Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 17, №2, 2021

Back to issue

Risks of anaesthesia in laparoscopic interventions in the abdominal cavity

Authors: Недашківський С.М., Галушко О.А., Дзюба Д.О.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Лапароскопічні хірургічні технології при операціях на черевній порожнині з кожним роком зміцнюють свої позиції, особливо при планових хірургічних втручаннях, зменшують травматизацію пацієнта та термін його перебування у стаціонарі. Але техніка лапароскопічних втручань передбачає не фізіологічне для пацієнта положення на операційному столі (особливо при тривалих операціях), використання пневмоперитонеуму із залученням вуглекислого газу. Пневмоперитонеум створює підвищений тиск на діафрагму, порушує венозне повернення крові та може створити інші неприємні ситуації. Абсолютного протипоказання до лапароскопічної хірургії немає, хоча нам слід передбачати можливі проблеми при таких станах, як ожиріння, вагітність та попередні операції на черевній порожнині. Метою застосування лапароскопічної техніки є зменшення травматизації хірургічного втручання, а неправильна оцінка її можливостей у пацієнтів високого ризику може призвести до серйозних ускладнень. Анестезіологам слід ретельно враховувати всі ризики, що супроводжують лапароскопічну техніку, взаємодіяти з хірургами для зменшення ризику ускладнень, постійно моніторувати стан хворого та обирати сучасні методи анестезії. Мета цієї роботи — узагальнити найкращі наявні докази та усталену практику щодо пері-операційного лікування при лапароскопічних втручаннях на черевній порожнині.

Laparoscopic surgical technologies in abdominal surgeries strengthen their position every year, especially du­ring planned surgeries, reduce the patient’s trauma and length of stay in the hospital. However, the technique of laparoscopic interventions involves non-physiological position of the patient on the operating table (especially during long operations), the use of pneumoperitoneum with carbon dioxide. Pneumoperitoneum creates increased pressure on the diaphragm, disrupts venous return and can create other unpleasant situations. There is no absolute contraindication to laparoscopic surgery, although we should anticipate possible problems in conditions such as obesity, pregnancy and previous abdominal surgeries. In order to reduce the trauma of surgery, laparoscopic techniques are used, and incorrect assessment of their capabilities in high-risk patients can lead to serious complications. Anaesthesiologists should carefully consider all the risks associated with laparoscopic technique, interact with surgeons to reduce the risk of complications, constantly monitor the patient’s state and use modern approaches to the choice of anaesthesia. The purpose of this work is to summarize the best available evidence and established practice for perioperative management of patients with laparoscopic interventions in the abdominal cavity.


Keywords

лапароскопія; пневмоперитонеум; моніторинг пацієнта; сучасні методики анестезії

laparoscopy; pneumoperitoneum; patient monitoring; modern methods of anaesthesia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Білянський Л.С., Абу Шамсія Р.Н. Лапароскопічні втручання в ургентній абдомінальній хірургії. Клінічна хірургія. 2016. 8(892). 3-4.
2. Бишовець С.М. Поєднання субарахноїдальної блокади та термінальної анестезії діафрагми для знеболювання лапароскопічних операцій. Збірник наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика. 2013. 10-14. 
3. Бишовець С.М. Трикомпонентна місцева анестезія для знеболювання лапароскопічних втручань. Український медичний часопис. 2013. 146-150.
4. Бишовець С.М. Пневмоперитонеум для лапароскопії під регіонарною анестезією: закис азоту vs діоксид вуглецю. Медицина невідкладних станів. 2018. 2. 92-99.  
5. Кравченко Б.С. Анотація до дис… д-ра філософії «Однопортова холецистектомія у хворих на хронічний калькульозний холецистит. Показання, технічні аспекти, прогнозування та профілактика ускладнень». Запоріжжя. 2020. 1-9.
6. Крижановський О.А., Шейко В.Д., Ситнік Д.А., Должковий С.В. Базові лапароскопічні технології в хірургії. Полтава, 2020. 1-110.
7. Ткачук О.Л., Дзвонковський Т.М., Ткачук-Григорчук О.О. Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії. Шпитальна хірургія. 2016. 3. 64-67.
8.  Voldby A.W.,  Brandstrup B. Fluid therapy in the perioperative setting — a clinical review. J. Intensive Care. 2016. 4. 27.
9.  Srivastava А.,  Niranjan А. Secrets of safe laparoscopic surgery: Anaesthetic and surgical considerations. Journal of Minimal Access Surgery. 2010 Oct-Dec. 6(4). 91-94. 
10. Ortiz J., Rajagopalan S. A Review of Local Anesthetic Techniques for Analgesia After Laparoscopic Surgery. J. Minim. Invasive Surg. Sci. 2014. 3(2). 11-15.
11. Hayden Р., Cowman S. FRCA, Anaesthesia for laparoscopic surgery. Anaesthesia for laparoscopic surgery. Continuing Education in Anaesthesia. Critical Care & Pain j. 2011. 11(5). 177-180.

Back to issue