина невідкладних станів. 2020. Т. 16. № 6. 60-68. doi: https://doi.org/10.22141/2224-0586.16.6.2020.216510.
7. Курділь Н.В. Особливості комбінованих отруєнь «вуличним» метадоном. Медицина неотложных состояний. 2018. 1(88). 136-141. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0586.1.88.2018.124981.
8. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Офіційний сайт. URL: https://www.emcdda.europa.eu/.
10. Центр медичної статистики МОЗ України. Офіційний сайт. URL: https://moz.gov.ua/article/statistic/centr-medichnoi-statistiki-moz-ukraini.
11. Наказ МОЗ України «Про внесення зміни до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів» від 15.01.2018 № 65. Електрон-ний ресурс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0150-18#Text.
12. Наказ МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 червня 2014 року № 398» від 08.10.2018 № 1833. Електронний ресурс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-18#Text.

Back to issue