Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 17, №2, 2021

СOVID-19: цитокіновий шторм й антицитокінова терапія
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Лоскутов О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний перебіг та особливості лікування хворих на ішемічний інсульт, ускладнений розвитком гострого делірію
Автори: Заграничний Т.С., Недашківський С.М., Галушко О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Синдром поліорганної недостатності в пацієнтів із тяжким перебігом коронавірусної хвороби (COVID-19)
Автори: Кучинська І.А.(1, 2), Савченко Б.О.(2, 3), Андрюхов А.Г.(2), Іванченко А.М.(2), Асташкіна Н.В.(2), Гулеватий Є.О.(2), Кащій У.Л.(2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Інтраопераційне анестезіологічне забезпечення, післяопераційне знеболювання та після­операційна профілактика нудоти і блювання в разі гострої кишкової непрохідності (клінічна лекція)
Автори: Пилипенко М.М.(1, 2), Бондар М.В.(2)
(1) — ДП «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вплив додаткової нейропротекції Гліатиліном на перебіг септичного процесу і вираженість енцефалопатії в структурі синдрому поліорганної недостатності
Автори: Мальцева Л.О.(1), Ліснича В.М.(2), Кобеляцький Ю.Ю.(1), Казімірова Н.А.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» ДОР, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив малоопіоїдної анестезії на частоту виникнення післяопераційної нудоти та блювання при проведенні лапароскопічних оперативних втручань на нирках
Автори: Овсієнко Т.В.(1, 2), Бондар М.В.(1), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Виявлення прогностичних маркерів при клінічному прийнятті рішень щодо проведення масивних гемотрансфузій у породіль з крововтратою
Автори: Мітюрєв Д.С.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр», м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Использование экстракорпоральной мембранной оксигенации при реваскуляризации миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне кардиогенного шока
Автори: Лоскутов О.А.(1, 2), Дружина А.Н.(1, 2), Ковтун Г.И.(1), Хохлов А.В.(1), Поступальский А.Н.(1), Маруняк С.Р.(1, 2), Лоскутов Д.О.(1), Тодуров Б.М.(1, 2)
(1) — ГУ «Институт сердца МЗ Украины», г. Киев, Украина
(2) — Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості інтенсивної терапії вагітних та породіль з тяжким перебігом коронавірусної хвороби (COVID-19)
Автори: Матолінець Н.В.(1, 2), Самчук О.О.(2), Глуховська С.І.(1, 2), Живіцька Х.З.(1, 2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова», м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості больового синдрому при інфаркті міокарда у хворих на цукровий діабет
Автори: Болюк М.В., Галушко О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Інфекція жовчновивідних шляхів при паліативному дренуванні у хворих з хілярною злоякісною жовтяницею
Автори: Сусак Я.М.(1), Палиця Р.Я.(2), Маркулан Л.Ю.(1), Максименко М.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка пошкодження міокарда під час стентування коронарних артерій за даними аналізу тонких змін електрокардіограми та варіабельності серцевого ритму
Автори: Сиворакша О.О.(1), Чайковський І.А.(1, 2), Антонюк Я.А.(3), Дзюба Д.О.(1), Кривова О.А.(2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль зворотного зв’язку зі слухачами-анестезіологами в оцінці викладача
Автори: Лоскутов О.А., Марков Ю.І., Краснов В.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз випадків смертельних отруєнь наркотичними та психотропними речовинами в Україні за результатами епідемічних, клінічних, судово-медичних і лабораторних досліджень (2015–2019 рр.)
Автори: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Місце епідуральної аналгезії з проколом твердої мозкової оболонки як сучасного методу знеболювання пологів
Автори: Жежер А.О.(1), Суліменко Є.М.(1, 2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ТОВ «Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Тепловий інсульт при тяжких спортивних перевантаженнях: клінічний випадок
Автори: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Дружина О.М., Маруняк С.Р., Колесников В.Г.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Ризики анестезіологічного забезпечення при лапароскопічних втручаннях на черевній порожнині
Автори: Недашківський С.М., Галушко О.А., Дзюба Д.О.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особливості інтенсивної терапії у хворих на діабетичний кетоацидоз у період пандемії COVID-19
Автори: Галушко О.А.(1), Кучинська І.А.(1, 2), Бабак С.І.(3), Юрків В.В.(3), Антонюк Л.В.(2), Кушнір М.В.(2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна
(3) — КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця